Posts filed under ‘PAS’

‘Thuis heerste het grote zwijgen’ (Cornald Maas interviewt in de Volkskrant kinderen van gescheiden ouders)

Bron: Volkskrant – Interviewserie Uit Elkaar – INTERVIEW – Cornald Maas – 10 oktober 2009

Cornald Maas in gesprek met kinderen van gescheiden ouders. Deze week: Anouk van Klaveren, 36, revisor bij een vertaalbureau en freelance vertaler. Haar vader hield haar hand vast toen ze een kind was, las verhaaltjes voor het slapengaan, en toch kon zij niet geloven dat hij van haar hield. ‘Gehersenspoeld als ik was door mijn moeder dacht ik: waarom doet hij alsof?’

——————————————————————————

Zie voor een overzicht van de inmiddels uit 19 interviews bestaande series interviews van Cornald Maas in de Volkskrant met kinderen van gescheiden ouders onder de titels “Uit elkaar” en “‘Toegang krijgen”:

——————————————————————————

‘Mijn moeder heeft altijd alleen maar kwaad gesproken van mijn vader. Hij werd als de boeman afgeschilderd die nooit wat voor ons betaalde, die niet de moeite nam ons te bellen, die niks voor ons deed. ‘Hij houdt niet van jullie’, zei mijn moeder steevast. We gingen wel op bezoek bij mijn vader, en dan ondernam hij het nodige, maar het maffe is: ik ging toch in het verhaal van mijn moeder geloven, ik raakte erdoor geïndoctrineerd – niet zo gek als je elke dag hetzelfde verhaal te horen krijgt. Mijn vader kookte uitgebreid voor ons, las verhaaltjes voor als we naar bed gingen, hield mijn hand vast als we op straat liepen, allemaal dingen die mijn moeder nooit deed. En toch had ik last van gemengde gevoelens.

Gehersenspoeld als ik was, door de verhalen van mijn moeder, dacht ik: wat doe ik hier? Waarom doet mijn vader moeite voor ons als hij toch niet van ons houdt? Waarom doet hij alsof? Dat het wel eens echt kon zijn, wat hij deed, en niet fake, dat kwam niet eens in me op. Pas veel jaren later – ik was toen al ruim 20 – kwam het besef dat het misschien anders was. En pas dit jaar bleek dat wat mijn moeder altijd heeft ontkend toch waar is: dat ze bewust mijn vader heeft zwartgemaakt, om zo haar woede en frustraties af te reageren. ‘Heb ik dat gedaan?’, zei ze als ik ernaar vroeg. Ik dacht dan dat ze het echt niet meer wist. Maar tijdens het huwelijk van mijn zus sprak ik een broer van mijn zwager die zelf aan het scheiden was. Hij vertelde me dat mijn moeder het aan hem had toegegeven. Het was een hele schok voor me, toen ik dat hoorde. Ik heb mijn moeder sindsdien amper nog gesproken.

Ze scheidde van mijn vader toen ik 7 was. Mijn moeder, zus, broertje en ik verhuisden naar Nijmegen. Ik zie mezelf nog zitten, in dat rijtjeshuis in die nieuwbouwwijk, met een transistorradio in de vorm van een grote dobbelsteen, luisterend naar melancholieke liedjes.

Er brak een periode aan waarin ik me alleen voelde, en die periode heeft lang geduurd. Over de scheiding werd niet gesproken. Er werd eigenlijk over niks gepraat: niet over hoe het op school was, niet over hoe het met me ging. Thuis heerste het grote zwijgen. Mijn moeder was er fysiek wel, maar kon er emotioneel niet voor ons zijn. Als ik vragen stelde kon of wilde ze geen antwoorden geven.

Ik spaarde de vragen op en vuurde ze af op mijn vader als ik bij hem was. Mijn moeder had geen contact meer met hem. Als hij ons kwam ophalen moest hij zijn auto een paar straten verderop parkeren, Hij mocht haar niet onder ogen komen, mijn moeder zei dat ze zich kapot schaamde voor hem. Ze wilde zelfs dat we haar achternaam zouden krijgen.

Wij leefden intussen betrekkelijk geïsoleerd. Met haar familie had mijn moeder het contact verbroken. Ik had wel een vriendinnetje op school, maar met haar besprak ik niet hoe ik me voelde. Dat heb ik ook later eigenlijk nooit gedaan. Ik ken ook niemand die dezelfde vragen en twijfels heeft als ik. Mijn zus heeft me nog niet zolang geleden verteld dat ze de verhalen van mijn moeder over mijn vader nooit heeft geloofd. Ik weet niet waarom ik altijd heb gedacht dat die verhalen wel klopten.

Mijn vader ben ik met enige regelmaat blijven zien. Toen ik 15 was, kreeg hij kanker. Twee jaar is hij ziek geweest, en toen hij niks meer kon en bijna dood was, heeft mijn moeder besloten om hem in huis te halen. Ik snapte daar niks van: waarom zou je de vijand – want dat was hij voor haar – in huis halen? Maar ik vroeg niks, en er werd ook niks uitgelegd. Een week heeft hij nog geleefd en mijn moeder heeft gezegd dat ze, de avond vóór hij stierf, nog een fijn gesprek met hem heeft gehad. Ze wilde niet zeggen waarover.

Kort na zijn dood emigreerde mijn moeder naar Turkije, waar ze negen jaar zou blijven. Ze had het helemaal met Nederland gehad. Mijn broertje ging mee, tegen zijn zin. Zelf voelde ik eindelijk de vrijheid, al duurde het nog behoorlijk lang voor ik mijn leven een beetje in balans had.

Sinds twee jaar ben ik getrouwd. Mijn man is lief voor me en geeft me veel aandacht, dus ik moet constateren dat hij van me houdt. Maar ook hoor ik steeds dat stemmetje dat het misschien niet zo is – een erfenis van het gedrag van mijn moeder. Moeite heb ik met aanraken, spontaan zijn, knuffelen. Kinderen wil ik niet. Veel te bang ben ik dat ik net zo afstandelijk zal zijn als mijn moeder, en ze geen liefde kan geven. Bang ben ik ook dat ik net zo wraakzuchtig zal zijn als zij, mocht het tot een scheiding komen. Dat zou ik mijn kinderen nooit willen aandoen.

Mijn vader heeft nooit iets kwaads over mijn moeder gezegd. Maar zij houdt tot op de dag van vandaag vol dat mijn vader niet in staat was om van iemand te houden, en dat ze dat ook bevestigd heeft gekregen door een psycholoog. Het is nu te laat, omdat hij niet meer leeft, maar wat zou ik het hem graag hebben gevraagd: of mijn moeder de waarheid sprak, of dat hij wel degelijk van ons gehouden heeft. Maar misschien is dat ook wel een vraag die je niet aan je ouders stelt. Ik heb met eigen ogen gezien dat hij veel voor ons over had. Daaruit zou ik op zijn minst moeten afleiden dat hij om ons gaf. Maar zodra ik dat denk slaat ook de twijfel weer toe: misschien had hij toch last van emotionele beperkingen, misschien heeft hij nooit van mij gehouden.’

Advertenties

oktober 10, 2009 at 5:14 pm Plaats een reactie

BJ5347 – Gerechtshof Den Bosch – Raad voor Kinderbescherming stelt in rapport mogelijke diagnose ouderverstotingssyndroom of Parental Alienation Syndrome (PAS)

BJ5347 – Uitspraak Gerechtshof Den Bosch – Raad voor de Kinderbescherming stelt in rapportage in een omgangszaak formeel een mogelijke diagnose ouderverstotingssyndroom of Parental Alienation Syndrome (PAS) vast

Inleiding

Het Gerechtshof Den Bosch geeft in onderstaande uitspraak een kindermishandelende moeder de vrije hand tot verdere ouderverstoting van vader en sluit de kinderen buiten van hun vader.

Van belang in deze uitspraak is echter wel dat de Raad voor de Kinderbescherming (zie daartoe de paragrafen 3.10 en 3.15 in onderstaande uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch) in haar rapportage aan de Rechtbank Den Bosch in deze zaak formeel de mogelijke diagnose van het Ouderverstotingssyndroom of Parental Alienation Syndrome (PAS) stelt en daarmee het verschijnsel PAS bij scheidingskinderen erkent als mogelijke probleemdiagnose.

Dit is nu de tweede keer dat het ouderverstotingssyndroom in uitspraken van een rechterlijk college terugkomt. Eerder gebeurde dat in de uitspraak van 13 juni 2007 door de Rechtbank Maastricht (BA7155).

Drs.  Peter Tromp

Pedagoog, Vaderkenniscentrum

————-
Uitspraak LJN: BJ5347, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch , HV 200.009.917
Datum uitspraak: 13-08-2009
Datum publicatie: 14-08-2009
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie:

Contactverbod op grond van artikel 1:253a lid 2 aanhef en onder sub a Bw jo. Artikel 1:377a lid 3 sub a en/of d Bw.

Uitspraak

JM

13 augustus 2009

Sector civiel recht

Zaaknummer: HV 200.009.917/01

Zaaknummers eerste aanleg: 155362/FA RK 07-722 en 155419/FA RK 07-747

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Beschikking

in de zaak in hoger beroep van:

[X.],

wonende te [woonplaats],

appellante in principaal appel,

geïntimeerde in incidenteel appel,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat: mr. G.M. de Winther-Meijers,

t e g e n

[Y.],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde in principaal appel,

appellant in incidenteel appel,

hierna te noemen: de vader,

advocaat: mr. I. Gerrand

1. Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 27 juni 2008.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 8 juli 2008, heeft de moeder – voor zover hier van belang – het hof verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voormelde beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, te bepalen dat het recht van de vader op onbegeleide (vrije) omgang met de minderjarige kinderen van partijen gedurende de periode dat de kinderen de twaalfjarige leeftijd nog niet hebben bereikt wordt geschorst en te bepalen dat het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van partijen wordt gewijzigd in die zin dat alleen de moeder met het ouderlijk gezag over hen wordt belast.

2.2. Bij verweerschrift met producties, tevens houdende incidenteel appel, ingekomen ter griffie op 4 augustus 2008, heeft de vader het hof verzocht het verzoek van de moeder af te wijzen als zijnde ongegrond en/of niet, althans onvoldoende, bewezen en voormelde beschikking te bekrachtigen met verbetering van de grond inhoudende dat het opleggen van een dwangsom niet aan de orde zou zijn, met veroordeling van de moeder in de kosten van het appel. Het hof begrijpt het petitum van de man aldus, dat hij het hof verzoekt alsnog ten laste van de moeder een dwangsom van € 500,- per overtreding per dag aan de omgangsregeling te verbinden.

2.3. Bij verweerschrift in incidenteel appel met productie, ingekomen ter griffie op 11 september 2008, heeft de moeder het hof verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het incidenteel appel van de vader af te wijzen als zijnde ongegrond en onbewezen.

2.4. Bij verweerschrift met productie, ingekomen ter griffie op 4 augustus 2008, heeft Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna: de stichting), belanghebbende in deze procedure, zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.

2.3. Op 23 september 2008 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden en is de zaak aangehouden in afwachting van de resultaten van een hulpverleningstraject van de stichting. Van de mondelinge behandeling is een verkort proces-verbaal opgemaakt.

2.4. Op 4 juni 2009 heeft een nadere mondelinge behandeling plaatsgevonden. Bij die gelegenheid zijn gehoord:

– de moeder, bijgestaan door mr. G.M. de Winther-Meijers;

– de vader, bijgestaan door mr. I. Gerrand;

– de stichting, vertegenwoordigd door mevrouw M. Mous;

– de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de raad), vertegenwoordigd door mevrouw E. van den Dam.

2.5. Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

–   de brief van de advocaat van de moeder van 18 september 2008 met als bijlage productie 13 bij het appelschrift;

–  de brief van de stichting van 2 januari 2009;

–  de brief van de advocaat van de moeder van 8 januari 2009;

–  de brief van de advocaat van de vader van 30 januari 2009;

–  de brief van de advocaat van de vader van 24 maart 2009;

–  de schoolrapporten van [A.] en [B.] van de tweede periode van het schooljaar 2007-2008;

–  de tijdens de mondelinge behandeling van 4 juni 2009 door de stichting overgelegde beschikking van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 4 mei 2009 waarin de rechtbank het verzoek van de vader tot verlenging van de ondertoezichtstelling van de kinderen van partijen heeft afgewezen.

3. De beoordeling

In het principaal en incidenteel appel

3.1. Partijen zijn op 15 juni 1998 met elkaar gehuwd.

Uit het huwelijk van partijen zijn geboren:

–  [A.] (hierna: [A.]), op [geboortejaar] te [geboorteplaats];

–  [B.] (hierna: [B.]), op [geboortejaar] te [geboorteplaats].

3.2. Bij beschikking van 5 november 2004 heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch tussen partijen de echtscheiding uitgesproken, welke beschikking op 8 februari 2005 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bij de echtscheidingsbeschikking heeft de rechtbank bepaald dat de kinderen het hoofdverblijf bij de moeder hebben.

3.3. Bij beschikking van 8 april 2005 heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch een door partijen overeengekomen omgangsregeling vastgesteld, inhoudende dat de vader gerechtigd is tot omgang met [A.] en [B.] gedurende elke zondag van 11:00 tot 19:00 uur alsmede twee weken in de zomervakantie, een week in de kerstvakantie (tweede week) en gedurende andere feestdagen op de tweede feestdag.

3.4. De moeder heeft wijziging gevraagd van de beschikking van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 8 april 2005, alsmede wijziging van het ouderlijk gezag verzocht. Bij de bestreden, – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – beschikking, heeft de rechtbank de omgangsregeling gewijzigd zodanig dat de vader gerechtigd is tot omgang met [A.] en [B.]:

–  vanaf 1 juli 2008 gedurende een periode van 6 weken één keer per week begeleide omgang op zaterdag van 10:00 uur tot 18:00 uur, welke begeleiding zal geschieden door tante [C.] of tante [D.], bij partijen genoegzaam bekend;

–  vanaf 12 augustus 2008 gedurende een periode van 6 weken één keer per week onbegeleide omgang op zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur;

–   vanaf 23 september 2008 onbegeleide omgang en wel gedurende één weekend per veertien dagen vanaf vrijdagavond 18:00 uur tot zondagavond 18:00 uur.

Voorts heeft de rechtbank het verzoek van de moeder tot wijziging van het gezamenlijk gezag in eenhoofdig gezag van de moeder afgewezen.

3.5. De moeder en de vader kunnen zich met deze beslissing niet verenigen en zij zijn hiervan in hoger beroep gekomen. De grieven van de moeder richten zich tegen de door de rechtbank vastgestelde omgangsregeling en de afwijzing van haar verzoek om alleen met het gezag belast te worden. De grief van de vader richt zich tegen de overweging van de rechtbank dat zij ervan uitgaat dat de moeder zal meewerken aan de omgangsregeling, zodat een dwangsom niet aan de orde is.

3.6. Het hof stelt vast dat partijen na de echtscheiding gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen zijn blijven uitoefenen. Zoals nader uit deze beschikking zal blijken, zal het hof het gezamenlijk gezag handhaven.

Omgang

3.7. Het hof stelt vast dat met ingang van 1 maart 2009 artikel 1:377h BW is komen te vervallen. Op het onderhavige geschil is sinds die datum het gewijzigde artikel 1:253a BW van toepassing. Ingevolge artikel 1:253a lid 1 BW kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag aan de rechter worden voorgelegd.

In het geval van een geschil omtrent een omgangsregeling in het kader van de toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken kan de rechter, gelet op artikel 1:253a lid 2, aanhef en sub a, BW, een regeling vaststellen.

De rechter kan op grond van artikel 1:253a BW uitsluitend indien het belang van het kind dit vereist een tijdelijk verbod aan een ouder opleggen om met het kind contact te hebben.

3.8. Ingevolge artikel 1:377a lid 3 BW – dat op grond van artikel 1:253a lid 4 BW van overeenkomstige toepassing is – ontzegt de rechter het recht op omgang slechts, indien:

a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of

b. de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of

c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen blijken, of

d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

3.9. De moeder wenst dat het recht van de vader op onbegeleide (vrije) omgang met de kinderen gedurende de periode dat de kinderen de twaalfjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, wordt geschorst. Zij voert in haar beroepschrift – samengevat – het volgende aan. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat niet is komen vast te staan dat de vader de kinderen seksueel heeft misbruikt en dat van andere contra-indicaties niet is gebleken. Voorts bestaat tussen de kinderen en de vader amper een band en willen zij geen omgang met de vader. Sinds er geen omgang meer plaatsvindt gaat het heel goed met de kinderen. Omgang is voor de kinderen heel erg belastend. Ondanks haar bezwaren heeft de moeder in eerste aanleg tijdens de mondelinge behandeling op 8 mei 2008 aan de rechtbank meegedeeld dat zij bereid is haar medewerking te verlenen aan omgang tussen de vader en de kinderen, in eerste instantie onder begeleiding. De rechtbank heeft echter ten onrechte de zaak niet aangehouden in afwachting van het verloop van de begeleide omgang en de toegezegde hulpverlening aan zowel de vader als de moeder. Onbegeleide omgang kan pas plaatsvinden indien blijkt dat de begeleide omgang goed is verlopen en dient plaats te vinden in openbare gelegenheden, zodat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is. Een weekendregeling met een overnachting van de kinderen bij de vader is in strijd met het belang van de kinderen. De veiligheid van de kinderen dient boven alles te worden gegarandeerd.

3.10. De vader voert in zijn verweerschrift – samengevat – het volgende aan. Er is geen sprake van seksueel misbruik. De officier van justitie heeft naar aanleiding van de klacht van de moeder en de verhoren van de kinderen besloten geen vervolging in te stellen en dit hof heeft het klaagschrift van de moeder tegen dit besluit ongegrond verklaard. Tot medio 2006, voordat de moeder de omgang staakte, was de omgang in orde en waren er geen negatieve signalen van de kinderen naar de vader. De kinderen worden sterk door de moeder beïnvloed en de vader is evenals de raad van mening dat niet uitgesloten is dat er sprake is van een ouderverstotingssyndroom (PAS). Als er al sprake zou zijn van toegezegde hulpverlening in eerste aanleg, staat dit een omgang van de vader met de kinderen niet in de weg. De door partijen tijdens de zitting in eerste aanleg overeengekomen begeleide omgang is door de moeder niet nagekomen. De moeder grijpt elk argument en elke mogelijkheid aan om de omgang van de vader met de kinderen te verhinderen. Er is geen reden om de omgang in een openbare gelegenheid te laten plaatsvinden en de kinderen kunnen ook bij de vader overnachten. Dat hebben zij in het verleden ook gedaan.

De vader voert voorts in incidenteel appel aan dat in de onderhavige zaak een dwangsom opportuun is. De moeder heeft geweigerd mee te werken aan de uitvoering van de in de bestreden beschikking neergelegde begeleide omgangsregeling van de eerste periode van zes weken en heeft via haar advocaat aangegeven ook na ommekomst van die zes weken niet mee te werken.

3.11. Tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep op 23 september 2008 heeft de stichting een te bewandelen hulpverleningstraject voor de kinderen van partijen en onder meer de moeder uitgestippeld en hebben partijen verklaard bereid te zijn aan dit traject mee te werken. Het hof heeft vervolgens iedere inhoudelijke beslissing in deze zaak aangehouden in afwachting van het door de stichting uit te brengen rapport en advies.

3.12. Bij brief van 2 januari 2009 heeft de stichting verslag gedaan van het hulpverleningstraject. Uit dit verslag blijkt dat er in samenspraak met de ouders een 6-stappenplan is opgesteld, maar dat het traject is gestopt na stap twee, waarbij de vader een kaartje heeft geschreven aan de kinderen. De kinderen reageerden heel heftig op het voorlezen van de kaart. Naar aanleiding hiervan heeft intern overleg tussen de gedragswetenschappers van de stichting plaatsgevonden. De gedragswetenschappers zijn van mening dat het niet in het belang van de kinderen is om nu tot een omgangsregeling te komen. Aangezien het heel goed gaat met de kinderen en ze op dit moment geen enkele klacht of anderszins afwijkend gedrag vertonen, is het nu niet het moment om speltherapie of andere hulp aan te bieden. De stichting concludeert in haar brief dat zij geen mogelijkheden ziet tot begeleiden tot en bij omgang. De gezinsvoogd vindt het heel vreselijk voor de vader, maar ziet, evenals de gedragswetenschappers, geen mogelijkheden om daar stappen in te ondernemen zonder de kinderen te beschadigen. Uithuisplaatsing van de kinderen, zoals de man voorstelt, acht de stichting absoluut geen optie en gijzeling en dwangsommen evenmin.

3.13. Partijen hebben respectievelijk bij brief van 8 januari en 24 maart 2009 en tijdens de mondelinge behandeling op 4 juni 2009 op de brief van de stichting gereageerd. De moeder sluit zich aan bij het standpunt van de stichting en wijzigt naar aanleiding hiervan haar verzoek in die zin dat zij nu primair verzoekt de vader het recht op omgang met de kinderen te ontzeggen en subsidiair het recht op omgang te schorsen. De vader voert – met betrekking tot de omgang – het volgende aan. Het traject van de stichting heeft slechts kort geduurd en de moeder heeft aan de eerste stap (het geven van de door de vader gestuurde Donald Duck aan de kinderen) al geen medewerking verleend. Het bevreemdt de vader ten zeerste dat de kinderen gedurende de begeleide omgang bij Kompaan in 2007 en begin 2008 geen angst toonden jegens hun vader en dat zij ruim acht maanden daarna, gedurende welke periode er geen contact was tussen de vader en de kinderen, wel blijk geven van angsten jegens de vader. De vader kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de moeder de kinderen uitermate negatief heeft geïnformeerd over de vader en dat zij derhalve een grote rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de angsten van de kinderen. De vader is van mening dat in het belang van de kinderen een psychologisch onderzoek dient te worden gelast door Fora of een andere deskundige. Er heeft nog niet eerder een dergelijk onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden. De vader verzoekt het hof tevens een ouderschapsonderzoek te gelasten, waarbij ook de kinderen worden betrokken.

3.14. Het hof overweegt als volgt.

Uit de stukken is gebleken dat de omgangsregeling tussen de vader en de kinderen medio december 2006 door de moeder is stopgezet. Sindsdien heeft er geen omgang meer plaatsgevonden met uitzondering van de acht door stichting Kompaan begeleide bezoeken in een omgangshuis in de periode van september 2007 tot en met februari 2008. De moeder beschuldigt de vader van seksueel misbruik. Het hof is van oordeel dat er geen enkele aanleiding is om aan seksueel misbruik van de kinderen door de vader te denken. De voorbeelden die de moeder noemt, moeten eerder als onschuldig spel worden geïnterpreteerd. De raad geeft in haar rapport van 23 mei 2007 aan dat zij geen signalen heeft geconstateerd die zouden duiden op seksueel misbruik. De moeder is ook niet met de kinderen naar de huisarts gegaan om ze te laten onderzoeken en heeft voor de kinderen geen psychologische hulp gezocht. Naar aanleiding van de aangifte die de moeder heeft gedaan, heeft de officier van justitie besloten de vader niet te vervolgen en het beklag ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering, dat de moeder vervolgens heeft ingediend bij dit hof, is afgewezen. Voorts heeft ook mevrouw Mous van de stichting, die de ouders de afgelopen periode intensief heeft begeleid, op de zitting verklaard niet te geloven dat er sprake is geweest van seksueel misbruik.

3.15. Het hof heeft wel, anders dan de stichting, ernstige zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De in de brief van de stichting van 2 januari 2009 omschreven reactie van de kinderen op het voorlezen van de kaart van hun vader is zo extreem dat het zeer waarschijnlijk is dat er sprake is van grote sociaal-emotionele problemen bij de kinderen. De raad kwam in haar rapport van 23 mei 2007 tot de conclusie dat de kinderen ernstig in hun ontwikkeling werden bedreigd. De raad zag aanwijzingen die wezen in de richting van het Parental Alienation Syndrome, waarbij kinderen worden aangezet door één ouder de andere ouder te denigreren. De raad noemde de manier waarop de moeder haar liefde voor haar kinderen laat zien verstikkend. De moeder zette volgens de raad met haar handelswijze de kinderen klem en de kinderen kregen niet de ruimte zich op eigen en natuurlijke wijze sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Daarnaast vond de raad de manier waarop de moeder met haar vermoedens van seksueel misbruik omging zeer beschadigend voor de kinderen. De raad adviseerde intensieve thuisbegeleiding en individuele hulpverlening aan de moeder. De moeder had volgens de raad ondersteuning nodig bij het invullen van haar ouderrol, het loslaten van de partnerstrijd en het omgaan met en het effect van haar ervaringen in relatie tot het gevoel van afwijzing. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de stukken niet dat er in de houding van de moeder sindsdien een verbetering is opgetreden. Uit de brief van de stichting blijkt bijvoorbeeld dat de moeder tegen de kinderen heeft gezegd dat als iemand van je houdt, hij niet doet wat papa deed. Ook heeft de moeder geen individuele hulpverlening gehad. Tijdens de zitting van 4 juni 2009 is gebleken dat de moeder geen inzicht heeft in de gevolgen van haar gedrag voor de kinderen en dat zij ook niet open staat voor individuele hulpverlening aan haarzelf.

3.16. Helaas heeft de blokkade die er bij de moeder bestaat, waar die ook door wordt veroorzaakt, er inmiddels toe geleid dat de kinderen nu een zodanig gedrag vertonen dat het niet verantwoord is om in het kader van de toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken een (onbegeleide) regeling vast te stellen en zeker niet op straffe van een dwangsom. Gezien de reactie van de kinderen alleen al op het voorlezen van de kaart van de vader is duidelijk dat op dit moment een regeling ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de kinderen en/of anderszins in strijd zou zijn met de zwaarwegende belangen van de kinderen. Voorts hebben zowel de stichting als de raad tijdens de zitting van 4 juni 2009 verklaard dat de kinderen rust nodig hebben. Het hof volgt het advies van de stichting en de raad, hoezeer het hof ook beseft dat dit moeilijk te accepteren zal zijn voor de vader. Het hof heeft echter het belang van de kinderen voorop te stellen en dat belang brengt thans mee dat na een lange periode van proberen via Kompaan en via het stappenplan van de stichting om het contact tussen de vader en de kinderen te herstellen, er nu rust moet komen voor de kinderen. Het hof zal derhalve in het belang van de kinderen het contact tussen de vader en de kinderen tijdelijk verbieden voor de periode van een jaar. Een langere periode dan een jaar acht het hof niet wenselijk en overigens niet mogelijk op grond van het arrest van de Hoge Raad van 27 februari 2009 (LJN 365045). In zoverre is het verzoek van de moeder om de vader de omgang te ontzeggen of de omgang te schorsen totdat de kinderen twaalf jaar zijn, niet toewijsbaar. Een onderzoek door Fora of een andere deskundige acht het hof op dit moment te belastend voor de kinderen. Ook hier geldt dat de kinderen een periode van rust nodig hebben. Sinds 2007 heeft er een raadsonderzoek plaatsgevonden, is er begeleide omgang geweest via Kompaan en is er een hulpverleningstraject geweest van de stichting. De kinderen hebben hierdoor reeds lange tijd onder druk gestaan.

Het hof is van oordeel dat er op termijn alsnog contact moet komen tussen de kinderen en hun vader en dat het in dat kader van belang is dat de moeder goed naar zichzelf kijkt en hulp zoekt om te ontdekken waar haar blokkade vandaan komt en hoe deze kan worden opgeheven ten behoeve van het welzijn van de kinderen. Het is voor de kinderen van groot belang, ook voor het aangaan van relaties op latere leeftijd, te weten wie hun vader is en daar contact mee te hebben. Gezien de ervaringen in gelijksoortige zaken, is te verwachten dat de kinderen later problemen zullen ondervinden met het aangaan van relaties indien er niets verandert.

3.17. Een ouderschapsonderzoek zou normaal gesproken een goede optie zijn, echter in dit geval niet gezien de volstrekt halsstarrige houding van de moeder. Het hof betwijfelt ten zeerste of een gedwongen bemiddeling in de onderhavige zaak op dit moment tot resultaat zou leiden en het hof heeft geen behoefte aan een deskundigenbericht. Voorts is een ouderschapsonderzoek niet goed voorstelbaar zonder daar de kinderen bij te betrekken en de kinderen hebben op dit moment rust nodig. Ook is te verwachten dat de moeder de kinderen opnieuw met de strijd tussen de ouders zal belasten naar aanleiding van het ouderschapsonderzoek.

Het zij herhaald dat het betreurenswaardig voor de vader is dat er op dit moment geen regeling tot stand kan komen, echter de belangen van de kinderen wegen hier zwaarder.

Informatie- en consultatieplicht

3.18. De vader heeft in zijn brief van 24 maart 2009 het hof verzocht de moeder een informatie- en consultatieplicht op te leggen gedurende de periode dat er geen omgang is tussen de vader en de kinderen, waarbij de moeder de vader eens per maand schriftelijk dient te informeren over de ontwikkelingen van de kinderen. Dit verzoek vormt een aanvulling op zijn zelfstandig verzoek in eerste aanleg tot uitbreiding van de omgangsregeling. De moeder heeft geen bezwaar gemaakt tegen indiening van dit aanvullende verzoek, zodat dit door het hof in behandeling kan worden genomen. De moeder heeft zich wel inhoudelijk tegen toewijzing van het verzoek verzet. Zij heeft ter zitting verklaard dat zij van mening is dat zij aan de informatieplicht voldoet door het opsturen van de rapporten van de kinderen. Zij wil geen foto’s van de kinderen aan de vader sturen, omdat zij bang is dat de vader de kinderen dan zal gaan ontvoeren.

3.19. Ingevolge artikel 1:253a lid 2 sub c BW kan de rechter een regeling vaststellen omtrent de wijze waarop de informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind wordt verschaft aan de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft. Het hof is van oordeel dat het van groot belang is dat de moeder op correcte wijze uitvoering geeft aan haar informatieplicht, zeker omdat er het komende jaar geen contact zal zijn tussen de vader en de kinderen. Nu de moeder een te beperkte uitleg geeft aan deze plicht, zal het hof een regeling vaststellen. De moeder dient eenmaal per drie maanden de vader schriftelijk informeren over de schoolprestaties van de kinderen, hun gezondheid en algeheel welzijn, hun hobby’s en vrijetijdsbesteding en andere ontwikkelingen ten aanzien van de kinderen. Onder de door de moeder te verstrekken informatie valt ook het nieuwe adres van de kinderen in geval van een eventuele verhuizing. Voorts dient de moeder elke drie maanden een goed gelijkende foto van ieder kind aan de vader te sturen. Er is naar het oordeel van het hof geen enkele aanleiding om te denken dat de vader de kinderen zal ontvoeren en de moeder heeft deze stelling ook niet nader onderbouwd.

Gezag

3.20. De moeder wenst alleen met het gezag over de kinderen belast te worden. Zij stelt dat de relatie tussen haar en de vader ernstig is verstoord en dat er tussen hen in het geheel geen communicatie plaatsvindt. De relatie tussen partijen is nog verder verslechterd doordat de vader het verzoek van de gezinsvoogd tot uithuisplaatsing van de kinderen ondersteunde. Volgens de moeder zullen de kinderen bij handhaving van het gezamenlijk ouderlijk gezag klem of verloren raken. De moeder heeft voorts een procedure moeten starten bij de rechtbank om vervangende toestemming te krijgen om naar België te verhuizen.

3.21. De vader voert aan dat er geen contact tussen partijen is omdat de moeder dit niet toelaat. De steun van de vader aan het verzoek tot uithuisplaatsing was begrijpelijk omdat de moeder, terwijl er sprake was van een ondertoezichtstelling, de kinderen zonder overleg en zonder toestemming van de gezinsvoogd plotseling van school had gehaald met de mededeling dat zij niet meer terug zou komen en de moeder bovendien voor niemand bereikbaar was. Indien de moeder alleen met het gezag wordt belast, voorziet de vader dat zij met de kinderen zonder achterlating van een nieuw adres zal verhuizen naar België, waardoor het voor de vader vrijwel onmogelijk zal zijn ooit nog te weten hoe het met de kinderen gaat. Het in stand houden van het gezamenlijk gezag is niet in strijd met de belangen van de kinderen.

3.22. Het hof overweegt als volgt.

Ingevolge het op 1 maart 2009 gewijzigde artikel 1:253n BW kan de rechter op verzoek van de niet met elkaar gehuwde ouders of een van hen het gezamenlijk gezag beëindigen, indien nadien de omstandigheden zijn gewijzigd of bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

De rechter bepaalt dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt, indien:

a.  er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of

b.  wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

3.23. Uitgangspunt is dat het gezamenlijk gezag van voorheen met elkaar gehuwde ouders gehandhaafd blijft, tenzij wijziging van het gezag noodzakelijk is in het belang van het kind. Het hof is van oordeel dat het in casu in het belang van de kinderen is dat het gezamenlijk gezag gehandhaafd blijft. Het hof is met de vader van oordeel dat het niet denkbeeldig is dat in geval van eenhoofdig gezag van de moeder de vader ieder zicht op de kinderen verliest doordat de moeder naar België vertrekt. Het is in het belang van de kinderen dat hun vader in beeld blijft, ook al heeft hij op dit moment geen contact met hen, zodat de vader in de toekomst wel weer in staat zal zijn een deel van de zorg- en opvoedingstaken op zich te nemen. Zoals de raad in zijn rapport van 23 met 2007 aangaf, kan de vader een beschermende factor vormen voor de kinderen in het kader van hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voorts is er met betrekking tot de uitvoering van het gezag geen onaanvaardbaar risico dat de kinderen klem of verloren raken tussen de ouders. Het enkele feit dat er geen communicatie is tussen de ouders, is daarvoor onvoldoende. Er zijn met uitzondering van het punt van de verhuizing naar België geen conflictpunten met betrekking tot het gezag doordat in de praktijk de moeder alle beslissingen die nodig zijn in het kader van de verzorging en opvoeding van de kinderen zelfstandig neemt en de vader zich daar – zijns ondanks – niet mee bemoeit. De strijd van de ouders heeft met name betrekking op het vermeende seksueel misbruik en het contact tussen de kinderen en de vader en niet op de uitvoering van het gezag. Het hof zal gezien het voorgaande het verzoek van de moeder tot wijziging van het gezag afwijzen.

4. De beslissing

Het hof:

in principaal en incidenteel appel:

vernietigt de beschikking van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch van 27 juni 2008 voor zover daarbij een omgangsregeling is vastgesteld;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

wijzigt de beschikking van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 8 april 2005 in die zin dat het hof de vader met ingang van heden verbiedt om contact te hebben met de minderjarige kinderen van partijen gedurende een periode van één jaar;

bepaalt dat de moeder de vader éénmaal per drie maanden schriftelijk informeert omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen van partijen, waarbij onder gewichtige aangelegenheden dient te worden verstaan hetgeen in rechtsoverweging 3.19. is vermeld en dat de moeder éénmaal per drie maanden een goed gelijkende foto van ieder kind aan de vader verstrekt;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bekrachtigt de beschikking van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch van 27 juni 2008 voor zover daarbij het verzoek van de moeder tot het toekennen aan haar van het eenhoofdig gezag over de minderjarige kinderen van partijen is afgewezen;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Smeenk-van der Weijden, Everaars-Katerberg en Van Harinxma thoe Slooten en in het openbaar uitgesproken op 13 augustus 2009.

 • Mw. mr. C.E.L.M. Smeenk-van der Weijden – Vice-president Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, Datum ingang:2006-04-01
 • Mw. mr. R.R. Everaars-Katerberg; Raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch; Datum ingang:2007-03-01
 • Dhr. mr.dr. L.R. van Harinxma Thoe Slooten; Raadsheer Plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, Datum ingang:2006-10-20; Raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 2009-08-01

augustus 13, 2009 at 9:49 am 89 reacties

Ouderverstotingssyndroom – Parental Alienation Syndrome (The Gregory Mantell Show – Video – delen 1 en 2)

Deel (1) over het ouderverstotingssyndroom

The Gregory Mantell Show on You Tube, 22 maart 2007

When divorce turns nasty and one parent tries to turn the kids against the other. Dr. Jayne Major, police officer Catherine MacWillie, and film director Shelli Ryan discuss Parental Alienation Syndrome (PAS).

Deel (2) over het ouderverstotingssyndroom

The Gregory Mantell Show on You tube, 3 december 2008

Because of the tremendous response to our first show on Parental Alienation, we take another look a year and a half later. Has there been a change in awareness by the courts or public? Plus, Ross Peterson and Lanie Adamson experienced the harm PA can cause firsthand.

Gregory Mantell’s You Tube Channel: http://www.youtube.com/gregorymantellshow
Gregory Mantell’s Website: http://www.gregorymantell.com
Gregory Mantell’s email: greg@gregorymantell.com

december 3, 2008 at 11:42 am Plaats een reactie

Le Syndrome d’Aliénation Parentale (Thése Médecinal à l’Université Claude Bernard-Lyon, Bénédicte Goudard, 2008)

LE SYNDROME D’ALIÉNATION PARENTALE
THÈSE (Incomplet, sans expose d’un cas clinique)

Présentée à l’Université Claude Bernard-Lyon [1]
Et soutenue publiquement le 22 octobre 2008
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine

par

Bénédicte GOUDARD

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
FACULTE DE MEDECINE LYON-NORD
ANNÉE : 2008 N°
Tous droits réservés

Le Syndrome d’Aliénation Parentale. 22 Octobre 2008

CONCLUSION

Le Syndrome d’Aliénation Parentale décrit un processus d’emprise de l’un des parents sur les enfants, dans le but d’éliminer l’autre, et ce, avec la complicité des enfants. Ce diagnostic appréhende la réalité que de plus en plus de familles traversent après un divorce et permet de dépister un abus émotionnel grave. Au-delà de la controverse, il est important de connaître l’existence de ce Syndrome, décrit initialement par un médecin, évoqué de plus en plus souvent via les médias, les cours de justice pour savoir exactement de quoi il retourne et pour se positionner dans l’intérêt de tous, sans se retrouver soi-même manipulé.

Par leur participation à ce conflit, les enfants sont les premières victimes, et les consequences psychosomatiques sur leur vie future commencent à peine à être étudiées, mais promettent d’être redoutables.

Le parent aliéné est quant à lui mis au ban de sa famille, et cette exclusion se profile dangereusement au sein de la société dans laquelle il évolue, comme une extension tacite. Un bon soutien de l’entourage est indispensable pour éviter l’effondrement psychique (et physique) de la personne.

La prévention par le diagnostic est la seule thérapeutique probante et sans effet secondaire…L’information, la communication libre sur ce sujet et le travail pluridisciplinaire sont les meilleures armes dans l’attente que les tribunaux s’organisent.

A l’heure de la famille recomposée, le Syndrome d’Aliénation Parentale lance à la société le défi de redéfinir la parentalité. Elle revêt aujourd’hui des aspects multiples, et elle n’est plus superposable à la conjugalité. L’ère de l’enfant-roi (ou de l’enfant victime) a le mérite de rendre cet exercice plus exigeant. Le bon parent sera celui non seulement capable de répondre aux besoins de sécurité matérielle, affective, de développer l’estime et la confiance en soi de son enfant mais aussi celui apte à maintenir les liens avec l’autre parent, et par làmême les relations sociales de son enfant.

Dans un monde où la loi de la jungle prévaut, les abus de pouvoir sont généralisés, et les blessures personnelles majeures, relever le défi de la prévention du SAP est une gageure. Mais le médecin n’est-il pas avant tout un philanthrope qui croit en l’homme et en son évolution ?

DEDICACE

Pour tous les enfants aliénés,
Pour tous les parents aliénés.

« J’aurais bien envie de voir mon père, mais je me sens comme prisonnière, j’aurais l’impression de trahir ma mère et peut ‐ être elle me rejetterait définitivement… »
Alexandra, 26 ans, victime d’un SAP, handicapée par des attaques de panique chroniques.

« Je refuse définitivement de voir mon père parce qu’à chaque fois que je l’ai au téléphone il se plaint de ne pas assez me voir… »
Sarah, 28 ans, victime d’un SAP, après avoir appelé son père pour la première fois en 6 ans.

« Je me souviens, quand tu étais enceinte de moi de 5 mois, tu as voulu me tuer… »
Sophia, 13 ans, victime d’un SAP, s’adressant pour la dernière fois à sa mère.

TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION 7
2. EXPOSE D’UN CAS CLINIQUE 8
3. LE SAP 9
3.1. Définition et étymologie 9
3.2. Un cas particulier de la relation d’emprise 11
3.3. Le contexte du SAP 11
3.3.1. Une séparation conflictuelle 12
3.3.2. L’entourage 12
3.3.3. L’hypothèse fausse fonde le SAP 13
3.3.4. Le temps est un autre facteur non négligeable dans la formation d’un SAP 13
3.3.5. L’arrivée au SAP 14
3.4. Description du SAP 15
3.4.1. Des relations de base faussées 15
3.4.1.1. La triangulation 15
3.4.1.2. Réorganisation de la triangulation lors d’un divorce 16
3.4.1.3. Triangulation et SAP 17
3.4.2. Le parent aliénant 19
3.4.2.1. Parent surprotecteur 20
3.4.2.2. Parent vengeur 20
3.4.2.3. D’autres motivations inconscientes possibles 21
3.4.2.4. Le visage du parent aliénant : « je contrôle la situation, rassurez vous mes enfants » 22
3.4.2.5. Les techniques de manipulation (Voir Figure 4 page 51) 25
3.4.3. Le parent aliéné 32
3.4.3.1. Impuissance 32
3.4.3.2. Stress post-traumatique 32
3.4.3.3. Humiliation et déchéance sociale 33
3.4.3.4. Fréquence de la perte d’emploi ou d’un reclassement professionnel le rétrogradant 34
3.4.3.5. Dépression 34
3.4.3.6. Syndrome phobique et méfiance paranoïde 34
3.4.3.7. Deuil impossible 35
3.4.4. Les enfants aliénés 35
3.4.5. Un abus émotionnel ou psychologique/ la chosification des enfants 40
3.4.6. Un cercle vicieux 41
3.5. Conséquences sur l’enfant 42
3.6. Le beau-parent 43
3.7. Les nuances 44
3.7.1. Différence aliénation parentale simple et SAP 44
3.7.2. Différencier le SAP de situations d’abus 45
3.7.3. Différencier une crise d’adolescence d’un SAP 47
3.7.4. Le piège du SAP 47
3.7.5. Un syndrome contesté, essentiellement par les féministes 48
3.7.6. Une composante émotionnelle forte 49
3.7.7. De la question du DSM IV 50
4. ELEMENTS DE REFLEXION SUR LES APPORTS DU SAP ET TENTATIVES POUR DONNER UNE UNITE A CE SYNDROME 51
4.1. Un phénomène sociologique 51
4.2. Ebauche de réflexion sur les mécanismes de base du SAP 52
4.2.1. Le syndrome des faux souvenirs 52
4.2.2. La notion de bouc émissaire 53
4.2.3. Le Syndrome de Stockholm 53
4.2.4. Le Syndrome de Münchhausen par procuration 54
4.2.5. La « folie à deux » ou trouble psychotique partagé 55
4.2.6. Un peu de complexité 55
5. DEFINIR ET UTILISER LE SAP EN TANT QUE PROFESSIONNEL DE SANTE 56
5.1. Les stades définis par GARDNER 56
5.1.1. Léger 56
5.1.2. Moyen 56
5.1.3. Sévère 57
5.1.4. Les mesures préconisées par Gardner aux Etats-Unis 57
5.2. Evolutions autour du SAP au Canada et dans quelques pays d’Europe 59
5.3. Le retard de la France 60
5.4. Quelques recommandations générales aux médecins applicables en France. 61
5.4.1. Concernant les relations avec le réseau social : 61
5.4.2. Concernant le soutien du parent aliéné 61
5.4.3. Concernant le rôle du médecin 63
5.4.4. Les questions essentielles pour un diagnostic rapide 64
6. CONCLUSION 66
7. BIBLIOGRAPHIE 67
8. ANNEXES 72
8.1. Cas clinique du DR. GARDNER exposant un traitement de SAP au stade moyen 72
8.2. Lettre d’un enfant à ses parents séparés 83
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 : Triangulation 15
Figure 2 : Triangulation et divorce 17
Figure 3 : Triangulation et SAP 17
Figure 4 : Les techniques de manipulation 31

1. INTRODUCTION

Le SAP ou Syndrome d’Aliénation Parentale a été décrit pour la première fois en 1985 par Richard A. GARDNER [1], Pédopsychiatre américain, Professeur à l’Université de Columbia, pour définir un certain nombre de situations pathologiques de fréquence croissante associées à des divorces hautement conflictuels. Voici sa définition :

« Le Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP) est un trouble de l’enfance qui survient Presque exclusivement dans un contexte de dispute concernant le droit de garde de l’enfant. L’enfant l’exprime initialement par une campagne de dénigrement à l’encontre d’un parent, cette campagne ne reposant sur aucune justification. Le SAP résulte de la combinaison de la programmation du parent endoctrinant (lavage de cerveau) et de la propre contribution de l’enfant à la diffamation du parent cible. Lorsqu’un abus et/ou une négligence parentale existent vraiment, l’animosité de l’enfant se justifie et ainsi l’explication de ce comportement par le syndrome d’aliénation parentale ne s’applique pas. »

Le SAP est un sujet explosif qui reste polémique car il concerne autant le milieu judiciaire que médical, et ce, dans des contextes de « guerre parentale » où prendre position est délicat. Il nous vient des Etats-Unis, et reste encore confidentiel en France. La littérature anglo-saxonne est conséquente, mais les articles francophones sont peu nombreux. La justice est réticente à faire entrer dans les cours un diagnostic médical sur un conflit et les médecins se sentent genes de devoir s’impliquer dans des histoires familiales, qui semblent plutôt relever de la compétence de l’assistante sociale.

Et pourtant, la responsabilité d’un médecin est engagée en tant que premier confident de ces familles. Son devoir, avant tout, est de protéger des enfants, et ceci en conservant une position neutre et bienveillante, mais incitative. Or, l’ignorance du personnel médico-social ne peut que faciliter la cristallisation de telles situations. Et poser un diagnostic est impossible pour un oeil non averti, car vu de l’extérieur, tout va bien. Cependant, ce diagnostic est indispensable, car la prévention est la clé pour préserver la santé mentale de nombreux enfants dans des situations de maltraitance psychologique.

[1] Richard Alan Gardner est né le 28 avril 1931. Plusieurs de ses ouvrages font autorité en pédopsychiatrie don’t « Parental Alienation Syndrome », cités comme références par l’American Psychiatric Association. Professeur à l’université de Columbia de 1963 à 2003, il a été le premier aux Etats-Unis à élaborer des jeux permettant l’expression de l’enfant lors d’une expertise. Frappé par les comportements étranges d’enfants dans des contextes de divorce, il a identifié certains mécanismes et a publié son premier ouvrage sur le SAP en 1985. A partir de ce moment, les parents aliénants, confondus par ses travaux ou dans ses expertises, ont engagé une campagne de critiques et de dénigrement. Le Dr. Michael J. Bone écrit dans un hommage posthume qu’à bien des égards le Pr. Gardner a incarné le parent aliéné type. Il s’est suicidé le 25 mai 2003, à la suite de douleurs neurologiques insoutenables.

2. EXPOSE D’UN CAS CLINIQUE

(le cas clinique a été retiré)

3. LE SAP

3.1. DEFINITION ET ETYMOLOGIE

Le Syndrome d’Aliénation Parentale est un phénomène complexe car insidieux. De fait, il échappe à toute tentative de définition simple, dans la mesure où il existe autant de definitions que de situations familiales. Cependant, tous les enfants atteints présentent des symptoms communs.

Le terme aliénation, qui choque parfois, renvoie à l’étymologie latine. Le nom féminin alienatio, alienationis signifie :

 • Transmission légale d’une propriété, aliénation, cession, vente
 • Egarement, aliénation (de l’esprit), folie. C’est ce sens restreint du terme que nous avons retenu habituellement en français : « alienatio mentis » ou aliénation mentale qui signifie que la personne devient détachée des autres du fait de la perturbation de son esprit.
 • Eloignement, défection, désaffection, mésintelligence, désunion, séparation, rupture, division, aversion.

Outre la notion de transmission de propriété à quelqu’un d’autre, le terme aliénation possède le double sens de devenir étranger à, avec en plus une notion d’animosité à l’égard de cette personne.

Un ou plusieurs enfants sont « annexés », prennent parti pour un de leurs parents et se coupent de l’autre, jusqu’à devenir agressifs ou hostiles. Dans les cas les plus graves, toute visite est impossible et parfois, le conflit va jusqu’au meurtre du parent détesté. Tout se fait comme si subitement, le monde (dans le sens microcosme dans lequel naviguent les enfants) se simplifiait en « bons » d’un côté et « méchants » de l’autre. Les enfants restent du côté du parent aliénant, le « bon » parent, la famille et les amis proches de ce bon parent, et le parent rejeté que nous appellerons aliéné est considéré comme le « méchant », avec le reste de sa famille à lui, et ses amis. Ce système est la résultante d’une manipulation essentiellement inconsciente du parent aliénant, et du comportement des enfants eux-mêmes, qui perçoivent le parent aliénant comme victime, et veulent le soutenir tout en s’assurant du maintien du lien qui les unit à celui-ci.

Malheureusement, les faits s’enchaînent sur un mode pervers et dans une chronologie telle, que l’entourage moins proche ne réalise pas ce qui se passe, et par acquiescement passif, entérine cette vision du monde. Plus le temps passe, plus cette version imprime la vie et les émotions de l’enfant aliéné, constitue sa réalité et dès lors devient « vraie ».

En somme, une fois le processus enclenché, aucune tendance spontanée de guérison ne s’observe, au contraire, la plupart des cas livrés à eux-mêmes évoluent vers la forme grave.

Il est certain que ce genre de situation ne date pas d’aujourd’hui. Le syndrome d’emprise existait déjà au sein de certaines familles n’ayant pas vécu la séparation. Cependant, le syndrome d’aliénation parentale se développe de manière exponentielle depuis l’avènement du divorce et la séparation accentue tout syndrome d’emprise préexistant. Les parents se séparant, les enfants sont souvent sommés de prendre part pour l’un ou l’autre et deviennent un « enjeu » très facilement pour les adultes. Un procès en justice peut cristalliser les conflits. Dans l’inconscient collectif, il y a un perdant et un gagnant, donc un bon et un méchant. La charge émotionnelle est telle que les parents oublient aisément que les enfants restent des enfants et ne doivent pas entrer dans ces conflits d’adultes. Dans ces conditions, cet enfant « enjeu » peut facilement passer du statut de sujet à celui d’objet. Et là se trouve le terreau de l’aliénation parentale. Mais rien n’est jamais affirmé aussi clairement, l’intérêt de l’enfant est toujours brandi comme l’obsession de chacun des deux parents. Pour un observateur extérieur non averti, ces conflits semblent inextricables et le mettent en échec.

Ce phénomène a été décrit relativement récemment aux Etats-Unis, et reste totalement méconnu en France. Aussi, pour l’instant, nous ne disposons d’aucun chiffre de prévalence et d’incidence. Mais pour un esprit informé sur l’aliénation, il suffit de s’intéresser à son entourage, pour réaliser que celle-ci est très fréquente, à des degrés divers. Etablir des statistiques est encore problématique, puisque ce sujet est tabou : le parent aliénant considère qu’il gère parfaitement une situation, tandis que le parent aliéné en plus de son rejet, de sa honte, est forcement soupçonné d’être un mauvais parent par le reste de la société. Pour quelqu’un qui n’a pas étudié le sujet, il est difficile d’imaginer qu’un rejet aussi massif ne puisse se fonder sur rien de répréhensible de la part du parent aliéné.

Pour s’appuyer sur des données très grossières, les chiffres qui circulent estiment qu’environ un mariage sur deux finit par un divorce actuellement. Le nombre moyen d’enfants par femme en France est de 2,1. Or il semble que le syndrome d’aliénation parentale concerne 5 à 10% des divorces, dont les 2/3 sont au stade grave.

D’autres chiffres indiquent que la moitié des enfants ne voit plus l’autre parent avec lequel ils ne vivent pas au bout de deux ans.

3.2. UN CAS PARTICULIER DE LA RELATION D’EMPRISE

Le syndrome d’aliénation parentale a été décrit par les anglo-saxons essentiellement, mais il s’apparente à ce que la littérature francophone nomme « relation d’emprise ». La pulsion d’emprise correspond au terme « Bemächtigungstrieb » de Freud utilisé pour la première fois en 1905 pour décrire une pulsion de domination par la force, à différencier de toute énergie sexuelle initialement. Il la rattache secondairement en tant que composante de l’érotisme et du stade anal, puis à la pulsion de mort.

R. Dorey a repris ce concept de pulsion d’emprise et l’a développé afin de décrire la « relation d’emprise ». Cette notion regroupe de nombreuses situations très variables, de la manipulation d’une nation à des situations intrafamiliales, en passant par les phénomènes sectaires et le harcèlement moral. Le but est de s’approprier l’autre en tant qu’objet de désir, de nier voire détruire sa différence, ce qui le fait « autre ». La relation est systématiquement pensée en termes de dominant/dominé, aucun autre type de relation n’est envisageable pour l’instigateur.

La victime d’une relation d’emprise est figée, paralysée, face à cet instigateur, sa seule issue est de courber l’échine. L’expérimentation animale a pu reproduire un comportement assimilable à celui de la victime. Des chiens ont été soumis à des décharges électriques répétées, alors qu’ils étaient attachés. Une fois libérés, ils n’avaient plus le réflexe de s’enfuir lorsque les décharges étaient de nouveau transmises.

Dans le SAP, la relation d’emprise est un peu particulière, car elle s’applique du parent aliénant sur le parent aliéné et les enfants à la fois. Et les enfants l’alimentent également en participant activement au meurtre symbolique du parent aliéné. Une relation d’emprise existe naturellement à minima entre les parents et les enfants. Mais dans les SAP, elle sort du cadre « normal ». Il n’y a plus de tiers, l’interaction devient fusionnelle et destructrice.

Gardner, par son travail sur le SAP, a approfondi la description d’un type très précis de relation d’emprise intrafamiliale confinant au pathologique. Cette étude lui a permis de dégager des orientations pour un diagnostic rapide et surtout des mesures simples et efficaces à appliquer rapidement pour protéger les enfants. Se focaliser sur un tel aspect a le benefice de sortir le soignant de l’impuissance dans la prise en charge thérapeutique d’une relation d’emprise.

3.3. LE CONTEXTE DU SAP

Pour arriver à la situation de SAP, des circonstances « favorables » doivent être réunies.

Chacune de ces circonstances paraît dérisoire, voire négligeable prise isolément, pourtant telle une araignée qui tisse sa toile fil après fil, elles vont participer au piège qui se referme sur la famille éclatée. Dans certains cas, les évènements sont beaucoup plus dramatiques et précipités. Le scénario est violent, brutal, et demande à l’enfant de prendre position dans l’urgence. Revenir en arrière sera d’autant plus difficile.

3.3.1. UNE SEPARATION CONFLICTUELLE

Tout d’abord, dans un SAP, le divorce est forcément conflictuel dès le départ. Peu de divorces se règlent à l’amiable, il est vrai. Mais si d’emblée, la séparation s’effectue dans le respect mutuel, le risque d’aliénation est quasiment nul. En revanche, une séparation conflictuelle est à haut risque pour les enfants. Cette évidence est à rappeler : tant que les adultes n’ont pas résolu leurs conflits, les enfants en pâtiront. Ils sont tout à fait capables de ressentir les tensions et les non dits, et se sentiront obligés de prendre part et de soutenir en apparence le parent le plus faible si les adultes ne les écartent pas clairement de cette situation.

Plus la situation sera tendue, plus un parent se sentira lésé, gardera un désir de vengeance ou de haine, plus l’enfant sera impliqué dans ce conflit, voire prié directement ou indirectement de prendre parti. Bref moins l’enfant se sentira en sécurité, plus il y aura risque d’aliénation. En d’autres termes, les parents doivent parvenir à séparer très nettement leurs dissensions de couple de la parentalité pour protéger l’enfant.

3.3.2. L’ENTOURAGE

Il joue un rôle fondamental dans la gestion de ces déchirements. Il représente une énorme masse passive si je puis dire, qui va participer à faire basculer la balance d’un côté ou de l’autre. Le parent aliénant imagine qu’il peut être le seul bon parent. Si l’entourage accepte sa vision du monde, il va la conforter. La question de l’individu ne se pose plus. C’est la somme des « regards extérieurs » qui va contribuer à faciliter l’installation de cette situation ou non.

En bref, des voisins immobiles qui considèrent que chacun gère ses enfants comme bon lui semble et qui ne se permettront pas de dire que la situation est étrange, renforcent la position du parent aliénant. Le médecin qui ne pose pas la question du père ou de la mère absente facilite également la tâche de ce parent, même si cette interrogation va créer un grand malaise dans le cabinet. Comprenons-nous bien, il n’est en aucun cas question d’être intrusive dans la vie d’autrui, ni d’avoir un regard normatif sur l’autre, mais la tolérance n’est pas l’indifférence. Si personne n’interfère, la famille, puis certains amis, et ainsi de proche en proche une certaine masse de personnes vont contribuer à créer un cocon protecteur de cette situation anormale. Par leur silence, ils seront comme garants de la normalité de ce genre de relation pour le parent aliénant. Mais ils peuvent se montrer plus zélés et refuser à leur tour de revoir le parent aliéné décrit comme un monstre et cautionner ainsi la thèse du parent aliénant.

La vie est évidemment plus complexe. Le parent aliénant s’arrangera pour écarter les personnes qui ne soutiendraient pas sa cause. Le plus souvent les enfants aliénés sont progressivement « protégés » de toute mauvaise influence extérieure et évoluent dans un vase clos. Quant aux amis infidèles, eux aussi seront tout simplement rejetés voire calomniés.

L’entourage peut également participer activement et inciter à l’aliénation. Les parents du parent aliénant sont parfois les premiers à chercher à éliminer « l’autre » parent. Un nouveau conjoint peut trouver grand intérêt à créer ou encourager la zizanie afin de conforter sa place toute nouvelle.

3.3.3. L’HYPOTHESE FAUSSE FONDE LE SAP

Cette hypothèse va établir le socle du cercle vicieux de la haine et de l’incompréhension. Le parent aliénant réécrit l’histoire du divorce et convainc ses enfants en premier lieu, puis son entourage, de proche en proche de la véracité de version des faits. Il n’y a plus de place à l’alternative. Une seule version est possible, celle du parent aliénant, les autres sont fausses, et il va déployer toute son énergie à la rendre crédible. Les circonstances du divorce sont ainsi dramatisées, les scénarios réécrits chaque fois sous un jour plus péjoratif, il peut même y avoir de fausses allégations d’abus sexuel ou de maltraitance physique sur les enfants concernés. Le scénario le plus classique est : « Votre père est méchant, il nous a abandonnés ! » ou «C‘est à cause de votre mère que je souffre, je vais mettre fin à mes jours ! »

Le conflit est donc présenté sous des jours très différents par les deux parents. Aussi, l’entourage est souvent sommé par le parent manipulateur de prendre parti pour l’un ou l’autre, et il est difficile de démêler le vrai du faux, et ce, d’autant plus qu’on est toujours tenté de croire la version la plus dramatique, en supposant que l’autre version minimise les faits.

La méconnaissance des besoins fondamentaux des enfants dans la société, l’impuissance dans laquelle peut nous plonger ces conflits, la difficulté à obtenir des informations neuters renforcent la position du parent aliénant.

3.3.4. LE TEMPS EST UN AUTRE FACTEUR NON NEGLIGEABLE DANS LA FORMATION D’UN SAP

Et contrairement à ce que le sens commun voudrait croire, il en est l’ennemi implacable. Lorsque des enfants commencent à refuser de voir l’un des deux parents, à le rejeter, le compte à rebours est enclenché. Si personne ne vient en aide à cette famille à ce moment précis, la situation ne pourra que s’aggraver. Or, souvent, l’entourage intervient alors pour minimiser le problème et rappeler que le temps arrange tout. Ce n’est pas du tout le cas. Plus le temps s’écoule, plus le conflit se cristallise et plus il est difficile de revenir en arrière. Effectivement, même si le recul manque, les enfants peuvent finir par revoir le parent qu’ils ont rejeté autrefois, mais lorsque c’est le cas, c’est 10 ans, 20 ans, voire 40 ans après. Le temps a effectivement modifié la donne, mais à quel prix ?

Tout se passe comme si les hypothèses fausses de départ étaient validées chaque jour davantage. Les souvenirs se reconstruisent sur le modèle de la fausse hypothèse, et du côté du parent aliénant ainsi que des enfants aliénés, il est plus facile de se raccrocher à ce souvenir que de ressentir de la culpabilité et de regretter lorsque les choses sont allées trop loin. Du côté du parent aliéné, le temps contribue chaque jour à déliter le peu de lien qu’il restait.

Rappelons que la notion de temporalité ne s’inscrit pas de la même façon dans la tête d’un enfant que dans celle d’un adulte. Chaque année qui s’écoule voit la transformation physique et psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Aussi, toute cette période sans l’un des deux parents est irrémédiablement escamotée. Le lien s’effiloche, et dans l’hypothèse d’un retour des enfants vers le parent aliéné, il ne sera plus jamais le même dans la majorité des cas. Les enfants resteront des étrangers. Heureusement, dans un nombre de cas non négligeable, le lien peut se reconstruire 10, 20 ans après en quelques minutes, comme si le parent aliéné et l’enfant s’était quittés la veille, mais avec le sentiment d’un énorme gâchis.

3.3.5. L’ARRIVEE AU SAP

• Une vision du monde faussée
Le parent aliénant instille peu à peu sa vision du monde dans le cerveau des enfants aliénés par le biais de techniques de manipulation développées ci-dessous, tout en éliminant systématiquement toute personne refusant d’approuver ce récit. Cette vision particulière les coupe de leur ancien entourage et va favoriser le travail de sape ultérieur.

• La frayeur
Elle n’est jamais avouée, mais représente un point clef de cette relation d’emprise. Ce peut être l’angoisse que le parent aliénant se suicide, qu’il n’aille pas bien car c’est le discours tenu aux enfants. Le parent aliénant peut effrayer également les enfants par ses attitudes et paroles manipulatrices, son langage à double contrainte, son regard plein de sous-entendus.

Ce peut être également la peur du comportement du parent aliéné, diabolisé par le parent aliénant, qui entrave l’éventuel désir de liberté de l’enfant aliéné.

• Le devoir de loyauté
C’est l’assise de l’aliénation, la motivation essentielle des enfants. Les enfants comprennent très vite qu’ils sont invités à choisir entre deux parents. Le parent aliénant sous-entend que ce ne peut être que l’un OU l’autre, de manière exclusive. Tiraillés entre ces deux pôles, ils vont choisir le côté qui leur coûtera le moins d’énergie en apparence, c’est-à-dire le parent aliénant. Ce parent est souvent celui dont ils ont le plus peur d’être rejeté. Même s’ils se sentient soulagés dans l’instant, ils se retrouvent perdants, car ils sont prisonniers de l’un des parents, et obligé de trahir l’autre. Ce choix est en réalité un non-choix qui va conditionner ultérieurement le sentiment de l’enfant. Il proclamera avoir décidé par lui-même de refuser de visiter le parent aliéné.

3.4. DESCRIPTION DU SAP

3.4.1. DES RELATIONS DE BASE FAUSSEES

3.4.1.1. La triangulation

Le SAP se conçoit plus aisément en se basant sur la triangulation familiale de base : le père, la mère, (ou assimilés probablement dans les couples homosexuels s’il y a lieu), le ou les enfants qui représentent le troisième pôle.

Normalement, on a le schéma suivant :

2008fig1boudard_triangulatieFigure 1 : Triangulation

Dans des rapports considérés comme sains ou normaux, chacun a une place bien attribuée.

Pour simplifier, prenons le modèle classique du père et de la mère. On pourra très bien réutiliser le modèle en remplaçant le « père » et la « mère » arbitrairement définis par parent n°1 et parent n°2. La mère porte son enfant et la relation est fusionnelle dans les premiers mois. Le père en tant que tierce personne va protéger la mère lors de cette relation fusionnelle puis aider l’enfant à quitter cette relation de fusion pour s’intéresser peu à peu au monde extérieur et communiquer autrement. Il va sortir l’enfant de la toute-puissance que lui conférait cette relation si intime avec sa mère. Plus tard, il se peut que la mère intervienne à son tour comme tierce personne pour rééquilibrer une relation trop fusionnelle avec le père.

Ainsi, par le jeu des échanges, l’enfant va progressivement construire sa personnalité à partir d’un modèle masculin et féminin, ou plus simplement à partir de la notion de différence entre les deux parents. Cette différence relativise le poids décisionnel et autoritaire de chaque parent, le poids de sa personnalité. Chacun a la place de se construire et d’exister dans le respect et la différence. Elle permet l’expérimentation d’une altérité et la construction de la personnalité de l’enfant.

Attention, il faut préciser ici la différence entre les mères célibataires abandonnées ou veuves et les parents aliénants. Les parents aliénants verrouillent d’emblée toute possibilité d’altérité et/ou la nient en constituant de fait un abus de pouvoir tandis que les parents seuls, sains, sont théoriquement capables de construire des relations fondées sur l’altérité pour l’enfant. Par ailleurs, dans cette relation de triangulation, si chacun est à sa place, dans une vision idéale, les parents protègent les enfants, respectent leurs besoins fondamentaux, leur enseignent les limites à ne pas franchir et ainsi les élèvent, c’est-à-dire les aident à grandir.

Les enfants quant à eux respectent et obéissent (la plupart du temps !!) à leurs parents. Là encore, attention, je ne parle pas de respect servile, mais bien plutôt de reconnaissance, d’acceptation et de l’apprentissage de la vie en communauté avec les parents.

3.4.1.2. Réorganisation de la triangulation lors d’un divorce

Lors d’un divorce, le lien entre les deux parents est coupé, mais les parents communiquent toujours (plus ou moins difficilement) dans l’intérêt de l’enfant. Même si leur vie de couple n’existe plus, la parentalité reste. Ils se retrouvent forcés d’échanger au sujet des horaires de garde des enfants, de leurs vacances, de l’école, des notes, des amis, des loisirs et sont bien obligés de trouver un terrain d’entente. L’enfant peut préférer l’un ou l’autre des parents (ce qui est toujours le cas à un moment donné) à telle ou telle période, mais un parent sain est conscient de l’importance du maintien des liens avec l’autre parent. Il incitera activement ses enfants à appeler, n’acceptera pas que les enfants parlent de l’autre en termes injurieux. Bien sûr, les rancoeurs peuvent subsister et des dérapages subvenir, personne ne peut être un parent parfait. Mais là encore, il s’agit d’une question de degré de variations de la normale, laissant de côté une éventuelle relation pathologique.

2008fig2boudard_triangulatieFigure 2 : Triangulation et divorce

La triangulation persiste donc par le biais du lien de parentalité, et s’enrichit éventuellement de nouvelles interactions avec un beau-parent, un demi-frère…

3.4.1.3. Triangulation et SAP

Dans le SAP, tous les schémas classiques sont éclatés. Les relations perdent toute fluidité pour se réorganiser autour d’UN parent dit parent aliénant, qui devient le centre et le « superviseur » de toute communication. Désormais, même en son absence, son souvenir au moins est présent dans l’esprit des enfants, comme pour les protéger ou les mettre en garde contre l’autre parent. Il représente la seule figure d’autorité. Il va inconsciemment ou plus consciemment programmer le bloc des enfants, ainsi que l’entourage afin de valider ce nouveau modèle. L’altérité n’a plus sa place, un seul modèle a le droit d’exister et est reconnu comme bon.

2008fig3boudard_triangulatieFigure 3 : Triangulation et SAP

Le parent aliénant ne remplit plus sa fonction de protection des enfants du fait du conflit de la séparation, qui le déborde. Une relation fusionnelle s’installe entre le parent aliénant et les enfants (dans certains cas cette relation peut d’ailleurs exister avant la séparation parentale), entraînant une confusion des notions d’identité et d’autonomie chez les enfants.

Le lien de confiance et de soutien mutuel qui existait autrefois entre les deux parents se redéploye entre parent aliénant et enfants. Le lien entre les deux parents est complètement anéanti, la notion de parentalité commune n’existe plus, et le parent aliénant s’arrange pour que le lien parent aliéné /enfants soit anéanti à son tour. Pour cela, il utilise les enfants comme instrument de destruction.

Les enfants deviennent un intermédiaire entre les deux parents, l’instrument de la vengeance et de la haine du parent aliénant. Ils sont en quelque sorte chosifiés. Ils n’ont plus de réel pouvoir décisionnel par eux-mêmes, mais sont subordonnés à l’autorité du parent aliénant.

Si la fratrie comporte plusieurs enfants, le lien entre eux est renforcé du fait de l’objectif commun, éjecter l’autre parent. Ceci concourt à leur donner l’apparence d’un seul bloc.

Les enfants sont soumis à une double contrainte. Ils soutiennent le parent aliénant qui se présente toujours comme victime. Ils le font à la fois parce qu’ils aiment ce parent, et en meme temps parce qu’ils savent intuitivement qu’ils seront rejetés s’ils ne le soutiennent pas. Le parent aliénant parentalise les enfants en les élevant hiérarchiquement au même niveau que lui pour un temps, tant qu’il se présente comme victime et seul bon protecteur des enfants. Puis, simultanément, et c’est là que le procédé est pervers, il utilise son autorité naturelle pour inciter par des non-dits l’enfant à rejeter l’autre parent.

L’enfant se retrouve pris au piège de ces liens faussés : il devient à la fois responsable et victime lui aussi de ce processus. Comme le parent aliénant. Mais le parent aliénant « oublie » que ce n’est qu’un enfant et que ses soi-disant « choix » se calquent sur ceux du parent aliénant. L’enfant ne peut pas avoir le même degré de conscience qu’un adulte. Une fois le cercle vicieux du rejet enclenché, une fois que l’enfant a participé à ce processus par des actes, il ne peut plus revenir en arrière. Il a peur d’être rejeté par le parent aliénant, et il a peur de son comportement vis-à-vis du parent aliéné. Et surtout il a goûté à la toute puissance d’être traité comme plus valable que son autre parent par l’anéantissement de tout lien hiérarchique.

La disparition de cette hiérarchie naturelle entraîne une confusion dans la place de l’enfant. Il est tantôt adulte, tantôt enfant, et c’est le parent aliénant qui distribue les rôles. En fait, celui-ci va décider pour l’enfant qui il doit être et quand. D’où l’abus de pouvoir qui en découle, avec la nécessité pour le parent aliénant de maîtriser et contrôler toutes les étapes et toutes les relations s’il veut maintenir cet équilibre factice en place. Les relations des enfants avec le parent aliéné passent désormais au crible de son bon vouloir, même si ce n’est pas dit. En effet, ces relations seront acceptées ou non, en fonction de la situation, et la plupart du temps acceptées et exploitées lorsqu’un enjeu matériel est potentiel.

Le parent aliéné, de son côté, ne peut voir ses enfants que si le parent aliénant le veut bien.

Les relations ne sont plus spontanées car toute tentative de sa part est transformée en échec par le reste de la triangulation. Il en est purement et simplement éjecté.

Le terme « inceste platonique » mérite d’être discuté à ce niveau. Cette expression est utilisée par C. Eliacheff et N. Heinich dans leur ouvrage « Mères-Filles une relation à trois » pour mettre en valeur les deux aspects de l’inceste : la sexualité ET l’exclusion d’un tiers. Elle répond à la notion de «l’inceste sans passage à l’acte » définie par Aldo Naouri, qui considère qu’une relation mère-enfant est obligatoirement une forme d’inceste, mais appelle dans le meme temps les pères à davantage tenir leur rôle de séparateur. Cette expression « inceste » a l’avantage de souligner les dégâts psychiques encourus par un enfant englué dans une telle relation, fille comme garçon.

A mon sens, P.-C. Racamier explicite mieux que quiconque cette situation lorsqu’il oppose l’inceste à l’OEdipe. L’OEdipe permet la différenciation sexuelle et des générations, l’enfant ligoté dans une relation d’emprise éjecte l’OEdipe au profit de l’incestuel. L’enfant est incapable d’entrer en conflit avec le parent instigateur pour arriver à une autonomisation et à une différenciation suffisantes.

Tous ces éléments sont volontairement schématisés à l’extrême et ne suffisent pas à render toute la complexité des différentes situations.

3.4.2. LE PARENT ALIENANT

Au début des années 80 aux Etats-Unis, le parent aliénant était dans environ 85 à 90 % des cas la mère. Ce ratio évolue avec le temps. Aujourd’hui, les mères resteraient le parent aliénant dans 60 % des cas environ.

Le parent aliénant se considère comme le seul bon parent. Le but inconscient ou non est de rejeter voire de détruire l’autre parent et de réparer sa blessure narcissique. Ce parent jouit en apparence de toute sa santé mentale, et sait toujours présenter les faits sous un aspect qui lui est favorable.

Aucune étude à ce jour n’existe, permettant de cerner réellement un profil de parent aliénant.

Certains auteurs parlent de « dysfonctionnements parentaux mineurs ». Gardner évoque surtout des personnalités à tendance hystérique ou paranoïaque.

R. Dorey quant à lui détermine deux types de personnalités responsables de relations d’emprise : les pervers et les obsessionnels. P. C. Racamier évoque pour sa part les pervers narcissiques. En réalité, tous les profils de personnalité peuvent se voir, car les instigateurs sont « normaux » et responsables de leurs actes. Des situations de stress peuvent exacerber certains aspects de la personnalité d’un individu. Celui-ci pourrait peut-être revenir à la normale si des cadres clairs lui étaient rappelés.

Nous allons essayer de typer ici deux profils de parents aliénants en simplifiant à l’extrême, pour tenter de démonter leurs mécanismes de fonctionnement…

3.4.2.1. Parent surprotecteur

Le parent surprotecteur se figurera qu’il est le seul « bon » parent, et à ce titre investi de la seule « bonne » autorité capable d’éduquer les enfants. Il croit réellement bien faire et est convaincu de la nocivité potentielle de l’autre parent, qui de toute façon ne pourra pas faire aussi bien que lui. Il s’agit là d’une fragilité narcissique. Ce parent aura tendance à metre l’enfant dans un cocon pour qu’il ne lui arrive rien. Le parent aliéné étant perçu comme néfaste pour lui dans ses souvenirs et dans sa perception du fait de l’échec de leur vie en commun, il ne pourra assurer l’éducation correctement. L’argument donné peut-être une infidélité, une moins grande compétence pour assurer les tâches ménagères, ou un rapport différent à l’argent. Le parent aliéné sera considéré comme trop autoritaire, ou trop faible, ou le nouveau conjoint ne trouvera pas grâce aux yeux du parent aliénant, bref ce dernier trouvera toujours quelque chose qui n’ira pas et qui constituera une justification suffisante de rejet.

Le parent aliénant se considère comme le seul bon parent, parfait, et multiplie les signes auprès de l’entourage pour être reconnu comme tel. Le modèle psychiatrique le plus proche est l’hystérie. Typiquement, ce parent aura tendance à fabriquer des syndromes de « Münchhausen par procuration ».

3.4.2.2. Parent vengeur

Le parent vengeur agira beaucoup plus consciemment. On peut le rapprocher de la figure du paranoïaque ou encore du pervers narcissique décrit initialement par Racamier, et popularise par M.-F. Hirigoyen.

Le parent paranoïaque vit dans la peur de l’autre parent et du mal potentiel qu’il peut faire aux enfants. Il sera le premier à accuser l’autre parent de toutes sortes de sévices imaginaires, d’un comportement violent ou totalement inadapté. Il se montrera également très habile devant les tribunaux et pour rallier les anciens cercles d’amis communs à sa cause.

Le pervers narcissique est le plus redoutable. Familier des relations perverses, il utilisera les enfants pour atteindre l’autre à un degré plus ou moins fort. Son but est de détruire, et tous les moyens sont bons. Tout a commencé bien avant la séparation. L’agresseur a déjà multiplié les signaux à l’encontre du parent ultérieurement aliéné afin de le discréditer. Sans qu’il n’y ait de signes évidents. Tout se passe par des non dits,- que ce soit des regards, des petites mimiquesou par des refus répétés, des humiliations…L’autre n’est jamais assez bien pour lui. Parfois, pour « appâter » ses victimes, le pervers est capable de gentillesse transitoire, soudaine, qui confirmera sa victime dans le fait qu’elle n’a pas fait les choses correctement si son conjoint est désagréable avec elle, qu’elle le mérite. Un climat de peur s’installe. Un cercle vicieux est enclenché, dont la victime mettra du temps à sortir, pour peu qu’elle y échappe. En cas de divorce, une des seules échappatoires possibles, le pervers narcissique continue sa traque.

Utiliser les enfants est le « moyen » le plus sensible, celui qui touchera l’autre au coeur. Ainsi donc, en programmant les enfants à détester l’autre, le pervers amplifie le phénomène qu’il avait entamé, et sait intuitivement que c’est le meilleur moyen de détruire infailliblement l’autre dans tout ce qu’il a de plus sensible, à plus ou moins long terme. Il augmente son « stock d’armes » dans la guerre qu’il avait déclaré depuis longtemps, sous des apparences d’amour et de conjoint « parfait ».

Dans toutes ces figures de parents aliénants, tous les artifices en leur pouvoir seront utilises pour apparaître comme de bons parents aux yeux de la société, car finalement c’est ce qui leur importe le plus. Ils se montrent très habiles dans l’art de mystifier les experts psychiatres, les tribunaux…

3.4.2.3. D’autres motivations inconscientes possibles

Bien sûr, d’autres motivations inconscientes entrent parfois en jeu. La lutte contre la depression se rencontre régulièrement. Il s’agit d’un conflit paradoxal où le parent a le sentiment de se sentir mieux et met toutes les manifestations psychosomatiques de côté. En fait il lutte contre sa propre dépression en se montrant extrêmement revendicateur.

Dans la confusion transgénérationnelle le parent est infantilisé par son propre parent et utilisé par lui. Les parents du parent aliénant s’impliquent dans le procès.

Beaucoup d’autres motifs peuvent être découverts. Fomenter un SAP permet entre autres de lutter contre un sentiment d’insuffisance, d’impuissance, un manque de confiance en sa valeur propre, ou d’être submergé par la perspective d’une entrevue judiciaire…

Les éléments mis en jeu peuvent être aussi variés que le sentiment de revanche, la culpabilité, la peur de la perte de l’enfant ou de sa première place dans la vie de l’enfant, le désir d’avoir le contrôle absolu de l’enfant, la jalousie à l’encontre de l’autre parent, le désir d’obtenir un moyen de pression pour un meilleur partage post divorce, la volonté d’une meilleure prise en charge matérielle de l’enfant ou d’une pension alimentaire. Une histoire antérieure d’aliénation, d’abandon, d’abus sexuel ou de maltraitance, de problème de manque de sécurité personnelle ou même de perte d’identité peuvent également se rencontrer.

Toutes ces raisons, compréhensibles, vont cependant amener le parent aliénant à créer un type de relations mortifères pour l’ensemble de cette famille morcelée.

3.4.2.4. Le visage du parent aliénant : « je contrôle la situation, rassurez vous mes enfants »

Le parent aliénant affiche un masque de victime et sait se montrer le parent solide, digne de confiance en même temps. Il va manipuler, de manière très subtile, parfois à son insu, les enfants pour les amener à faire bloc avec lui et modifier toutes les apparences. Pour cela, les armes sont :

Son double statut de victime et meilleur parent

Le parent aliénant joue sur deux tableaux et brouille les cartes pour apparaître aux yeux de ses enfants et donc à lui-même comme le seul bon parent.

La victime : Il va réécrire un scenario où il est la victime, et où les enfants sont assimilés à des victimes aussi, ce qui contribue subtilement à dénigrer l’autre parent.

Ce peut être par des propos tenus tous les jours, présentant l’autre sous son plus mauvais jour et responsable de tout. La répétition de ces propos suffira à convaincre l’enfant et à l’imprégner.

Les paroles ne sont pas nécessaires. De petits signes suffisent, comme un haussement de sourcils lorsque l’enfant parle de l’autre parent, une moue qui sous entend beaucoup de choses, en parler comme l’autre, l’évoquer toujours avec un ton méprisant ou le considérant comme accessoire…

Ce peut être par des comportements dramatiques : par exemple se braquer un revolver sur la tempe devant les enfants en affirmant vouloir se suicider car l’autre vous a abandonné…

Il est forcément la victime afin de susciter la pitié : « Ce salaud nous a abandonné », « Cette garce nous manipule ! » Le théâtralisme est de mise, on se présente comme la pure victime convaincante d’une trahison pour attendrir son auditoire, y compris auprès des acteurs sociaux, en jouant sur les notions d’argent et d’abandon notamment. Tout cela concourt à créer un climat de danger dans l’esprit des enfants. Ainsi des mères très riches, qui font des achats extravagants peuvent faire croire à leurs enfants qu’ils sont au bord de la famine.

Cette victimisation va jusqu’à nier tout rôle dans le conflit.

Les hommes aliénants sont encore plus pervers car moins crédibles que les femmes dans ce registre. En effet, les femmes sont souvent (mais pas toujours !) plus vulnérables que les hommes lors d’un divorce du fait de conditions financières et de poste de travail moins rémunérés ou moins stables.

Le meilleur parent : Le parent aliénant joue sur tous les plans en se présentant également comme le seul parent parfait, avec comme corollaire la dévalorisation des capacités parentales du parent aliéné. Il utilisera le sarcasme : « Après toutes ces années, il a quand même réussi à t’emmener lui-même au foot ! », « Je préfère que mon enfant reste avec moi ce week-end, elle est malade » dira une mère au père de sa fille, en présence de l’enfant qui présente un rhume banal lors d’un week-end qu’elle aurait dû passer avec son père.

De fait, la surmédicalisation est fréquente, pouvant atteindre dans certains cas un Syndrome de Münchhausen par procuration.

Instaurer un climat de peur pour conforter son emprise sur l’enfant

Pour cela, il fait planer en permanence la menace de l’abandon d’une part. L’impression de sécurité de l’enfant est complètement brisée par le divorce initialement. Au lieu de rétablir un milieu qui rassure et protège, le parent aliénant ne reconstruit pas ce climat de sécurité, empêtré dans se propres contradictions conflictuelles qu’il n’a pu résoudre. L’enfant le ressent et s’imagine que le parent qui lui reste peut l’abandonner à son tour.

Le parent aliénant suggère également que l’autre parent est potentiellement menaçant pour l’enfant. Là encore, rien n’est dit, mais un climat est instauré pour que l’enfant s’en persuade. La menace imaginaire est beaucoup plus terrible pour l’enfant que la réalité, car il ne sait pas à quoi s’en tenir.

Ce climat de peur peut se propager jusqu’à l’entourage. Les amis, instituteurs, peuvent aussi être impressionnés par l’attitude très agressive du parent aliénant prêt à tout pour « protéger » son enfant.

Créer un conflit de loyauté afin de détruire l’autre parent

L’enfant aime ses deux parents et se sent écartelé entre les deux initialement. Il a une position d’ambivalence au moins pour un certain temps. Mais puisque il s’agit d’une guerre il faut prendre position pour survivre. Ceux qui ne font pas le bon choix sont immédiatement rejetés.

Le parent aliénant, par des non-dits, va inciter l’enfant otage à l’action et le transformer ainsi en enfant soldat. Il s’agira d’un petit acte en apparence anodin initialement, mais dirigé contre l’autre parent.

Une fois le processus enclenché, l’enfant est pris au piège. Pris dans sa culpabilité, il ne peut plus revenir en arrière, tout en s’étant séparé de l’autre parent par des actes. Le parent manipulateur lui fera comprendre que s’il a commencé par un geste, il peut aller encore plus loin pour lui plaire. Les actes à l’encontre du parent aliéné se font devant la fratrie, puis les voisins lorsque par exemple ils se roulent par terre en hurlant pour ne pas aller chez le parent aliéné. Ce regard d’autrui pérennise l’acte, le rend irréversible si l’enfant veut rester coherent avec lui-même et le monde dans lequel il vit, à savoir celui du parent aliénant. L’engrenage est lancé. Le seul mécanisme de survie pour l’enfant, pour s’arracher à sa culpabilité, est le clivage. Une fois clivé, il a « résolu » sa souffrance : pour ne plus ressentir de douleur il suffit de faire disparaître l’autre parent. Ce mécanisme constitue l’un des nombreux exemples de « raisonnement en boucle » du SAP : les enfants se replongent dans leur tourment au contact du parent rejeté. Leurs déclarations typiques « on ne veut plus te voir car tu nous fais souffrir » ou bien « on se sent bien mieux de ne plus jamais te revoir » sont donc partiellement sincères.

Nier le lien de parenté avec l’autre parent, en désidentifiant l’enfant

Il s’agit du paroxysme de l‘aliénation parentale. Chercher à gommer et effacer la part de l’autre parent dans l’identité même de l’enfant. Ceci peut venir du parent mais aussi de l’enfant pour lui plaire. Ceci est toujours vrai dans le cadre d’un remariage où le parent aliénant va chercher à éliminer l’échec, la tache du passé dans une vie qu’il veut reconstruire comme parfaite.

Plus efficacement que des dénominations péjoratives, le parent aliéné peut être appelé par son prénom, afin de nier son rôle et les liens existant avec l’enfant. Cela lui sape du meme coup toute autorité ainsi que la place particulière qu’il détenait jusqu’à présent dans la vie et la construction de l’enfant.

Plus grave, le parent aliénant (il s’agira alors de la mère) peut entamer une procédure pour changer le nom de famille de l’enfant. Elle lui donnera ainsi son nom de jeune fille ou le nom du beau-père. L’enfant est alors amputé de son passé et d’une partie de son identité. Le prénom peut être remplacé dans les cas extrêmes. On rebaptise pour donner une nouvelle vie en quelque sorte, comme dans les sectes, ce qui majore encore la confusion identitaire et la dépersonnalisation.

3.4.2.5. Les techniques de manipulation (Voir Figure 4)

Il est intéressant d’étudier ces techniques afin de les repérer dans un conflit. L’accumulation de plusieurs de ces procédés doit alerter le praticien et l’inviter à éliminer un SAP. Plutôt que d’insister sur les techniques en elles mêmes, nous allons donner des exemples beaucoup plus parlants. Il est important de souligner que ces procédés sont utilisés spontanément par le parent aliénant et souvent en toute bonne foi. Il s’agit rarement d’un calcul, ce qui rend difficile leur repérage.

La trilogie infernale

Comme dans la publicité, les techniques les plus éprouvées sont toujours les meilleures. La programmation, qu’elle se fonde sur des messages directs ou indirects, implicites ou explicites, verbaux ou non-verbaux, repose toujours sur ce trépied.

Répétition

Le message est répété jusqu’à ce qu’il soit considéré comme vrai, il s’agit d’un veritable « lavage de cerveau » ou « endoctrinement ».

Attention sélective

L’attention sélective consiste à diriger toute l’attention des enfants sur les qualités négatives de la cible. Parfois, aucun commentaire négatif ne sera émis, mais l’attention des enfants sera focalisée sur certains points à l’aide de questions afin de maintenir une perception manichéenne.

Abstraction contextuelle

En poussant l’autre parent à la faute, le parent aliénant focalise l’attention de l’enfant sur cette erreur pour justifier et aggraver le dénigrement. Ce peut être tout simplement « Désolé, je ne peux pas t’acheter ce jouet car papa ne me donne pas assez d’argent ». Mais, par la suite, le lien enfants aliénés/parent aliéné se dégradant de plus en plus, le parent aliéné poussé au désespoir du fait de son impuissance peut se mettre à hurler, injurier les enfants ou l’autre parent. Le parent aliénant s’empressera alors de « récupérer » le comportement du parent aliéné pour justifier ses propos : « Vois comme elle est hystérique ! » ou « Elle est vraiment incapable de comprendre que vous avez besoin d’affection après tout ce que vous avez vécu… »

La toute puissance du parent manipulateur

Tous les prétextes sont bons pour asseoir son autorité et effacer l’ « autre » de la vie de l’enfant.

Mépris, intransigeance et suffisance pour exclure l’autre

Le ton utilisé pour évoquer l’autre est systématiquement péremptoire, hautain, dédaigneux, passionné : « Ah, ta mère, celle-là… »

Le parent aliénant crée une méfiance permanente. Il peut par exemple choisir de filtrer tous les appels téléphoniques en laissant le répondeur branché en permanence, ou appeler toutes les dix minutes ses enfants lorsqu’ils sont chez l’autre parent, afin de leur demander si tout va bien.

Il va préférer systématiquement faire garder ses enfants par quelqu’un d’autre que le parent aliéné en cas d’absence.

Il choisit d’utiliser une complicité malsaine entre enfants et parent aliénant pour ne pas donner d’informations à l’autre parent : par exemple pouffer de rire tous ensemble quand le parent aliéné laisse un message sur le répondeur que tout le monde entend sans décrocher.

Il encourage une perception manichéenne des faits chez l’enfant : « Ton père s’est mis en colère : je savais bien qu’il était violent », « Ta mère a un ami, c’est vraiment une putain ! »

Dans le cadre de la scolarité et des activités parascolaires, le parent aliéné ne sera jamais informé, ou avec retard, et le bloc parent aliénant/enfants aliénés se tiendra toujours soigneusement à distance du parent pestiféré si jamais ils sont amenés à se trouver dans la même salle pour une réunion. Un père ne sera pas informé du changement d’établissement de son enfant et se verra répondre par son propre enfant : « Mais si, tu le savais bien, de toutes façons, tu fais comme si tu n’étais jamais au courant ! »

Rationalisations et autres justifications

Il s’agit d’un mensonge ou d’une déformation de la réalité visant à masquer son refus de la présence du parent aliéné dans la vie de l’enfant. Si le parent aliénant est confronté à son méfait, il dira qu’il plaisante ou ergotera la signification des mots…

« Il n’y a pas assez de jouets chez elle. Elle se plaint toujours qu’il n’y a pas assez de jouets chez elle… » ou encore « Elle habite dans un quartier mal famé, je ne lui fais pas confiance pour garder les enfants. » Si le parent aliéné ne sait plus où sont scolarisés ses enfants car ils ont été changés d’établissement, « Il n’a qu’à demander, mais il ne cherche jamais à voir ses enfants… » alors que ses enfants refusent de le voir et l’insultent systématiquement. Dans le même ordre d’idée, si une mère ne reçoit pas les bulletins scolaires d’un petit garçon de 6 ans, le parent adverse prétextera respecter le choix de cet enfant qui ne souhaite pas le montrer à sa maman…

L’empiètement sur le temps de l’autre et le sabotage de la visite

La rigidité et inflexibilité horaire sont de mise : « Si tu les ramène une minute en retard, j’appelle la police… », « Si tu arrives une minute en retard, tu n’auras pas les enfants .»

Chipoter sur les horaires précis des visites et gardes des enfants , empiéter sur le temps de l’autre exacerbent le climat de haute tension.

Un certain pharisaïsme associé à une notion de « vérité » et à une « sainte rage » évoquent irrémédiablement des prétextes religieux

« Ca ne m’étonne pas d’elle ! » Le message dénigre la cible et sous-entend que le parent aliénant est le plus propre, au dessus de tout soupçon.

La fermeture et l’intransigeance de cette nouvelle famille ressemble à un comportement sectaire. La notion de souillure et d’exclusion en découlent de fait. Le parent aliéné n’a pas le droit de pénétrer dans le nouveau domicile du conjoint, il reste à la porte si jamais il venait chercher ses enfants. Ce comportement peut être reproduit par les enfants qui, même en l’absence du parent aliénant, peuvent rester cloîtrés chez eux et ne même pas daigner ouvrir la porte à l’autre parent.

Des enfants changent systématiquement de vêtements lorsqu’ils se rendent au domicile du parent aliéné, ces vêtements sont réservés pour cet usage exclusivement.

Toujours dans cette optique de souillure/pureté, une fille aliénée devenue adulte raconte comment sa mère accrochait systématiquement de l’ail, comme pour éloigner les vampires, si jamais son père venait à passer.

La notion de vérité est plus subtile: « Le copain de ta maman t’as montré son zizi, n’est ce pas ?

Ça c’est la vérité. » Il s’agit de tromper l’enfant sur la notion de vérité. Celui-ci perçoit que « la vérité » correspond aux propos du parent aliénant. Cette manipulation est particulièrement redoutable car si l’on interroge ensuite l’enfant en lui demandant s’il dit la vérité, il répondra « oui » en toute bonne foi.

Les prétextes religieux sont très fréquents aux Etats-Unis, de toute façon, on flirte de très près avec l’aliénation de droit divin, position proche d’un dogme religieux : « Votre mère n’est pas seulement une mauvaise mère, c’est une pécheresse ! » Du coup, il est difficile de faire la part des choses entre sentiments personnels et impératifs moraux. Toutes ces techniques sont également utilisées dans les sectes.

Renforcer la cohésion avec les autres et le lien symbiotique avec les enfants

Conspirer avec les autres pour renforcer la programmation ou « l’espionnage et les agents secrets »

Désigner le parent aliéné comme bouc émissaire à exploiter en donnant des « missions » à l’enfant se voit classiquement : encourager l’enfant à demander des cadeaux astronomiques, espionner, mentir, rapporter, dissimuler, voler des objets ou des documents. Le but est de renforcer la cohésion par la conspiration en n’hésitant pas à utiliser la communauté civile.

Souligner les engagements communs et la complicité

Tout ceci vise à instaurer un lien pseudo-incestueux avec l’enfant, qui se retrouve valorisé, en étant placé sur le même plan que l’adulte. Si la boulangère rend deux euros de trop, on partagera systématiquement avec l’enfant.

La collusion s’établit en utilisant le « nous » au lieu de la première personne, notamment pour certaines prises de décisions : « Nous allons très bien. » Si l’enfant se plaint que le parent cible l’oblige à faire ses devoirs avant de regarder la télévision, le parent aliénant répondra : « Elle te traite vraiment comme une gamine ! »

L’isolement

Le parent programmeur s’arrangera pour que l’enfant n’ait que des contacts limités avec toute personne ne partageant pas son opinion. Ceci est vrai surtout dans les premiers temps de la mise en place du SAP. Une fois l’habitude ancrée, nul besoin d’entretenir la programmation et les enfants deviennent fermés à toute information ne cadrant pas avec le dogme de leur réalité.

Les confidences

Certains parents n’hésitent pas à dévoiler à leurs enfants des détails de leur vie intime, parfois du fait de leur détresse, ou pleurent sur leur sort en leur présence, les plaçant ainsi sur un pied d’égalité et obtenant leur soutien inconditionnel.

La neutralité

Typiquement, un parent aliénant déclare : « Je respecte leur décision de ne pas aller voir leur mère s’ils n’ont pas envie », il assurera à son enfant qu’il le défendra quoi qu’il arrive pour faire respecter son opinion. En revanche, aller chez le dentiste ou la grand-mère du parent aliénant ne se discutera pas… On sous entend que ce n’est pas grave de ne pas aller voir l’autre parent, que ça n’a pas beaucoup d’importance. La version perverse : « Je respecte ton courage pour affirmer ton droit à être entendu », dira le parent aliénant. Ou encore, dans la double contrainte : « Tu dois y aller, si tu n’y vas pas, il va nous faire un procès, il ne nous payera pas la pension alimentaire… ».

La complaisance avec les enfants et la permissivité

La permissivité et l’« achat » des enfants en flattant leur immaturité ou en assouvissant tous leurs désirs (montagne de cadeaux, ne pas faire ses devoirs) sont des phénomènes très répandus. Le non-dit est clair : on fait croire à l’enfant qu’on le gâte pour le consoler du divorce et de la « méchanceté » de l’autre parent. De fait, les enfants développeront de la frustration vis-à-vis du parent aliéné.

Encourager les enfants à exploiter la cible

Cette manoeuvre très efficace consiste à transformer les attentes affectives des enfants envers l’autre parent en attentes matérialistes. Papa ou maman aliéné devient « le portefeuille ».

Cette manoeuvre perverse met systématiquement l’autre en situation d’échec, car tous les cadeaux de la terre ne pourront remplacer l’affection d’un parent (ce que les enfants aliénés recherchent inconsciemment malgré tout), le parent aliéné ne donnera jamais assez.

Programmer les enfants contre les tentatives de déprogrammation

Le parent aliénant va tout de suite prévenir l’enfant pour le « protéger » de l’autre parent :

« Méfie-toi, c’est un très grand manipulateur ». « Elle semble très gentille, mais c’est pour mieux t’enlever une fois que tu auras accepté d’aller chez elle. »

Les messages négatifs sur la cible

« Tu nous harcèles »

C’est une accusation courante : par exemple, lorsque l’autre parent appelle au téléphone : « ils mangent », « ils font leurs devoirs », « ils sont avec des amis »… le moment choisi pour appeler n’est jamais le bon ! La moindre tentative de contact est considérée comme du harcèlement. « Si tu continues de nous mettre cette pression pour voir ton fils, on va se retrouver avec un suicide d’adolescent ! »

Projections sur le parent cible

Le Dr. Warshak, Psychologue américain spécialiste du SAP, cite l’exemple d’une mère qui ordonnait à sa fillette de 8 ans de garder son maillot de bain lorsque son père la lavait alors qu’il l’avait toujours baignée sans problème avant le divorce. Le message implicite est clair, le climat de suspicion est tel que l’enfant ne peut pas rester indemne dans cette situation de guerre et méfiance réciproque. Les projections peuvent être multiples, elles attribuent à tort à l’autre ses propres pulsions ou fantasmes inavoués.

Suggestions, insinuations et double contrainte

Un exemple de double contrainte serait : « Je pourrais te dire des choses sur ton père/ta mère qui te rendraient malades si tu le savais. Mais je ne suis pas le genre de parent qui critique un parent devant ses enfants ! » ou « Votre mère est au téléphone, voulez-vous parler avec elle ? » avec une mimique faciale suggérant de ne pas répondre.

Une technique particulièrement perverse consiste à encourager l’enfant à visiter l’autre parent en sachant pertinemment que la visite se déroulera mal. Au retour de celui-ci, mal à l’aise, le parent aliénant de souligner « Ha, tu vois dans quel état tu rentres ! » sur le ton catastrophe insinuant qu’il faut cesser de voir l’autre.

Messages ouverts

« Il est capable de tout ! »

Exagération du comportement négatif de la cible

« Il faut toujours que ta mère se présente comme une victime, elle fait croire à tous qu’elle est la plus malheureuse… »

Mensonges sur le compte de la cible

« Il gagne beaucoup d’argent mais il le cache pour ne pas nous en donner! », « Je ne voulais pas vous le dire, mais maman a tourné des films pornographiques dans sa jeunesse… »

Révisionnisme de l’histoire avec les enfants pour effacer tout souvenir positif de la cible

Tout est fait pour que le parent aliéné devienne un sujet tabou et que sa seule evocation déclenche l’angoisse dans le groupuscule parent aliénant/enfant(s) aliéné(s). Tout souvenir positif sera rabaissé, ou nié par le parent aliénant : «Comment peux-tu te souvenir que ta mère te prenait dans les bras : elle n’a pas dû le faire souvent, elle était tellement occupée ! »

Prétendre que le parent cible a totalement changé

Le parent aliénant profite de circonstances qui se rencontrent fréquemment après un divorce, lorsqu’il n’est pas rare que les gens changent de coiffure ou de style de vêtements, pour déclarer : « Depuis qu’il est avec cette femme, il est capable de n’importe quoi, il a complètement changé ! », C’est une affirmation très classique visant à rationaliser l’attitude agressive de l’enfant envers la cible.

2008fig4boudard_manipulatietechniekenFigure 4 : Les techniques de manipulation

3.4.3. LE PARENT ALIENE

Le parent aliéné est avant tout une victime. Il est cependant issu d’un contexte. Il peut s’agir de problème familiaux passés, une histoire d’immigration ayant poussé à couper avec ses origines, un passé d’enfant aliéné, de bouc émissaire, une histoire personnelle de fuite, la peur de perdre une relation avec les enfants, des soucis de santé mentale, une colère intense à l’égard du parent aliénant, voire un désir caché d’abandonner sa famille. Cependant, tous ces arguments sont à utiliser avec précaution, car le monde médico-judiciaire et l’entourage le jugent facilement comme démissionnaire et responsable au moins partiellement de ce qui se passe, alors qu’il est dans l’impuissance, et surtout dans une situation bloquée.

3.4.3.1. Impuissance

C’est le sentiment majeur de ce parent. Quoi qu’il fasse, tout se retournera toujours contre lui.

Une fois le processus enclenché, le moindre de ses gestes est TOUJOURS interprété de manière négative par ses enfants. De la même façon, la plupart des gens sont toujours beaucoup plus réceptifs à des ragots négatifs que positifs. Si un mensonge a été diffusé sur le compte du parent aliéné : «Elle a pratiqué des attouchements sexuels sur ses enfants », « Il m’a battu »,

« C’est un salopard qui nous a quitté pour la première venue », celui-ci devient forcément suspect. Et ce d’autant plus que le parent aliénant, sachant intuitivement que plus un mensonge paralyse par son contenu émotionnel, plus il a de chances d’être cru, soutiendra ce genre de propos avec virulence pour qu’on ne remette surtout pas ce mensonge en question.

Le parent aliéné ne peut plus rien faire pour se réhabiliter aux yeux de ses enfants. La masse du voisinage qui a été soigneusement informé de toute l’affaire par le parent aliénant le considère mal voire le rejette. A un moindre degré, l’entourage ne veut plus s’impliquer dans une histoire aussi passionnelle et lui refusera tout soutien ou oreille attentive.

Son impuissance va s’étendre progressivement à d’autres domaines de sa vie. Devant les experts, les avocats et les juges, le parent se présentera sous son plus mauvais jour, car exaspéré par le comportement monstrueux de ses enfants, fracassé dans l’estime de soi et isolé dans son sentiment d’incompréhension générale.

Il s’agit véritablement d’un processus de guerre qui est mis en route par le parent aliénant contre le parent aliéné. Les enfants en sont les armes.

3.4.3.2. Stress post-traumatique

Tous ces rejets, agressions, humiliations s’accumulent pour le parent aliéné, jusqu’à développer un syndrome de stress post-traumatique.

Le parent aliéné, traumatisé par le rejet brutal de ses enfants, ne sait plus comment réagir, redoutant une nouvelle attitude encore plus hostile. Ses enfants lui auront dit : « Je souhaite que tu crèves ! » Il en arrive au point où il redoute de rencontrer ses enfants. Imaginons un parent constamment humilié, critiqué, par ses enfants. Par hasard, il croise ses enfants dans la rue. Ceux-ci ne lui disent pas bonjour, bien sûr, mais de surcroît l’un deux peut se jeter juste à ce moment là dans les bras du nouveau beau-parent. Le message sous-jacent est clair : tu ne me manques pas, je préfère largement mon nouveau beau-parent. Comment après ne pas redouter de revoir ses enfants ? Comment ce parent peut-il encore savoir se comporter face à des enfants qui l’agressent chaque fois qu’un geste d’affection le pousse vers eux ? Ce stress l’empêchera de dormir, le rendra irritable, il ressassera des pensées négatives en permanence, le sujet ressortira dans les conversations. Puis il s’étendra dans les autres domaines de sa vie : professionnel, relations amicales, et bien sûr le handicapera pour une éventuelle nouvelle relation amoureuse. « J’aurais mieux fait de ne pas divorcer, je verrais encore mes enfant, même si nos relations de couple étaient un enfer… »

3.4.3.3. Humiliation et déchéance sociale

Le parent aliéné est déchu tacitement de son statut de parent. L’humiliation est massive. Se faire rejeter et rabaisser en permanence par ses propres enfants affaiblit peu à peu l’estime de soi du parent aliéné, ou le met dans une situation de rage silencieuse. Il en arrive à avoir honte de parler de ses soucis. La société en effet n’est pas tendre vis-à-vis des personnes rejetées et ne reconnaît pas ce problème. Une mère rejetée par ses enfants passe pour une mauvaise mère quoi qu’il arrive. Quant au père, on comprend mal qu’un homme divorcé puisse attacher autant d’intérêt à ses enfants sans raison suspecte. Il devrait au contraire se réjouir d’être libéré de la contrainte de ses enfants. Le parent aliéné reste majoritairement le père.

Cette « éjection » réussie pose encore peu question dans nos sociétés où le lien père/enfant apparaît bien moins important que le lien mère/enfant. Sa souffrance sera donc d’autant plus difficile à expliquer.

L’exploitation via la demande d’argent et de cadeaux est une autre forme d’humiliation. Le rapport à l’argent n’est jamais simple chez les humains, mais dans le SAP, il prend une coloration particulière. C’est le seul lien perdurant entre les enfants et le parent aliéné. A ce titre, il prend une valeur symbolique, et les enfants cherchent à exploiter leur cible, à la fois pour faire mal, et en même temps probablement parce qu’ils transfèrent leur besoin du parent aliéné sur l’argent, tout en refusant tout contact.

3.4.3.4. Fréquence de la perte d’emploi ou d’un reclassement professionnel le rétrogradant

Cette humiliation, cette déchéance parentale, ainsi que cette immense douleur ébranlent fortement la personnalité du parent. Les conséquences sont directes. La qualité du travail en souffre. Il paraît moins dynamique. Le syndrome dépressif est insoluble car la situation de SAP s’éternise sur des années, voire toute la vie. Peu à peu, à force d’arrêts de travail ou de fautes professionnelles, les opportunités se raréfient, la vie sociale est touchée, l’emploi est le premier concerné.

3.4.3.5. Dépression

Le désespoir mène rapidement à un syndrome dépressif, voire au suicide ou à un accident suicidaire. Trop souvent, un père ou une mère aliéné(e), désespérant d’un conflit impitoyable dont ils ne voient pas l’issue et sur lequel ils n’ont aucun contrôle, quittent la vie d’une manière ou d’une autre, car c’est la seule marge d’action qu’il leur reste.

Dans l’autre sens, ce désespoir peut mener le parent à la faute. Dans des cas extrêmes, des parents aliénés cherchent à aller au crime. Tuer le juge qui ne les a pas compris, l’avocat qui les a davantage humiliés, ou surtout le parent aliénant tellement la situation semble perdue :

« Huit années de prison valent mieux que de passer ma vie sans revoir mes enfants à souffrir de leur rejet, et à savoir qu’ils souffrent». Seuls de rares parents passent à l’acte, mais il semble à peu près certain que tous y songent au moins une fois dans leur désespoir.

Sans aller jusqu’à ces situations terribles, le désespoir va modifier le comportement du parent aliéné. Il se présentera alors sous son plus mauvais jour devant une expertise psychologique, devant une cour. Il sera à son tour hystérique ou paranoïaque suivant les cas. Bien entendu, par cette attitude, il contribue à se discréditer encore plus aux yeux de ses enfants et de la société, renforçant sa mauvaise image de soi.

Le parent rejeté peut choisir aussi l’exil, pour ne plus subir le rejet, pour essayer de mettre de la distance et donc d’oublier ses enfants. Et ce, le plus loin possible. Cette fuite apparaît comme l’ultime tentative de se reconstruire.

3.4.3.6. Syndrome phobique et méfiance paranoïde

Ils peuvent apparaître chez certains, accompagnées d’idées obsessionnelles.

Supporter un rejet aussi intense et brutal est extrêmement déstructurant pour la psyché. Sans soutien extérieur ou reconnaissance, sans ami compréhensif, sur terrain déjà fragilisé psychologiquement, le basculement dans ce type de pathologies mentales peut se faire très vite. Le fait de ne pas pouvoir nommer un dysfonctionnement relationnel grave renforce encore le sentiment d’isolement et d’incompréhension du parent aliéné.

L’entourage, par son incompréhension, son indifférence cruelle, ainsi que la dureté et les malfaçons éventuelles du monde judiciaire peuvent achever de rendre littéralement fzou le parent. Il se sentira menacé par ses enfants qui lui ont dit qu’ils souhaitaient le voir mourir, trompé et floué par le monde incompréhensible des procédures, et regardé bizarrement par le voisin qui se demande vraiment ce qui ne va pas chez lui/elle pour que les enfants refusent de le/la voir ?

3.4.3.7. Deuil impossible

Comment vivre sans ses enfants lorsqu’ils sont toujours en vie ? La relation est impossible, comme avec une personne décédée, et pourtant l’enfant est en vie… L’espoir de le revoir est présent, entamer un travail de deuil dans ces conditions est impossible. Le parent aliéné est ainsi tiraillé entre l’espoir et le deuil, constamment, non sans conséquences potentielles pour sa santé mentale. Une Africaine responsable d’une association pour les enfants mutilés du Rwanda, dont les enfants ont été découpés à la machette sous ses yeux, a très bien résumé la situation. Elle a confié à une mère aliénée : « Je vous plains, votre situation est pire que la mienne. J’ai les os de mes enfants dans mon jardin, je sais qu’ils sont là, même si c’est dur.

Vous, vous ne pouvez ni faire le deuil, ni être en paix. »

3.4.4. LES ENFANTS ALIENES

Ces enfants n’existent plus pour eux-mêmes mais comme objet de conflit entre les deux parents. D’ailleurs, ils forment un bloc en toute circonstance. On peut même se demander si le parent aliénant ne voit plus ses enfants en tant que bloc plus que des individualités. J’ai ainsi entendu une mère aliénante dire systématiquement : « ma progéniture » ; un autre parent aliénant avait noté sur la boîte au lettre « enfants » un tel, alors qu’il avait détaillé tous les noms et prénoms des deux parents du couple recomposé.

Le ou les enfants sont considérés comme aliénés même s’ils prennent une part active dans le processus. Tous les profils de situation peuvent se voir. Un enfant peut être plus aliéné qu’un autre, un enfant peut être aliéné tandis que son frère ou sa soeur pas du tout.

Les enfants qui démarrent un SAP ont en général entre 7 et 12 ans. Ils sont assez grands pour comprendre ce qu’il se passe au sein de la famille, donc le divorce, en même temps leur esprit critique n’est pas suffisamment affirmé pour se protéger de l’emprise de l’un des parents. Ils ont suffisamment de conscience de soi pour participer activement au conflit. Avant 7 ans, les enfants peuvent également être aliénés, en mon sens ils sont plutôt « raptés » car trop petits pour prendre leur place dans une campagne de dénigrement. Dans l’adolescence, le SAP peut se voir aussi, mais il est beaucoup plus délicat de faire la part des choses entre le rejet des parents assez classique chez les ados et la manipulation d’un parent aliénant.

Les deux sexes sont concernés par l’aliénation. On constate cependant que le meilleur soutien du parent aliénant est l’aîné du sexe opposé, comme si une partie de conflit était motivé par un complexe d’Oedipe. Cette question mériterait d’être étudiée dans le cadre particulier du SAP. Le parent aliénant utilise-t-il ce complexe d’OEdipe lors de la manipulation ? Est-ce l’enfant qui prend sa part motivé par ces pulsions ?

Ces enfants ont, au premier abord, un comportement global tout à fait normal, voire extrêmement sages et mûrs pour leur âge. Les résultats scolaires sont normaux, l’école peut même être surinvestie. En apparence, ce sont des enfants en parfaite santé psychique depuis le divorce. Ils se comportent également très bien au sein du domicile du parent aliénant. Ils ne font pas de cauchemars, ou moins que leurs amis du même âge confrontés au divorce. Ils ne semblent pas connaître d’angoisse de séparation. D’ailleurs les psychologues et psychiatres ne connaissant pas l’aliénation parentale s’y trompent, car ce petit monde fera tout pour ne pas perdre la face et donner la meilleure image possible.

Mais, en présence du parent aliéné, ils se conduisent comme de véritables petits monstres et rivalisent d’ingéniosité pour le blesser. Par loyauté envers le parent aliénant qu’ils voient comme une victime (et cette position de faiblesse renforce leur propre identification à ce parent, car un enfant s’identifie très facilement à un autre enfant malade, quelqu’un qui souffre, ou qui est en position de faiblesse comme lui), ils vont constituer le prolongement de cette main vengeresse.

Des enfants auparavant polis, bien élevés, peuvent se mettre à tout détruire dans la maison de ce parent, hurler et se rouler par terre en bas de l’immeuble face aux voisins de préférence, s’enfermer dans leur chambre et refuser de manger, bref toutes les bêtises possibles et imaginables deviennent soudainement tacitement autorisées en présence du parent aliéné. Ces actes sont clairement dirigés contre le parent aliéné: refuser de lui répondre, ne pas le regarder, lui lancer des objets à la figure, l’insulter, et les possibilités sont nombreuses… La solidarité de la fratrie renforce la force et la cohérence du groupe contre l’adversaire.

Car ils sont soudés dans l’adversité. L’adversité est en l’occurrence représentée par le parent aliéné. Ils se remotivent et se surveillent mutuellement dans le cas où l’un d’eux faillirait et se mettrait à ébaucher une tentative de conciliation.

Pour eux aussi, il est plus facile de se cliver que d’affronter ce conflit intérieur et l’angoisse de séparation qui en résulte. Ils font « comme si » un des deux parents ne devait pas exister et représentait un danger potentiel pour eux. Ils se referment ainsi sur un noyau familial plus réduit, mais cette position régressive les rassure. Elle les remet dans la relation fusionnelle de leurs premiers mois de vie et leur confère de la toute-puissance. Ceci compromet leur capacité de construire des relations d’adulte, mais n’est pas visible dans les premiers temps.

Il faut bien garder à l’idée que les enfants cherchent avant tout à survivre dans une situation dramatique. Ils doivent gérer le divorce et la perte d’un être cher dans des conditions hautement conflictuelles, gérer ce conflit à leur niveau, tout en poursuivant leur développement normal d’enfant.

Leur discours est extrêmement stéréotypé lorsqu’on les interroge sur les raisons du rejet de l’un des parents. « Il a été méchant ! », « Je me souviens d’une fois où elle m’a giflé ! », « Il veut toujours que nous fassions nos devoirs… » Il est fondé sur des arguments qui ne résistent pas à un questionnaire plus approfondi. Lorsqu’on demande vraiment aux enfants la cause de leur rejet, ils ne peuvent plus répondre, ou poursuivent une argumentation pseudo-rationnelle. Il mange de la viande ! », « Elle dit toujours des vilaines choses sur papa. » Et il est nécessaire de poser la question de l’origine du rejet, car l’enfant vit dans un monde de non-dits et de sous-entendus lourds qui marquent l’emprise. Verbaliser permet de mettre certaines situations à plat, et de sortir le praticien lui-même de l’emprise.

Des scénarios « adoptés » sont utilisés: les arguments et critiques utilisés par les enfants pour justifier leur comportements ne sont pas adaptés à l’âge : « Elle ne nous fait pas assez étudier sérieusement ! », affirmera un petit garçon de 8 ans, très sûr de lui.

Outre la rationalisation, certaines de leurs phrases reprennent mot pour mot des propos d’adulte. Il est facile de constater que ces mots ne leur appartiennent pas. Comment une fillette de 6 ans pourrait-elle proclamer : « J’hyperventile quand je dois voir mon père (…), je ne sais pas ce que ça veut dire, je sais juste que j’hyperventile ! » Ou encore un garçon de 7 ans dire : « Tu nous manipules, tu es pervers et tu nous mens tout le temps ! »

Ainsi, ces enfants deviennent de véritables armes contre le parent aliéné, et on peut utiliser l’expression « enfant-soldat ». Prolongation vivante de la haine du parent aliénant, ils en constituent la meilleure arme. Les répercussions émotionnelles de leurs attaques sont terribles, car un conflit nous touche d’autant plus qu’il vient d’une personne proche et aimée.

Leur haine s’étend à tout l’entourage du parent rejeté et de sa famille. Et ce jusqu’aux animaux domestiques autrefois adulés des enfants ! Warshak cite le cas d’une petite de 7 ans qui refusa brutalement après le divorce de répondre aux sollicitations répétées de son chien anciennement adoré car celui-ci avait eu le malheur de rester avec le parent aliéné… Le pauvre animal était totalement incapable de comprendre ce qui se produisait et continuait à la suivre…

Cette campagne de dénigrement et ces attaques vont évoluer avec le temps. A l’extrême, l’un d’eux peut assassiner le parent aliéné, ceci s’est déjà produit. L’évolution la plus fréquente se fait sur un mode d’indifférence hostile. Les ponts sont coupés, il n’y a plus d’attaque, mais on ne répond pas au téléphone, on ne lui parle plus, et on ne veut surtout pas rencontrer le parent aliéné. « On ne veut pas te voir car de toutes façons tu nous prends pour des objets, tu viens quand tu veux, tu ne nous appelles jamais ! » proclameront des enfants à un parent auquel ils avaient écrits auparavant qu’ils ne voulaient plus qu’il/elle leur écrive.

Cette indifférence hostile, une fois installée, peut se poursuivre toute leur vie. Ou, lorsque l’envie de reprendre contact avec le parent concerné leur viendra à l’esprit, ils ne pourront peut être plus le retrouver car celui-ci aura disparu, ou encore la peur les arrêtera, car ils réaliseront ce qu’ils ont fait. Dans certains cas, les enfants reprendront peut-être contact avec leur parent autrefois rejeté, dans des conditions toujours délicates, après parfois des années, avec l’amertume d’avoir gâché tant d’années par ces conflits.

Ces enfants ont la particularité de ne présenter aucune culpabilité, à un point tel que cette insensibilité vis-à-vis du chagrin du parent aliéné peut les faire ressembler à des psychopathes.

En fait, ils sont tout à fait conscients, même s’ils ne se l’avouent pas, de torturer un parent innocent jusqu’à l’insoutenable. Simplement, ils se clivent pour ne pas ressentir le chagrin de leur parent rejeté et parce qu’ils refusent catégoriquement cette partie de leur identité.

Voici un très bel exemple d’un scénario adopté rapporté par le Dr. Gardner résumant le role des enfants dans l’aliénation:

«C’est la présence de ces rationalisations incroyables qui m’a initialement conduit à la conclusion que ce que je voyais là n’était pas simplement le résultat d’une programmation parentale mais que la propre contribution de l’enfant jouait un rôle important. Je me rappelle tout spécialement du cas de l’un de ces premiers enfants (au début des années 1980) qui venait de manquer un rendez-vous à cause du décès de son grand père paternel. Au début de notre première session de la semaine d’après, l’échange suivant eut lieu :

Gardner : Je suis vraiment désolé d’apprendre que ton grand père est mort.

Patient : Vous savez, il n’est pas simplement mort. C’est mon père qui l’a tué.

Gardner (incrédule): Ton père a assassiné ton grand père, son propre père ?

Patient : Oui. Je sais qu’il l’a fait.

Gardner : Mais je croyais qu’il était à l’hôpital ? J’avais compris qu’il avait à peu près 85 ans et qu’il était en train de mourir de maladies des personnes âgées.

Patient : Ouais, ça c’est ce que mon père raconte.

Gardner : Mais toi, qu’est-ce que tu en dis ?

Patient : J’en dis qu’il l’a assassiné à l’hôpital.

Gardner : Comment a-t-il fait ?

Patient : Il s’est introduit dans l’hôpital la nuit et il l’a fait pendant que personne ne le voyait. Il a fait ça quand les infirmières et les docteurs étaient en train de dormir.

Gardner : Comment sais tu cela ?

Patient : Je le sais tout simplement.

Gardner : Est-ce que quelqu’un t’a dit ça ?

Patient : Non, juste je le sais.

Gardner (qui se tourne maintenant vers la mère qui est témoin de la conversation) : Que pensez-vous de ce qu’il a dit ?

Mère : Hé bien, je ne pense pas réellement qu’il l’a fait mais cela ne m’étonnerait pas de sa part.

Cette mère qui haïssait son mari de tout son être et qui était en train de promouvoir un SAP ne relayait pas spécialement cette allégation particulière. Néanmoins elle n’en était pas moins capable d’étirer la vérité dans sa réceptivité afin de croire les critiques de l’enfant contre le père. Je me rappelle encore cet échange comme l’un de ceux qui ont joué un rôle important dans ma reconnaissance du fait que les enfants étaient en train de créer des scénarios de leur propre chef, bien au-dessus et au-delà de ce que leur fournissaient les parents programmeurs. »

3.4.5. UN ABUS EMOTIONNEL OU PSYCHOLOGIQUE/ LA CHOSIFICATION DES ENFANTS

Il est crucial de comprendre que le SAP est un abus émotionnel aux conséquences aussi dévastatrices qu’un abus sexuel. En effet, sous couvert de l’amour, c’est un processus destructeur qui se met en place, un véritable viol psychique. La place de l’enfant n’est plus respectée, ses besoins fondamentaux, à savoir le besoin d’un père ET d’une mère (convention des droits de l’enfant) sont niés. Pire, l’enfant apprend à nier ses besoins et à participer à ce processus de dénigrement. L’enfant est littéralement ligoté dans sa relation au parent aliénant et n’a plus d’espace propre pour développer son identité. Il est en permanence sous pression.

A un niveau très primaire, l’enfant a besoin d’affection, quelle qu’elle soit. Des experiences anciennes ont montré que les enfants privés d’amour pouvaient en mourir, ou du moins développer de graves lésions. Il est très probable que le beau-parent ou l’entourage peut apporter un environnement affectif suffisant. Cependant, les conditions de perte de l’amour d’un parent sont ici très particulières. Il existe un véritable clivage qui se crée au sein de la personnalité de l’enfant. Il apprend à nier ses sensations, à faire l’impasse sur ce qu’il ressent, pour survivre. Il ne peut plus se faire confiance. L’image du jugement de Salomon, mais à un niveau plus symbolique peut éclairer ce clivage. Salomon, devant deux mères qui réclamaient le même enfant ordonna qu’on le tranche en deux pour que chacune puisse en avoir une part.

La menteuse était d’accord avec ce jugement. Cependant la véritable mère préférait encore que l’enfant lui soit enlevé et qu’il survive plutôt qu’il ne meure. Sur le plan symbolique, on est en droit d’affirmer que le parent aliénant demande à l’enfant de se couper en deux sur le niveau émotionnel, plutôt que de « laisser » l’enfant à l’autre.

Le processus d’identification semble également compromis. La transmission de tout un pan de l’héritage culturel de l’enfant s’arrête brutalement. L’enfant apprend à ne plus respecter l’un de ses géniteurs et se coupe de l’une des seules personnes au monde capables de lui donner avec joie un rein s’il le fallait. Sans raison valable. Comment dans ces conditions apprendre à se respecter soi-même ? Par ailleurs, pour grandir et affirmer sa personnalité, l’adolescent doit prendre du recul par rapport à ses deux parents. En restant bloqué dans la fusion complète d’une part, et le rejet total de l’autre, comment devenir soi-même ?

Dans ces circonstances, comment ne pas reconnaître qu’il ne s’agit pas d’amour mais de phénomène de prise de possession, d’emprise sur l’enfant ? Le parent aliénant confond amour et relation fusionnelle. (Et c’est peut être ce qui s’est passé dans sa relation amoureuse antérieure au divorce…)

3.4.6. UN CERCLE VICIEUX

Une fois le processus enclenché, il est difficile pour les enfants, mais également le parent aliénant, de revenir en arrière. L’un entraînant l’autre, chaque bloc se laisse déborder par l’énergie de l’autre. Les enfants, de par leur comportement, et la culpabilité inconsciente qu’il engendre, ne peuvent que persister et s’enfoncer dans la même direction, par souci de cohérence, et sous peine d’un retour à la réalité encore plus douloureux. Car il ne s’agit rien d’autre que d’un déni de la réalité du divorce.

De même, le parent aliénant, pour ne pas se discréditer aux yeux des enfants et potentiellement les perdre définitivement, ne peut pas se mettre brutalement à réprimander leur comportement. En général, il nie le problème, et considère que tout cette histoire n’existe pas, voire résulte du comportement de l’autre parent. Ce déni va de pair avec la relation d’emprise. Le pouvoir d’emprise s’établit sur la peur. Reconnaître le conflit serait accepter cette notion de dysfonctionnement, se remettre en question, commencer à en prendre conscience et dès lors ébaucher un pas vers le dialogue, donc vers des solutions potentielles.

Rien de tout cela avec le parent aliénant qui s’enferme dans le non-dit et refuse surtout tout examen de conscience qui s’avérerait beaucoup trop douloureux. D’ailleurs, il est remarquable de voir les parents aliénants refuser systématiquement toute psychothérapie ou simple soutien psychologique dans cette période difficile et même toute médiation familiale pour l’exercice de la parentalité. En effet, toute intervention psychologique extérieure reconnait la part du parent aliéné dans la construction de la personnalité de l’enfant. Le but non avoué est de détruire ou éliminer l’autre parent homme ou femme, pour se reconnaître narcissiquement dans le regard des enfants comme le seul vrai bon parent.

Quant au parent aliéné, plus il en fait, plus ses actes entraînent le rejet, moins il bouge, plus le lien parent-enfant se distend. Lui est donc paralysé. Son comportement désespéré peut encore aggraver la situation.

Dans ces conditions, il est bien évident que seule une aide extérieure éclairée pourrait modifier le cours des choses. Ou le parent aliéné devra attendre que ses enfants, devenus adultes, changent éventuellement leur manière de penser en fonction des évènements de vie qu’ils traversent. Ce qui n’est pas la règle.

Le conflit, dès lors, est bloqué. Un conflit dynamique, vivant, où le dialogue reste present permet à chaque interlocuteur de grandir et d’évoluer. Ici, ce n’est pas le cas. Tout le monde régresse, ou se positionne dans des attitudes nocives pour lui-même ou pour les autres, voire débute une maladie psychiatrique.

3.5. CONSEQUENCES SUR L’ENFANT

Le SAP est une bombe à retardement. Dans la majorité des cas, les enfants vont en apparence très bien. Les symptômes n’apparaissent que bien plus tard, lors de l’accession à la majorité et à l’autonomie. On peut parler d’une maladie chronique, celle du « manque de tiers ».

Ces effets à long terme, décrits par Stahl, peuvent donner de nombreux symptoms pathologiques différents. Ils tournent autour de la notion de la difficulté du lien, lorsqu’on fonctionne uniquement sur un mode dominant/dominé, d’un besoin de contrôle, sur son corps par exemple, et de sécurité quand tout le reste vous échappe, d’une vision du monde irrévocable et manichéenne. Ces enfants devenus adultes ont l’impression de subir plus que de décider leur vie.

Parmi les troubles décrits dans les études menées aux Etats-Unis, on peut citer :

Déchirures ou divisions dans leurs relations

Difficultés à former des relations intimes

Un déficit dans la capacité de gérer la colère ou un conflit dans leurs relations personnelles

Symptômes psychosomatiques et troubles du sommeil ou de l’alimentation

Vulnérabilité psychologique et dépendance

Relations conflictuelles avec les personnes détenant l’autorité

Sentiment malsain d’avoir le droit de se mettre en colère sans prétexte valuable (entitlement for one’s rage) qui mène à un clivage social en général

Pour être plus concret, les enfants aliénés sont prédisposés plus que d’autres à l’anorexie, la boulimie, la toxicomanie, aux relations sexuelles précoces et aux conduites à risque en général, aux suicide et accidents suicidaires, à interrompre leurs études plus précocement, à développer une personnalité antisociale ou border line.

On ne doit en aucun cas négliger les conséquences sociales de ce phénomène, car dans la mesure où un enfant de 9 ans tient tête à un policier en refusant d’aller voir son père ou sa mère et que ce représentant de la loi ne peut rien faire de plus, comment cet enfant réagira til face à la loi lorsqu’il aura 14 ans ?

Ainsi, le SAP a des conséquences graves sur le développement des relations de l’enfant essentiellement, dans sa relation à lui-même mais aussi dans ses relations inter personnelles. Il aura beaucoup de mal à construire une vie d’adulte équilibrée, notamment dans le comportement amoureux ou vis-vis de ses propres enfants.

Par ce phénomène de dénigrement et de rejet volontaire d’un parent, les enfants se rendent coupables de l’équivalent d’un parricide ou matricide psychologiquement parlant. Le parent rejeté va peu à peu éviter tout contact pour éviter d’entretenir le phénomène post traumatique. De plus il ne pourra peut-être même plus entrer en contact avec les enfants car il n’aura plus leur numéro de téléphone, et les appels seront filtrés. Les enfants s’amputent d’une partie de leur héritage et sont responsables de leur orphelinat de père ou de mère, ce qui n’est pas la situation la moins paradoxale du SAP. Pourtant, il vaudrait mieux entrer en relation avec un parent que l’on n’aime pas, même si c’est conflictuel, plutôt que d’être orphelin.

Il leur faudra vivre avec cette culpabilité, consciente ou non, d’avoir écarté voire détruit son autre parent. Pour se punir, d’anciens enfants aliénés reproduisent « comme par hasard » le phénomène, en devenant à leur tour le parent aliéné.

Il est à noter la parenté intéressante entre le mécanisme du SAP et les moyens de séduction et de mise sous emprise utilisés par les sectes pour retenir leurs fidèles. Ceci doit être souligné car une fois conditionnés, les enfants aliénés sont plus sensibles que d’autres aux sectes. Discours manichéens, promesses d’affection absolue et actes de dénigrement à l’encontre des « autres » pour prouver son appartenance, fusion avec le gourou et rapport malsain à l’argent sont autant de thèmes que l’on retrouve dans le SAP. Dans une secte, tous ces traits sont beaucoup plus aboutis et caricaturaux. Mais le lien gourou/adepte ne pourra jamais agir aussi profondément que le lien parent/ enfant. Quant au devenir des adeptes de secte, le sujet ne rentre pas dans ce travail, mais il est extrêmement difficile de se remettre d’expériences de ce type.

3.6. LE BEAU-PARENT

Le parent aliénant peut avoir reconstruit sa vie avec un nouveau beau-parent. Cette subtilité mérite d’être soulignée, car de l’extérieur, ce peut être un gage de la bonne santé psychique du parent aliénant, et faire illusion sur la présence d’un tiers limitant la relation d’emprise sur les enfants.

Dans le cadre spécifique du SAP, il n’en est rien. En effet, d’une part, les enfants sont amenés à réaliser un véritable parricide ou matricide psychologique qui aboutit parfois au décès du parent aliéné. D’autre part, le parent aliénant décide du tiers, et contrôle ainsi toutes les relations de ses enfants. Lui seul a le pouvoir, ce ne sont pas les circonstances de la vie, comme dans le cas d’un veuvage, ou d’une mère abandonnée. Enfin, le beau-parent peut et même se doit d’adhérer au discours du parent aliénant concernant le parent aliéné pour se légitimer. Il ne peut donc en aucun cas tenir le rôle d’un tiers séparateur.

En somme le parent aliénant transfère l’autorité parentale du parent déchu au nouveau beau parent et en cela même indique aux enfants qu’il est le seul capable de choisir qui doit être le « bon » parent. Il s’arroge le droit d’effectuer une « transplantation de parent » en quelque sorte.

Le rôle du beau-parent peut être beaucoup plus subtil voire ambigu. Certains ont intérêt à attiser le conflit et à favoriser l’aliénation, soit parce qu’ils ne veulent pas s’occuper des enfants, dans le cas d’un nouveau conjoint du parent aliéné, soit parce qu’ils visualisent ce conflit comme une lutte d’influence, s’il s’agit du nouveau compagnon du parent aliénant.

3.7. LES NUANCES

3.7.1. DIFFERENCE ALIENATION PARENTALE SIMPLE ET SAP

L’aliénation parentale est un terme générique regroupant de nombreuses situations différentes.

Elle correspond à la relation particulière d’un ou des enfants avec un seul des deux parents.

Elle recoupe également les cas de rapt parental ou d’alcoolisme, d’abus sexuel, de maltraitance ou négligence provenant du parent dont les enfants sont coupés. Dans certains cas, cette aliénation se justifie complètement et constitue même le seul mode de preservation mentale de l’enfant.

Gardner, en définissant le premier le SAP a voulu clairement préciser une situation d’aliénation parentale très précise : le cas où l’un des parents décide de manière unilatérale, sans raison valable, d’éjecter l’autre parent de sa fonction, tandis que le ou les enfants participant activement à ce processus.

Le syndrome d’aliénation parentale comporte :

1. Une campagne de dénigrement

2. Des rationalisations absurdes, peu convaincantes, ou frivoles pour justifier le dénigrement

3. Une absence d’ambivalence

4. Le phénomène de « penseur indépendant » (libre penseur)

5. Le support inconditionnel du parent aliénant dans le conflit parental

6. L’absence de culpabilité face à la cruauté envers le parent aliéné et/ou son exploitation

7. La présence de scénarios d’emprunt

8. L’extension de l’animosité envers les amis et/ ou la famille étendue du parent aliéné

Cette grille a le mérite de constituer une approche simple pour une première évaluation lors d’une suspicion de SAP. Initialement empirique, cette grille est de plus en plus validée par différentes études. (Gardner 2001 sur 99 cas, Burrill 2002 sur 59 cas, …) Aussi le débat n’est pas clos.

Cependant, de nombreux auteurs ont utilisé le terme d’aliénation parentale pour cette situation précise du SAP. Le débat s’est constitué sur la notion de syndrome versus « aliénation simple », la notion de syndrome présentant une connotation trop médicale ou psychiatrique. Il est à préciser que le terme de Syndrome pour Gardner avait l’avantage de décrire une situation précise, et d’éviter beaucoup de confusions. Gardner pensait d’ailleurs qu’une fois le SAP incorporé dans un futur DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ce mot syndrome serait remplacé par trouble.

3.7.2. DIFFERENCIER LE SAP DE SITUATIONS DABUS

Une notion fondamentale et pourtant délicate dans une situation de litige concernant la garde des enfants est de ne pas méconnaître une situation d’abus sexuel, de maltraitance, ou de mise en danger de l’enfant.

Et là débutent les problèmes. En effet, tout le monde s’accorde sur le fait qu’une situation de danger pour l’enfant est à écarter impérativement en toute urgence. Mais établir les faits avec certitude est parfois extrêmement complexe.

Toute situation où il existe un soupçon que l’enfant soit négligé, maltraité physiquement, voire abusé sexuellement est à prendre très au sérieux, Gardner est le premier à le souligner. Un diagnostic formel est parfois très délicat à obtenir. Est en jeu la crédibilité de toute parole d’enfant, qui est à considérer comme vraie de toutes façons dans un premier temps, et en même temps à resituer dans un contexte. A ce propos, le procès d’Outreau a eu le tragique effet de prendre trop au sérieux des paroles d’enfant, et par voie de fait perverse, en commettant des erreurs d’interprétation grossières, a encore amoindri l’importance du témoignage qu’on pouvait accorder à des enfants aux yeux de l’opinion publique.

Il est important de noter que, contrairement aux cas de SAP, un enfant abusé tient malgré tout à son abuseur s’il s’agit de son parent, et ce parfois très fortement. Les enfants sont prêts à se taire pour ne pas perdre ce lien. Il est extrêmement rare qu’un enfant s’amuse à torturer son agresseur s’il s’agit de son père ou de sa mère. Il l’aimera quand même, car parfois une agression est ressentie comme une preuve d’amour qui vaut mieux que l’absence de contact, malheureusement. Donc il subsistera une certaine ambivalence vis-à-vis de l’agresseur. Par ailleurs, même si la formulation reste difficile, l’enfant peut mettre des mots sur le traumatisme, avec ses propres mots d’enfants. Ce n’est que bien plus tard, quand tout espoir de reparation sera perdu ou qu’il mesurera la portée du traumatisme que l’enfant haïra éventuellement son parent.

Ce n’est pas du tout le cas dans l’aliénation parentale. Pour ces enfants, l’absence de contact est un soulagement. En effet, le contact les remet dans un conflit de loyauté extrêmement angoissant pour eux. Et ce, très rapidement. Ils sont incapables de formuler pourquoi en termes clairs et rationnels. Attaquer le parent aliéné est un mode de soulagement de cette pression induite par le conflit de loyauté. Cela évite pour l’enfant de ressentir le chagrin et l’angoisse de la séparation. Le message sous-jacent est : « Je te fais payer cette situation qui me fait souffrir. » Ce n’est pas un hasard si souvent le parent aliéné est le plus « gentil » des deux.

Gentil, peut-être aussi impuissant, dans la culpabilité de ne pas bien faire pour son enfant. Son ego est plus faible. Il est peut-être aussi plus réceptif, et, de fait, l’enfant sait qu’il peut se retourner contre lui avec moins de crainte qu’envers le parent aliénant.

Cependant, quand les versions des deux parents sont terriblement divergentes, il est parfois difficile de se faire une opinion.

Il faut noter malgré tout que des allégations d’abus sexuels dans les séparations conflictuelles sont fréquentes, et souvent fausses quand rien n’a été signalé auparavant. Une fois ces accusations écartées, on est en droit de se poser la question de la maturité du parent accusateur à tort, et de sa capacité parentale.

Car il est aisé de convaincre un enfant qu’il a été victime d’un abus sexuel ou maltraité, et les conséquences à long terme sont loin d’être négligeables.

3.7.3. DIFFERENCIER UNE CRISE DADOLESCENCE DUN SAP

Pour un oeil non averti, le SAP peut ressembler à une grosse crise d’adolescence. En apparence, on retrouve l’opposition ou le dénigrement d’un parent, cette même volonté d’afficher ses choix et son opinion vis-à-vis de l’autorité. Les similitudes s’arrêtent là.

L’inscription dans le temps, l’intensité du conflit, les rationalisations absurdes, la focalisation du conflit sur un seul parent permettent de trancher. La situation de SAP débute fréquemment dans l’enfance et surtout se cristallise avec le temps, sans jamais évoluer favorablement. Deux, cinq ou dix ans après les propos tenus seront strictement les mêmes, quasiment à la virgule près : « Il a essayé de me gifler une fois, lorsque je n’ai pas voulu monter en voiture avec lui », « Laissez-moi le temps, je la verrai plus tard, quand j’aurais envie ! »

3.7.4. LE PIEGE DU SAP

a) Le SAP ainsi défini, dans la mesure où certaines cours européennes commencent à le reconnaître, il est tentant pour un parent de « récupérer » cette dénomination pour faire prévaloir ses droits à l’encontre de l’autre parent. La haine et le narcissisme n’ont pas de limite. Donc ici encore, la prudence est de rigueur. Des personnes correctement formées seront mieux à mêmes d’éclaircir la situation. En ce sens, la solution allemande de gestion du conflit me paraît la plus adaptée. Garder en tête la grille de Gardner est également très utile pour dégrossir dans un premier temps les faits: l’absence d’ambivalence envers un parent, l’utilisation de mots d’adultes, des scénarios d’emprunt orienteront vers un SAP. Il est impératif de rappeler ici cette mise en garde : le parent qui se dit victime de SAP n’est pas forcément le parent aliéné, il peut s’agir du parent aliénant.

b) Des troubles du comportement mineurs apparaissent en cas de divorce. Ils sont normaux.

Une hostilité occasionnelle est normale. Elle n’est que le reflet de la souffrance des enfants face à cette situation de divorce.

L’anxiété de séparation rentre également dans le processus d’adaptation de l’enfant au divorce. Le temps de retrouver la routine, l’enfant peut hurler lors du passage d’un domicile à l’autre, faire des cauchemars, exprimer son angoisse par des douleurs abdominales… C’est l’absence de cette anxiété qui serait anormale.

Lorsque ces troubles mineurs s’installent dans le temps, que l’hostilité s’enflamme ou que les soi disant crises de séparation se transforment en calvaire systématique, il se peut qu’une aliénation se prépare. Il est également possible que l’enfant ait tout simplement du mal à gérer la séparation de ses parents et ait besoin d’aide.

Dans tous les cas, l’enfant n’est pas aliéné lorsque l’hostilité et le rejet apparents sont :

 • Temporaires plutôt qu’installées au long cours
 • Occasionnels plutôt que continus ou fréquents
 • Ne surviennent que dans certaines situations
 • Coexistent avec des expressions authentiques d’amour et d’affection
 • Sont dirigées vers les deux parents (même si l’un des deux peut avoir la préférence.)

D’autres problèmes peuvent s’intriquer avec le SAP mais n’en font pas partie à proprement parler. Nous nous contenterons de les décrire ici :

 • Des déficiences dans l’attitude éducationnelle du parent qui n’a pas la garde
 • Un comportement oppositionnel de l’enfant préexistant
 • Problèmes médicaux ou d’ordre émotionnel de l’un des parents
 • Abus ou négligence envers l’enfant
 • Comportement imprévisible, inapproprié ou violent de l’un des parents (ce qui peut être le cas du parent aliénant)
 • Répugnance de l’enfant envers le nouveau partenaire de l’un des parents
 • Aliénation par une troisième partie (par exemple les grands parents)
 • Peur du comportement du parent absent.

3.7.5. UN SYNDROME CONTESTE, ESSENTIELLEMENT PAR LES FEMINISTES

Le SAP reste contesté, et ce, à deux niveaux.

L’aliénation parentale en elle-même est contestée. Les arguments opposés sont « un manque de preuves scientifiques et d’études cliniques », « son absence dans le DSM IV », « une tentative de récupération par des groupes de pression », essentiellement les pères et qu’il est « trop facile d’invoquer la manipulation d’un seul parent ! »

Si on se contente de la seule aliénation parentale, on remarque qu’il s’agit essentiellement de groupes de féministes proches du fanatisme qui récusent ce genre de propos (Sisyphe).

D’après leurs articles, elles ont le sentiment qu’il s’agit d’un nouveau moyen que les hommes développent pour leur causer du tort. Il est certain que pour l’instant, du fait de l’organisation de notre société, ce sont souvent les pères qui se retrouvent victimes de SAP. Cependant, les femmes sont aussi aliénées, dans des proportions de plus en plus importantes, et dans des circonstances souvent beaucoup plus dramatiques que les hommes.

Leur principal argument est d’accuser Gardner de pédophilie, en citant toujours les memes phrases pas toujours bien référencées. Ces phrases, sorties de leur contexte, sont évidemment très tendancieuses. En fait, elles sont tirées d’un article de Gardner sur les paraphilies, où l’auteur développe la notion de « l’enfant est un pervers polymorphe » définie par Freud. Le but de cet article est de ré-insister sur l’évolution darwinienne (pour s’opposer aux créationnistes), d’évoquer la sexualité de l’enfant dans une société très puritaine, d’appeler à la tolérance dans les comportements sexuels adultes (notamment vis-à-vis des homosexuels) tout en condamnant fermement la pédophilie, le viol, et toute sexualité contrainte.

A un autre niveau, le Syndrome en lui-même est contesté. Les arguments sont beaucoup plus fondés. Le sujet étant nouveau et en pleine expansion, il est encore difficile à décrire avec précision et l’on manque de recul et d’études scientifiques précises pour argumenter ce syndrome. Cependant, l’organisation de l’aliénation parentale en syndrome a l’avantage d’être clairement défini par Gardner, ce qui sous entend :

 • Qu’il faut que tous les signes développés soient retrouvés chez les enfants pour que l’on puisse parler de SAP grave
 • De différencier un SAP d’un simple problème relationnel ou d’adaptation que l’on retrouve quasi systématiquement au début de tout divorce
 • De pouvoir prendre des mesures en fonction, adaptées selon la sévérité des cas, de considérer sérieusement le problème et de le traiter en conséquence
 • D’utiliser la même dénomination dans le monde entier.

Un certain nombre d’études scientifiques ont déjà été réalisées, confirmant les premières hypothèses de Gardner. Lui-même a publié en 2001 une étude sur une centaine de cas, validant ainsi statistiquement les critères définis. Mais dans tous les cas de figure, plusieurs années s’écouleront avant qu’un nombre suffisant d’études valide définitivement le SAP dans son ensemble. La reconnaissance de la maltraitance conjugale a été longue et difficile, de même que les abus sexuels intrafamiliaux. N’oublions pas qu’il y a ne serait-ce qu’un siècle ou deux, les attouchements sexuels sur les enfants étaient considérés comme banals, l’enfant n’étant pas censé sentir comme un adulte. (Extraits du récit des journées de l’enfant roi Louis XIII cités par Philippe Ariès.)

3.7.6. UNE COMPOSANTE EMOTIONNELLE FORTE

Il est probable que le débat ne soit jamais clos, car beaucoup trop de sentiments non résolus interviennent dans ce débat SAP ou non.

De ce fait, notre position à tous face à ce phénomène dépend de la relation que nous avions avec nos parents, et du degré d’emprise qu’ils avaient sur nous.

Le divorce rend extrêmement vulnérable au début, car il implique le deuil d’une relation affective, un déménagement fréquent, une nouvelle situation financière souvent beaucoup plus précaire et un nouveau mode d’organisation. Tous ces facteurs bien entendu colorent le conflit relationnel et l’exacerbent. Ainsi, on peut facilement basculer dans un conflit dramatique et inextricable.

Ces éléments expliquent dans une certaine mesure la controverse autour du SAP. Dans un conflit, surtout pour divorce, chacun a sa part de responsabilité, et il est difficile de prendre part pour quelqu’un tout en restant dans la neutralité. Il est très important ici de différencier la problématique du divorce et celle du SAP. Le SAP n’appartient plus au divorce, même s’il en est issu directement. Et le seul parti à prendre est celui des enfants. Car le SAP place les enfants dans une situation psychologique instable et nuisible à leur bon développement psychoaffectif. Il appartient donc aux personnes déléguées à ce type d’affaire d’écarter la composante émotionnelle, aussi délicate que soit la situation, pour assurer la sécurité des enfants.

3.7.7. DE LA QUESTION DU DSM IV

Certains auteurs assurent qu’une psychopathologie n’existe pas tant qu’elle n’est pas définie par le DSM. L’aliénation n’appartenant pas encore à cette classification, il ne servirait donc à rien d’en parler. Cet argument est invoqué essentiellement dans le milieu judiciaire.

On peut rétorquer d’une part que le syndrome de Stockholm a été reconnu et utilisé bien avant sa classification dans le DSM IV, y compris d’autres maladies telle la maladie de Gilles de la Tourette décrite en 1888 et incorporée dans les années 1960. Cette définition du SAP bien utilisée peut expliquer beaucoup de situations de nos cabinets, peut aider à démêler certains conflits familiaux, apporte un regard averti sur des problématiques complexes, tournant parfois au drame ou à l’hystérie, aussi je ne vois pas pourquoi nous nous en priverions.

4. ELEMENTS DE REFLEXION SUR LES APPORTS DU SAP ET TENTATIVES POUR DONNER UNE UNITE A CE SYNDROME

4.1. UN PHENOMENE SOCIOLOGIQUE

Le problème nouveau qu’apporte le SAP avec lui consiste en cette irruption d’un fait sociologique dans le domaine de la psychiatrie. Le SAP a été initialement décrit par un psychiatre, et ce, comme un syndrome. Or ici, nous n’avons plus un sujet malade, mais une cellule familiale, autant dire, la base du groupe.

Ceci n’est pas sans intérêt pour la psychiatrie moderne qui se contente du sujet-objet, se risquant parfois dans une définition d’une « maladie » relationnelle, notamment dans le Syndrome de Stockholm ou le Syndrome de Münchhausen que nous étudierons plus loin.

La pédopsychiatrie actuelle en France reste fortement influencée par Freud et la psychanalyse. Cette conception est totalement occidentale, et beaucoup de cultures, notamment de celles dites « primitives » traitent le groupe familial ou la famille élargie en cas de troubles psychologiques d’un sujet. Ici, nous étiquèterions ces malades psychotiques, schizophrènes, hystériques, là-bas, c’est le groupe qui va donner une explication au problème, qui se résoudra souvent grâce à un bouc émissaire visible ou invisible. C’est ce que décrit Tobie Nathan dans par exemple « Médecins et sorciers », ou le récit « Les yeux de ma chèvre » d’Eric de Rosny.

Cette notion de groupe dans la thérapeutique et dans l’étiologie de la maladie est bien moins développée chez nous. Et pourtant force est de reconnaître que la genèse d’un SAP correspond à un dysfonctionnement au sein de la plus petite définition du groupe.

Cette irruption de la sociologie dans la médecine a un côté effrayant, car la médecine n’a pas pour vocation de réguler tous les dysfonctionnements sociaux. Et le nombre de divorces ne cessant d’augmenter, avec ce phénomène, on est en droit de se demander combien de personnes vont envahir les cabinets des psychiatres.

Plusieurs faits peuvent nous rassurer immédiatement. Tout d’abord, les seuls cas qui intéressent vraiment la médecine sont les cas graves de SAP qui ne sont pas si nombreux que cela. Ensuite, pour l’instant de tels cas se présentent suite à un échec de la société dans la régulation des relations sociales. Tant qu’une prévention efficace n’est pas enclenchée, la psychiatrie sera mise face à de nombreux cas de ce genre. Une fois les garde-fous mis en place, la médecine n’aura plus qu’un rôle minime.

Le SAP a également le mérite de soulever la notion d’emprise comme phénomène de société.

Cet abus de pouvoir –à savoir pousser l’autre directement ou indirectement à exécuter ses propres volontés- se retrouve dans toutes les couches sociales et constitue une anormalité dans la relation. Cette forme d’autorité mal comprise est cependant tellement répandue qu’il est difficile de la considérer comme anormale. Et pourtant, l’esclavage a longtemps été considéré comme allant de soi, l’abus sexuel également. La douleur chez les enfants était également considérée comme inexistante jusqu’à ce qu’on réalise qu’ils y sont encore plus sensibles que les adultes, mais sans pouvoir l’exprimer de la même manière.

Peut-être qu’il est désormais temps que l’on réalise que cet abus de pouvoir est monstrueux dans ses formes les plus grossières et que l’on se donne les moyens de faire évoluer la société… Après l’ère de l’hygiène physique viendrait celle de l’hygiène mentale…

4.2. EBAUCHE DE REFLEXION SUR LES MECANISMES DE BASE DU SAP

4.2.1. LE SYNDROME DES FAUX SOUVENIRS

Délicat à utiliser, ce concept a été décrit assez récemment, notamment par les Dr. S. Ceci et Dr. M. Bruck, dans leur livre « Jeopardy in the courtroom ».

Il s’appuie sur des expériences sur des enfants de classes maternelles et primaires. Il démontre qu’on peut influencer des enfants et créer des souvenirs en eux qui n’ont rien à voir avec les faits bruts jusqu’au point de tromper les meilleurs experts. Pour cela, les auteurs utilisent la répétition de fausses informations et des mécanismes de manipulation.

Ce syndrome est intéressant dans l’absolu et démontre que la frontière entre la fiction et la réalité est ténue chez l’enfant, et qu’il lui est parfois difficile de faire la part des choses.

Il permet d’expliquer en partie pourquoi des enfants auparavant sans problème peuvent se mettre brutalement à haïr l’un de leur parent en réécrivant la réalité.

Il est cependant délicat à utiliser, car pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus, la parole d’un enfant est fragile. Un travail considérable a été réalisé pour authentifier les discours tenus par des enfants abusés qui n’étaient pas pris en considération. Le juste milieu s’impose encore une fois. La parole d’un enfant doit être prise au sérieux, mais pas sacralisée : les enfants savent aussi mentir !!!

4.2.2. LA NOTION DE BOUC EMISSAIRE

Il s’agit là encore d’une notion plus sociologique que psychiatrique. Décrite et étudiée en détail dans de nombreux ouvrages de René Girard, elle peut aider à appréhender le phénomène du SAP. Pour résumer très grossièrement, Girard étudie le phénomène de la violence et du bouc émissaire comme constitutif du groupe. Vivre en communauté génère de la violence, cette violence ferait exploser le groupe, mais le fait de la retourner contre une personne designee par tous comme indésirable et auteur de tous les maux, le sacrifice de cette personne permet de retrouver un minimum de cohésion sociale, de sérénité et de stabilité.

Il est troublant d’établir un lien entre cette analyse et le SAP. Tout se passe comme si le parent aliéné était le bouc émissaire, que tous se déchaînaient contre lui pour se soulager de l’angoisse de la rupture, éliminer la violence du conflit latent et pour renforcer sa cohesion face à l’adversité. Car le but du SAP est moins de déchaîner les hostilités contre le parent aliéné que de l’éliminer purement et simplement de la vie quotidienne.

4.2.3. LE SYNDROME DE STOCKHOLM

Le syndrome de Stockholm a été décrit en 1978 par F.Ochberg suite à une prise d’otages à Stockholm. Les otages, une fois libérés, plutôt que de se retourner contre leurs agresseurs, les ont au contraire défendus. Car adopter le point de vue de son agresseur est une stratégie de survie. Tellement efficace que désormais, on encourage ce genre de syndrome lors d’une prise d’otages car on sait que les chances de survie des victimes en sont augmentées. Les otages pris au piège et terrorisés deviennent attentifs au moindre petit geste d’humanité du ravisseur qu’ils interprètent comme un signe d’espoir auquel se raccrocher. En échange, l’agresseur qui se sent « aimé » se montrera moins cruel envers ses « protégés ».

Le Syndrome de Stockholm se définit par les éléments suivants :

La peur ; c’est-à-dire une menace clairement perçue

La présence de petites attentions de l’abuseur envers sa victime

L’isolement et l’emprisonnement dans une situation donnée

Ces différents ingrédients du syndrome de Stockholm peuvent tout-à-fait se réinterpréter pour essayer de comprendre le SAP.

Dans le SAP, dans la mesure où les otages sont les « enfants », même si la situation n’apparaît pas aussi dramatique qu’un braquage de banque, la situation de dépendance est beaucoup plus importante dès le début.

Le divorce en lui-même est tellement déstabilisant qu’il déclenche ce mécanisme de peur intense tant qu’une nouvelle routine de vie n’est pas introduite. Pour passer le cap, il serait nécessaire que les parents puissent rassurer l’enfant, or ce n’est pas le cas compte-tenu de l’intensité du conflit. Ou seul un des deux parents se montre rassurant.

Dans ce contexte, un des parents (le futur aliénant) peut parfois envenimer la situation en menaçant de se suicider devant les enfants, en alléguant de fausses accusations d’abus sexuel, en dénigrant de manière extrême l’autre, ou en dévoilant aux enfants des détails de leur intimité les plus crus, revus et corrigés…

La peur se conjugue avec l’isolement lorsque les enfants sont dans l’impossibilité d’exprimer leurs propres craintes ou tout autre sentiment, sauf si le parent aliénant le permet. Le cadre de pensée commence à se mettre en place. La séparation du couple (souvent géographique) laisse plus de champ au parent aliénant pour répéter son discours à l’envi. L’enfant doit composer avec le divorce ou avec le parent qui le garde. Il est trop vulnérable et n’a pas l’autonomie suffisante pour s’affranchir du conflit de ses parents.

Par ailleurs ce même abuseur se montrera sous son plus beau jour et comme le seul sauveur ou au contraire comme la victime qui a besoin de l’affection de ses enfants. C’est ainsi qu’il créera un lien très fort avec ses victimes. Ce lien préexistant se trouvera d’autant plus renforcé.

4.2.4. LE SYNDROME DE MÜNCHHAUSEN PAR PROCURATION

Si la notion de bouc émissaire éclaire la position du parent aliéné, le syndrome de Stockholm celui du ou des enfants, le syndrome de Münchhausen peut contribuer à éclaircir le comportement du parent aliénant.

Dans le Syndrome de Münchhausen par procuration, les parents satisfont indirectement leurs besoins en présentant leurs enfants comme malades. Les parents emmènent leurs enfants à répétition chez le médecin, le spécialiste et les convainquent de pratiquer toutes sortes d’examens parfois douloureux à la recherche de maladies imaginaires. Par ce scénario, ils se persuadent qu’ils sont de bons parents et cherchent à être reconnus comme tels. Cette reconnaissance sociale est également au premier plan dans le SAP.

Une extension « psychique » de ce syndrome consiste à inventer de fausses accusations de maltraitance ou d’abus sexuels sur ses enfants.

La frontière est mince comme on le constate entre un parent développant un syndrome de Münchhausen par procuration et un parent aliénant qui se comporte comme le seul bon vrai parent en protégeant son enfant de l’autre qui commet des méfaits ou des manques éducatifs imaginaires.

4.2.5. LA « FOLIE A DEUX » OU TROUBLE PSYCHOTIQUE PARTAGE

Dans ce processus, qui s’apparenterait à de l’hystérie collective à minima, la vision délirante du monde de la personne souffrant de la psychopathologie est adoptée par la ou les personnes en contact avec elle.

Ce mécanisme semble se retrouver, proportionnellement au degré de gravité du SAP, puisque le parent aliénant, même sans maladie psychiatrique, imprime sa vision diabolisée de l’autre parent dans la tête de ses enfants, et qu’il semble complètement convaincu de ses propos. Le parent cible lui fait peur, il risque de faire du mal à ses enfants. Les enfants adhèrent à cette vision du monde qui leur permet de justifier à leur tour leur peur et leurs actes.

Ces différentes facettes tirées de la psychiatrie classique sont insuffisantes à elles seules pour couvrir et expliquer le phénomène de SAP. Mais à l’instar d’un prisme, elles constituent des approches d’une réalité avant que plus d’études approfondissent la réflexion et orientent vers des étiologies potentielles de cette aliénation si délétère.

4.2.6. UN PEU DE COMPLEXITE

La définition que Gardner donne du SAP a le mérite de la simplicité et permet de poser les premiers jalons dans la reconnaissance de ce phénomènes. Car plus la reconnaissance sera aisée, plus la prévention pourra se mettre en route.

Cependant, Gardner rappelle que les situations sont toutes beaucoup plus complexes, et que cette problématique relationnelle ne surgit pas du néant.

Les Dr. Kelly et Johnston, psychiatres américains, développent le concept de « emmêlement, connivence » préalable au sein d’une cellule familiale préexistante. Ce trouble de différenciation entre les différentes personnes d’une même famille reflète un désordre relationnel profond. Les frontières de l’ego sont floues entre certains membres de la famille car les relations sont surinvesties jusqu’à la fusion. Il est difficile de se réaliser en tant qu’être humain autonome et appartenant à une famille en même temps. On peut retrouver ce type de relations familiales chez certaines anorexiques.

Cette notion d’entremêlement est plus prononcée en cas de divorce du fait de la diminution progressive des relations avec l’autre parent. Comme dans l’aliénation parentale, tous les degrés de confusion peuvent se voir, avec un degré de répercussion négatif sur les enfants directement proportionnel. Les conséquences répertoriées concernent des troubles psychopathologiques (troubles du comportement alimentaire, toxicomanie,…) mais aussi des problèmes psychosomatiques voire physiques (céphalées chroniques, troubles gastrointestinaux…).

Par ailleurs ces troubles seraient transgénérationnels car il s’agit d’un mécanisme d’adaptation familiale qui se reproduit.

5. DEFINIR ET UTILISER LE SAP EN TANT QUE PROFESSIONNEL DE SANTE

Actuellement, se retrouver face à un enfant ou un parent aliéné condamne rapidement le soignant à l’impuissance. Le plus important est de parvenir à un diagnostic précoce, car plus ce trouble est dépisté tôt, plus la marge de prévention et de dialogue est importante.

Aux stades moyen et grave du SAP, seule une réponse institutionnelle cohérente et pluridisciplinaire est adaptée, du fait même de la personnalité du parent aliénant qui nécessite l’emploi de contraintes externes. En France, une telle solution n’existe pas encore, par manqué cruel d’information des milieux concernés.

5.1. LES STADES DEFINIS PAR GARDNER

Ces séparations sont arbitraires, il s’agit en fait d’un continuum.

5.1.1. LEGER

Les manifestations du phénomène restent superficielles et facilement réversibles.

Les enfants présentent quelques uns des symptômes cardinaux décrits ci-dessus. Nous les reprenons pour mémoire : campagne de dénigrement, justifications absurdes ou frivoles du dénigrement, phénomène d’indépendance de pensée, soutien inconditionnel du parent aliénant dans ce conflit, absence de culpabilité face à la cruauté manifestée, présence de scenarios d’emprunt, extension de l’animosité aux amis ou à la famille du parent aliéné.

En attendant que la cour statue, les enfants présentent quelques troubles du comportement au moment des transitions. Mais globalement les visites se déroulent dans de bonnes conditions ou tout rentre dans l’ordre une fois dans la résidence du parent aliéné, même si les enfants peuvent faire quelques commentaires désagréables. En général, les enfants veulent se rassurer sur la possibilité de garder le lien psychologique avec l’autre parent. Ce qui est plutôt un signe de bonne santé psychique. Les liens sont habituellement maintenus avec la famille élargie ou les amis. Si la famille est bien soutenue est entourée, tout rentrera dans l’ordre.

5.1.2. MOYEN

Ce sont les cas les plus fréquents. Pour faire simple, ils se situent entre les cas légers et sévères.

L’agressivité est plus marquée, de nombreux signes sont présents. Ils se manifestent notamment lors des transferts de domicile. Une campagne de dénigrement est déclenchée. Si une prévention éclairée et rapide est mise en place, les choses peuvent rentrer dans l’ordre, sinon, l’évolution sera quasi-automatique vers le SAP sévère.

5.1.3. SEVERE

Tous les signes définissant le SAP sont présents, à un degré extrêmement évolué. Le retour en arrière spontané est impossible, ou du moins pas avant de longues années. Les enfants ont passé le cap de la transgression, ils ne ressentent aucun remord, alors même qu’ils sont agressifs ou provocants verbalement et physiquement avec le parent aliéné, qu’ils le calomnient et qu’ils cassent tout à la maison. L’absence d’ambivalence est constamment retrouvée.

5.1.4. LES MESURES PRECONISEES PAR GARDNER AUX ETATS-UNIS

Il est à noter que Gardner considère avant tout que le parent qui doit être choisi préférentiellement pour la garde (résidence principale) est la mère lors d’un divorce, car elle représente souvent la personne la plus à l’écoute et la mieux à même de s’occuper des enfants.

De plus, elle constitue le premier lien de l’enfant. Cependant, bien sûr, le père est préféré dans les situations de déficit parental ou s’il s’agit d’un accord à l’amiable.

Léger : En général, il suffit que la cour confirme le maintien de la garde principale au parent concerné pour que les tensions s’apaisent. Dans ces situations, le SAP rentre dans l’ordre facilement, sans nécessité de thérapie familiale complémentaire ou de mesures légales.

Moyen (voir cas clinique de Gardner page 72) : Le parent aliénant conserve la garde.

Cependant, un thérapeute compétent en matière de SAP, désigné par la cour est indispensable. Il gère et surveille de manière très stricte et précise les conditions de visite, les horaires, son bureau servant de sas de transition. Il est chargé de signaler aux autorités compétentes tout manquement aux règles imposées.

Si les parents aliénants se montrent particulièrement récalcitrants pour imposer des visites aux enfants, des sanctions doivent être prises, à l’instar de ce qui se passe pour les manquements au versement de la pension alimentaire.

Un simple avertissement de la cour, rappelant la possibilité de sanctions peut suffire dans certains cas. Une contrainte externe peut aider à soulager les enfants du conflit de loyauté et de leur culpabilité. « Je le (ou la) déteste, mais tu comprends, la loi m’oblige et je ne veux pas que tu en subisses les conséquences. » Cette contrainte, d’un intérêt majeur, permet de restaurer l’autorité du parent aliéné, qui avait été transgressée et disqualifiée impunément par les enfants. Elle se substitue à l’autorité défaillante du parent aliénant qui est incapable d’inciter activement l’enfant à respecter et visiter le parent aliéné.

La sanction encourue, dans un premier temps, consiste en des mesures financières, telle une réduction de la pension alimentaire.

Dans un deuxième temps, en cas d’échec, une assignation à demeure de brève durée, est imposée au parent aliénant afin que les visites des enfants au parent aliéné se passent dans de bonnes conditions.

Si le parent aliénant est retrouvé en dehors de chez lui, il est immédiatement arrêté, et le port de bracelets électroniques lui est imposé, avec des appels téléphoniques policiers randomisés sur 24 heures. (Il s’agit d’une proposition américaine difficilement exportable. )

En dernier lieu, lorsque toutes les autres mesures se sont révélées vaines, une incarcération dissuasive est souhaitable, loin des criminels, sous forme d’une garde-à-vue.

Sans aller jusqu’à de telles extrémités, la majorité des cas se résolvent à la perspective de sanctions financières. Mais toutes ces mesures ont été éprouvées comme efficaces.

Malheureusement, les cours ne sont pas suffisamment informées et prêtes à appliquer de telles sanctions, et de ce fait le SAP continue de progresser, même si toutes les décisions judiciaries sont beaucoup plus efficaces que n’importe quelle thérapie.

Grave

Le changement de droit de garde est indispensable. Les enfants ne peuvent pas coopérer, ils sont dans une relation de « folie-à-deux », un lieu de transition ou de placement temporaire permet de passer le cap et d’éviter des manifestations incontrôlées de panique.

Ce lieu de transition a plusieurs fonctions:

 • Stopper la mainmise du parent aliénant
 • Sortir les enfants d’une certaine forme d’isolement mental et introduire une vision moins manichéenne de leurs deux parents
 • Réintroduire progressivement le parent aliéné

Le lieu d’accueil est choisi en fonction des enfants. Ce peut être une simple famille d’accueil, mais le contrôle doit être très strict: appels téléphoniques et visites du parent aliénant interdits, appel des enfants vers le parent aliénant également interdits, il faut surveiller qu’ils ne fuguent pas. Dans certains cas, seuls des foyers d’enfance peuvent assurer des règles aussi draconiennes et parfois une hospitalisation peut s’imposer.

Le parent aliéné n’est réintroduit que quelques jours après le placement, et progressivement auprès des enfants. Peu à peu, les enfants seront capables de retourner tranquillement dans la demeure du parent aliéné. En général, le retour des liens affectifs est très rapide, de l’ordre de quelques jours à quelques semaines.

Dans un second temps, le parent aliénant est réintroduit progressivement, de manière prudente et toujours sous contrôle d’un tiers.

Il est bien entendu que seuls des professionnels qualifiés sont capables de gérer une mission aussi délicate. Aux Etats-Unis, par exemple, une ONG, la Fondation Rachel, est spécialisée dans ce genre de défis.

Exposées ainsi, ces mesures font un peu brutales. Bien entendu, tout se négocie au cas par cas, le but étant de restaurer le lien avec les DEUX parents, de soutenir la famille par une prise en charge pluridisciplinaire efficace, et de protéger l’enfant. Tous les spécialistes s’accordent pour accorder la priorité à la médiation, et ce, dès que possible, afin d’éviter des mesures violentes comme un placement. Mais il ne faut pas oublier qu’en France, on n’hésite pas à incarcérer un parent pour un non-paiement de pension alimentaire, alors quelle sanction faut-il envisager pour un abus ou une maltraitance de ce type ?

5.2. EVOLUTIONS AUTOUR DU SAP AU CANADA ET DANS QUELQUES PAYS D’EUROPE

Le SAP est de plus en plus largement utilisé dans les jugements de cour au Canada et dans certains pays européens: Allemagne, Suisse, Tchéquie, et malgré beaucoup de remous, reconnu par un nombre croissant de professionnels.

Cette reconnaissance va de pair avec un système de prévention renforcée. La prise en charge des SAP de stade moyen et sévère nécessite beaucoup plus de personnel et de moyens, donc la prévention reste cruciale. Ceci a très bien été compris par les pays les plus pragmatiques.

Au Canada, des cours à l’usage de parents divorcés sont proposés systématiquement, ceux qui refusent de les suivre sont beaucoup moins favorisés lors des procès.

La piste la plus intéressante de prévention et de prise en charge a été créée en Allemagne. Il s’agit de la médiation de Cochem. Tous les intervenants de ce milieu judiciaire sont formés à gérer des conflits extrêmement intenses. Tous jouent la carte de la pacification et de la coopération. Les parents sont sommés de s’expliquer devant la cour concernant leurs différents matériels et la garde. Ils ont 2 à 3 semaines pour proposer eux même une solution à leur conflits et pour voir psychologues et médiateurs. Les parents refusant la médiation familiale sont considérés comme faisant preuve de mauvaise volonté, et sanctionnés, voire déchus de leur autorité parentale. Si malgré la bonne volonté de tous, aucun accord à l’amiable n’est trouvé, ils sont renvoyés en médiation et devant les psychologues jusqu’à l’obtention d’un accord. La majorité des couples trouvent une solution en 2 à 3 mois, plus rarement en 6 mois.

Cette accélération volontaire des démarches judiciaires évite le renforcement des conflits et va dans le sens d’une protection de l’enfance.

Sur le plan curatif, en Belgique par exemple existent des internats où un soutien et une prise en charge adaptée sont dispensés aux enfants aliénés si un lieu de transition est nécessaire. En Allemagne, l’assistante sociale ou la psychologue accompagneront l’enfant y compris le weekend si un changement de garde est prononcé, pour rassurer les enfants concernés.

Quoi qu’il en soit, dans tous ces pays, le plus haut intérêt de l’enfant est pris en compte, et le milieu médico-judiciaire utilise le SAP comme outil de mieux-être de l’enfant.

5.3. LE RETARD DE LA FRANCE

La mode des procès, venue des Etats-Unis, commence à gagner la France, mais des années après. Il en va de même pour la reconnaissance du SAP.

Le système judiciaire français, en revanche, est plus lent que son homologue américain. Ceci permettra peut-être d’appliquer ce concept avec plus de discernement ultérieurement, mais en attendant, les tribunaux se révèlent impuissants à protéger les enfants aliénés.

Dans le domaine psychiatrique, l’héritage est beaucoup plus Freudien que cognitivocomportemental et pragmatique. Les esprits peinent à concevoir la problématique du SAP qui ne rentre dans aucun cadre Freudien ou Lacanien, et refusent une démarche thérapeutique aussi contraignante et intrusive.

Dans le domaine juridique, le Tribunal de Toulon a reconnu le SAP pour la première fois le 4 juin 2007 et mis en place les mesures qui s’imposaient.

Ces mesures sont exceptionnelles, et nous ne disposons pas du panel thérapeutique des autres pays d’Europe. En effet, une hospitalisation pour SAP paraît illusoire, et nous n’avons aucun lieu de transition adapté à cette problématique. Quant au placement, cette mesure semble extrêmement violente.

5.4. QUELQUES RECOMMANDATIONS GENERALES AUX MEDECINS APPLICABLES EN FRANCE.

5.4.1. CONCERNANT LES RELATIONS AVEC LE RESEAU SOCIAL :

Le SAP commence à être reconnu dans certains tribunaux des Etats-Unis, au Canada, en Allemagne et timidement dans quelques autres pays d’Europe, majoritairement du Nord.

Cependant, les mesures prises sont rarement appliquées, et, ou, rencontrent une opposition farouche. Espérer une solution juridique en France est illusoire pour l’instant, même si les choses bougent doucement.

Engager un travail social en amont du phénomène semble crucial. Les organisations d’aide aux victimes concernées travaillent en ce sens. Expliquer dans les écoles qu’il est fondamental de garder des liens avec ses deux parents lorsqu’ils ont divorcé, aménager des espaces de dialogue neutres et accueillants pour tous les enfants qui se sentent victimes et prisonniers des conflits familiaux, permettrait probablement de limiter la portée des processus de SAP. L’école est également le premier lieu pour former un esprit à être critique et à penser par luimême.

Encourager cet enseignement servirait le plus grand bénéfice de tous, en premier lieu vis-à-vis des médias, des sectes, mais surtout pour construire sa personnalité d’adulte autonome.

Le SAP est difficile à concevoir et à comprendre tant qu’on ne l’a pas vu et étudié. La souffrance est indicible, et l’amalgame aisé avec de nombreuses autres situations d’aliénation.

L’attitude négationniste de l’appareil judiciaire et médico-sociale renforce encore la souffrance des parents. Bien souvent, les professionnels ne parviennent pas encore à concevoir le parent aliéné comme une victime. Au-delà de la situation qui apparait comme complexe, c’est la personnalité du parent aliénant qui brouille les cartes si l’oeil et l’oreille ne sont pas exercés.

5.4.2. CONCERNANT LE SOUTIEN DU PARENT ALIENE

Le parent aliéné a besoin de soutien avant tout et de reconnaissance. Lors d’une gestion de conflit à la maison, il doit se rappeler très clairement qu’il doit se montrer compréhensif et ferme avec les enfants, qu’il doit privilégier des moments où l’enfant prend du plaisir avec lui.

Il ne doit pas essayer d’ « acheter» son enfant avec des cadeaux à profusion, car il légitimerait ainsi son exploitation purement matérialiste.

Le parent aliéné idéalement doit vivre une vie pleine et heureuse, pour que les enfants le reconnaissent comme le père qu’ils connaissaient avant. Ceci étant bien sûr impossible, à cause du chagrin, il ne faut néanmoins négliger aucune possibilité d’aller mieux.

Le parent aliéné doit, dans la mesure du possible, garder avant tout son réseau relationnel.

Entretenir ses contacts permet de conserver un minimum d’estime de soi et d’avoir du soutien dans les périodes les plus difficiles, et il y en a…

S’il se sent capable de s’investir dans une association, c’est encore mieux. L’ACALPA en France est le réseau d’aide et de soutien aux familles victimes du SAP, mais de nombreuses autres associations de soutien existent. Le soutien, qu’il s’agisse du médecin, des amis ou de réseaux d’entraide est fondamental. Le parent aliéné est littéralement enfermé dans sa douleur, difficilement communicable. Plus il y aura de soutien attentif autour de lui, plus les phénomènes dépressifs seront circonscrits.

S’inscrire dans une association locale permet de nouer de nouvelles relations, de maintenir sa réputation localement si elle a été salie lors du conflit, de se donner de nouvelles raisons de vivre. Si cette association participe à des manifestations locales, elle peut faciliter éventuellement les contacts avec les enfants disparus. De même, les parents peuvent se proposer comme accompagnants dans les écoles, toujours dans l’espoir de multiplier les contacts. Il est important que les parents aliénés cultivent leur instinct parental, que ce soit avec les neveux, les nièces, les enfants des amis…

Toujours dans le but de maintenir un lien, aussi minime soit-il, il est important d’envoyer des courriers régulièrement, des cadeaux pour les anniversaires et Noël. Bien sûr, les enfants vont probablement demander au parent concerné de ne plus leur écrire, voire se moquer des courriers reçus… si par hasard les courriers leur parviennent et n’ont pas été escamotés par le parent aliénant !

Abonner son ou ses enfants à une revue peut aider à maintenir le lien quand écrire deviant psychologiquement insoutenable.

Malgré la douleur, le rejet, le parent aliéné doit absolument garder un comportement plein de sang–froid et affectueux vis-à-vis de ses enfants s’il les voit. C’est un conseil plus facile à donner qu’à appliquer. Ce parent sera traité comme un pestiféré, insulté, soumis à toutes les scènes possibles, et malgré tout, il devra « tenir le choc », même s’il est sur le point d’exploser.

Au besoin, il peut se faire aider par des conseillers familiaux. Une thérapie familiale peut être envisagée, mais le plus souvent elle est refusée par le parent aliénant. Si, par chance, les enfants accèdent à une telle thérapie, le plus souvent le psychologue se sentira démuni ou ne saura pas orienter correctement la thérapie, par manque d’information sur le SAP.

Avant que le parent aliéné ne voit plus du tout son enfant, il peut lui donner un ou plusieurs numéros de téléphone de ses amis, en qui l’enfant a confiance.

Il est conseillé à tout parent de porter plainte très rapidement pour non-présentation d’enfant dès qu’ils constatent que l’autre parent commence à régulièrement faire des difficultés pour amener les enfants, quelque soit la raison. Ces plaintes n’aboutissent jamais face à un parent aliénant qui prétendra ne pas vouloir forcer ses enfants à voir un parent qu’ils n’aiment pas.

Cependant, au vu des dernières évolutions judiciaires, elles peuvent parfois aider à faire avancer le dossier.

Dans les jugements, très régulièrement sont institués les relais parents-enfants pour soi-disant restaurer un minimum de relations familiales. Il est important de savoir que probablement les enfants arriveront avec un livre par exemple et qu’ils feront sonner leur montre quand l’entretien sera fini. Tous les parents aliénés ont vécu ces situations comme une véritable torture.

Cette mesure n’est pas du tout adaptée au SAP.

Lors du choix d’un expert, il est recommandé auparavant de s’informer sur la liste des experts qui reconnaissent le SAP.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, il est difficile de compter sur la justice, qui reste extrêmement balbutiante et prudente dans ce domaine. Toutes les solutions annexes sont bonnes pour maintenir un contact avec les enfants.

Dans tous les cas, il est indispensable en tant que médecin de ne pas méconnaître un abus, en sachant que beaucoup d’allégations d’abus sexuel qui apparaissent lors d’un conflit parental sont fausses. Ce qui ne facilite pas la tâche. Une maltraitance, un abus physique, une négligence sont à signaler impérativement.

5.4.3. CONCERNANT LE ROLE DU MEDECIN

Ne nous leurrons-pas. En France, la position du praticien est extrêmement difficile, car celui-ci se retrouvera très vite dans l’impuissance face au désarroi du parent aliéné, ou de la fermeture extrême du parent aliénant qui ne veut pas comprendre.

En aval, il est intéressant de dépister un SAP chez de jeunes adultes à problèmes dont les parents ont divorcé. Si le diagnostic de SAP est posé, aider ces jeunes à ouvrir les yeux va les bouleverser, mais certainement les aider considérablement dans leur vie future.

Le travail le plus considérable se situe en amont. Avant tout, il s’agit de recadrer le parent aliénant dès que possible, surtout si une relation de confiance est installée, tout en se montrant prêt à accorder un soutien dans le travail de deuil de cette relation de couple. Redire que l’enfant a besoin de ses deux parents, même si celui-ci n’en a pas envie.

En cas d’allégations d’abus sexuel, tout en prenant la mesure de l’accusation et en confiant l’enfant à une personne spécialisée, gardons en tête que beaucoup de ces allégations sont fausses lorsqu’elles apparaissent brutalement dans un conflit pour la garde des enfants. Mais la plus grande vigilance s’impose dès qu’il y a ce type d’allégation d’abus sexuel ou maltraitance. Dans ces cas là, un spécialiste sera mieux placé pour porter un diagnostic.

Le parent aliénant (et peut être aussi aliéné) va peut-être demander un certificat afin d’établir que l’enfant ne va pas bien lorsqu’il est avec l’autre parent. Ceci ne fait pas partie des certificats que le médecin est habilité à rédiger, sauf trace physique. Et encore, parfois le parent aliénant se servira des contusions suite à une chute de vélo par exemple pour exiger un certificat de coups et blessures… Donc attention à tous ces certificats qui peuvent être pris comme des pièces à conviction et pénaliser potentiellement le futur des enfants.

A quand le signalement d’abus émotionnel auprès de l’assistante sociale si l’on dépiste soimême un SAP ? Il est fort probable que cette plainte ne soit pas prise au sérieux pour l’instant.

5.4.4. LES QUESTIONS ESSENTIELLES POUR UN DIAGNOSTIC RAPIDE

Pour un médecin, un tout petit nombre de questions suffit pour éclaircir une problématique familiale, ou un problème d’adolescent (anorexie, tentative de suicide…), si un SAP est suspecté, et s’il n’y a pas d’accusation d’abus.

Décris-moi ton papa. Que penses-tu de sa famille ?

Décris-moi ta maman. Que penses-tu de sa famille ?

Vois-tu ton autre parent ? Périodicité ? Si non, pourquoi ? Est-ce que le parent 1 t’empêche de voir le parent 2 ?

Pourquoi ne veux-tu pas voir (ou détestes-tu) ton père ou ta mère ? Cette question est fondamentale, et il faut la reposer jusqu’à trouver un prétexte solide, une raison concrète, car « j’ai peur de maman, elle est méchante » ou « il me fait peur en voiture » ne suffit pas. Qui ne viendra pas si un SAP est présent. A moins que le même prétexte soit repassé en boucle.

« il s’est mis en colère et il a tout cassé » peut être invoqué par les enfants, mais ce peut être le fait d’un parent poussé à bout par un enfant dans la toute-puissance. Cette question est cruciale, car à elle seule peut ébranler un adolescent dans son jugement, et lui faire prendre conscience de l’illusion dans laquelle il s’était enfermé.

La charge émotionnelle sera disproportionnée à l’accusation, ce qui, malgré tout, peut faciliter l’adhésion du soignant à de tels propos en l’impliquant lui-même sur le plan émotionnel.

Est-ce que ton père t’oblige à faire des choses qui t’embêtent ?

Est-ce que ta mère t’oblige à faire des choses qui t’embêtent ?

Tu rejettes ton papa (ou ta maman), mais alors pourquoi veux tu qu’il continue à payer pour s’occuper de vous ? (notion d’exploitation du parent-cible)

Il est bien entendu que l’enfant décrira en termes uniquement négatifs le parent aliéné, et totalement positivement le parent aliéné. Cette analyse caricaturale de l’enfant se révèlera aussi si on lui demande de noter ses parents : 0/20 au parent aliéné, 20/20 au parent aliénant.

Le côté caricatural de la situation s’exprimera aussi dans la fratrie. Tous les enfants reprendront les mêmes propos, ne formant qu’un seul bloc en utilisant le « nous » et pas la première personne.


6. CONCLUSION

Le Syndrome d’Aliénation Parentale décrit un processus d’emprise de l’un des parents sur les enfants, dans le but d’éliminer l’autre, et ce, avec la complicité des enfants. Ce diagnostic appréhende la réalité que de plus en plus de familles traversent après un divorce et permet de dépister un abus émotionnel grave. Au-delà de la controverse, il est important de connaître l’existence de ce Syndrome, décrit initialement par un médecin, évoqué de plus en plus souvent via les médias, les cours de justice pour savoir exactement de quoi il retourne et pour se positionner dans l’intérêt de tous, sans se retrouver soi-même manipulé.

Par leur participation à ce conflit, les enfants sont les premières victimes, et les consequences psychosomatiques sur leur vie future commencent à peine à être étudiées, mais promettent d’être redoutables.

Le parent aliéné est quant à lui mis au ban de sa famille, et cette exclusion se profile dangereusement au sein de la société dans laquelle il évolue, comme une extension tacite. Un bon soutien de l’entourage est indispensable pour éviter l’effondrement psychique (et physique) de la personne.

La prévention par le diagnostic est la seule thérapeutique probante et sans effet secondaire…L’information, la communication libre sur ce sujet et le travail pluridisciplinaire sont les meilleures armes dans l’attente que les tribunaux s’organisent.

A l’heure de la famille recomposée, le Syndrome d’Aliénation Parentale lance à la société le défi de redéfinir la parentalité. Elle revêt aujourd’hui des aspects multiples, et elle n’est plus superposable à la conjugalité. L’ère de l’enfant-roi (ou de l’enfant victime) a le mérite de rendre cet exercice plus exigeant. Le bon parent sera celui non seulement capable de répondre aux besoins de sécurité matérielle, affective, de développer l’estime et la confiance en soi de son enfant mais aussi celui apte à maintenir les liens avec l’autre parent, et par làmême les relations sociales de son enfant.

Dans un monde où la loi de la jungle prévaut, les abus de pouvoir sont généralisés, et les blessures personnelles majeures, relever le défi de la prévention du SAP est une gageure. Mais le médecin n’est-il pas avant tout un philanthrope qui croit en l’homme et en son évolution ?

2008fig5boudard

7. BIBLIOGRAPHIE

Ariès, P. (1960). L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Seuil.

Bensussan, P. (1999). Inceste, le piège du soupçon. Belfond, Paris.

Burrill, J. (2002). Parental alienation syndrome in court referred custody cases. Dissertation.com.

Carey, K.M. (2003). Exploring long-term outcomes of the parental alienation syndrome. Dissertation Abstracts International, Section B, The Sciences and Engineering, 59 (4-B), 2381.

Cartwright, G.F. Expanding the parameters of parental alienation syndrome. American Journal of Family Therapy 1993; 21:3:205-215.

Ceci, S. J. (1995). Jeopardy in the courtroom : a scientific analysis of children’s testimony. American Psychological Association.

Collectif Labor. (2005). Divorce et séparation n°3 thématique l’aliénation parentale. Editions Labor.

Daligand, L. La parole de l’enfant en justice. Françoise Dolto aujourd’hui présente, Dix ans après, Actes du colloque de l’Unesco. 14-17 janvier 1999. Gallimard.

Darnall, D. (1998). Divorce casualties : Protecting your children from parental alienation. Taylor Publishing, Dallas.

De Rosny, E. (1981). Les yeux de ma chèvre. Omnibus, Terre Humaine.

Delfieu, J.-M. (2005). Le syndrome d’aliénation parentale: Diagnostic et prise en charge médico-juridique. Experts, n 67, juin – p. 24 à 30 – ST, J, 05, 02.

Depaulis, A. (2003). Le complexe de Médée : Quand une mère prive le père de ses enfants. De Boeck, Bruxelles.

Dorey, R. (1981). La relation d’emprise. Nouvelle Revue de Psychanalyse, Gallimard.

DSM-IV-TR. (2000). American Psychiatric Association.

Eliacheff, C. & Heinich, N. (2002). Mères-filles : une relation à trois. Albin Michel.

Faller, K. (mai 1998). The parental alienation syndrome: What is it and what data support it ? Child Maltreatment, 3(2):100-115.

Feinberg, J.M., & Loeb, L.S. (1994). Custody and visitation interference: alternatives remedies. American Academy of Matrimonial Lawyers, 12 (2), 271-284.

Freud, S. (1962). Trois essais sur la théorie de la sexualité. Gallimard (Collection idées).

Garber, B.D. Alternatives to parental alienation syndrome: Acknowledging the broader scope of children’s emotional difficulties during parental separation and divorce. New Hampshire Bar Journal, March 1996, 51-54.

Gardner, R.A. (1982). Family evaluation in child custody litigation. Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1986). Child custody litigation: A guide for parents and mental health

professionals. Cresskill, New Jersey : Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1989). Family evaluation in child custody mediation, arbitration, and litigation. Cresskill, New Jersey : Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1991). Sex abuse hysteria: Salem witch trials revisited. Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1992). The parental alienation syndrome. Cresskill, New Jersey : Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1992a). The parental alienation syndrome: A guide for mental health and legal professionals. Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1992b). True and false accusations of child sex abuse. Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1993). A theory about the variety of human sexual behaviour. Institute for Psychological Therapies: Vol 5; http://www.ipt-forensics.com/journal/volume5/j5_2_8.htm

Gardner, R.A. (1995). Protocols for the sex-abuse evaluation. Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1996). Psychotherapy with sex-abuse victims: True, false, and hysterical. Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1998). The Parental alienation syndrome, Second Edition. Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (nov 1998). Réfutation de l’article de Kathleen Faller. Child Maltreatment, 3(4) :309-312.

Gardner, R.A. (1999). Guidelines for assessing parental preference in child-custody disputes. Journal of Divorce & Remarriage, 30(1/2): 1-9.

Gardner, R.A. (2001). Should courts order PAS children to visit/reside with the alienated parent? A Follow-up Study. American Journal of Forensic Psychology, 19(3):61-106.

Gardner, R.A. (2001d). Therapeutic interventions for children with parental alienation syndrome. Cresskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (2002). Réfutation de l’article de Kelly et Johnston. Parental alienation: a reformulation. Children Speak Out for Children, 17(2): 5-10.

Gardner, R.A. (2002a). Denial of the parental alienation syndrome also harms women. American Journal of Family Therapy, 30 (3), 191-202.

Gardner, R.A. (2002c). The empowerment of the children in the development of parental alienation syndrome. American Journal of Forensic Psychology, 20 (2), 5-29.

Gardner, R.A. (2003a). The judiciary’s role in the etiology, symptom development, and treatment of the parental alienation syndrome (PAS). American Journal of Forensic Psychology, 21 (1), 39-64.

Gardner, R.A. (2004). The relationship between the parental alienation syndrome (PAS) and the False Memory Syndrome (FMS). American Journal of Family Therapy, 32 (2), 79-99.

Girard, R. (1972). La violence et le sacré. Plon.

Goldwater, A. (1991). Le syndrome d’aliénation parentale. In Développements récents en droit familial (pp. 121-145). Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, Québec.

Gordon, R. M. (1998). The Medea complex and the parental alienation syndrome : when mothers damage their daughters’ ability to love a man. In The Mother-Daughter Relationship : Echoes Through Time, ed. G. G. Fenchel, pp. 207-225. Northvale, N.J.: Jason Aronson.

Hirigoyen, M.-F. (1998). Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien. Editions Pocket.

Hirigoyen, M.-F. (2005). Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple. Editions Pocket.

King, M. (2002). An autopoietic approach to Parental Alienation Syndrome. Journal of Forensic Psychiatry, 13 (3), 609-635.

Krivacska, J. J. (1989). The Parental Alienation Syndrome and the differentiation between fabricated and genuine child sex abuse. Book Review. Issues in Child Abuse Accusations, 1 (1), 55-56.

Leitner, W.G. (1998). Intervention guided single case help and Parental Alienation Syndrome (PAS) differential diagnosis and treatments approaches. In Sebre, S., Ravsceska, M., & Mietzite, S. (Eds.) Identity & Self esteem : Interactions of students, family & society, (pp. 253-260).

Meister, R. (2003). Therapeutic interventions for children with parental alienation syndrome. American Journal of Family Therapy, 31(4), 321-324.

Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Les chiffres clés 2007-L’égalité entre les femmes et les hommes. http://www.travailsolidarite.gouv.fr/IMG/pdf/20073_chiffres_clefs_07_BD-4.pdf

Murray, K. (1999). When children refuse to visit parent : Is prison an appropriate remedy? Family and conciliation court review, 37 (1), 83-98.

Naouri, A. (1994). De l’inceste. Odile Jacob, Paris.

Naouri, A. (1999). Une place pour le père. Points.

Niggemyer, K. (1998). Parental Alienation is open heart surgery: it needs more than an bandaid to fix it. California Western Lax Review, 34, 567-589.

Novick, M.R. (2003). Therapeutic interventions for children with parental alienation syndrome. Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry, 31 (2), 418-421.

O’Hagan, K.P. (1995). Emotional and psychological abuse: Problems of definition. Child Abuse & Neglect, 19 (4), 449-461.

Organisation Mondiale de la Santé. (1993). CIM10 / ICD-10. Troubles mentaux et troubles du comportement : Descriptions cliniques et directives pour le diagnostic. Masson, Paris.

Palmer, N.R. (1988). Legal recognition of parental alienation syndrome. Journal of Family Therapy, 16(4), 361-363.

Price, J.L., & Pioske, K.S. (1994). Parental alienation syndrome: A developmental analysis of vulnerable population. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 32 (11), 9-12.

Racamier, P.-C. (1992). Le génie des origines : Psychanalyse et psychoses. Payot.

Rybicki, D.J. (2001). Parental alienation syndrome and enmeshment issues in child custody cases. Expert Witness Testimony and Forensic Psychology. www.forenpsychservices.com/PAS.html

Rogers, M. (1992). Delusional disorder and the evolution of mistaken sexual allegations in child custody cases. American Journal of Forensic Psychology, 10, 47-79.

Schuman, D.C. (1986). False accusations of physical and sexual abuse. Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 14 (1), 5-21.

Siegel, J.C., & Langford, J.S. (1998). MMPI-2 validity scales and suspected parental alienation syndrome. American Journal of Forensic Psychology, 16 (4), 5 (14).

Stahl, P. M. (1999). Complex issues in child custody evaluations. Sage Publications.

Stoner-Moskowitz, J. (1998). The effect of parental alienation syndrome and interparental conflict on the self-concept of children of divorce. Dissertation Abstracts International, Section B The Sciences and Engineering, 59 (4-B), 1919.

Sullivan, M., & Kelly, J.B. (2001). Legal and psychological management of cases with an alienated child. Family Court Review, 39 (3), 299-315.

Tobie, N. (2004), Manifeste pour une psychopathologie scientifique. Médecins et sorciers, Empêcheurs de tourner en rond.

Von Boch-Galhau, W. (2002). Le SAP: Impacts de la séparation et du divorce sur les enfants et sur leur vie d’adulte. Synapse « journal de psychiatrie et du système nerveux central » N°188 septembre.

Warshak, R. A. (2003). Divorce Poison: protecting the parent-child bond from a vindictive ex. Harper Paperbacks.

8. ANNEXES

8.1. CAS CLINIQUE DU DR. GARDNER EXPOSANT UN TRAITEMENT DE SAP AU STADE MOYEN

« Dans l’exemple clinique décrit ci-dessous, je me contenterai seulement de fournir quelques détails substantiels concernant les signes et les symptômes exacts du syndrome d’aliénation parental subi par les enfants pour me concentrer plutôt sur la structure du traitement et les manipulations diverses qui furent nécessaires. Mon but ici est de donner au lecteur des exemples des manoeuvres qui devraient être utilisées pour le traitement de ces familles.

La situation de Gloria et Ned fournit un bon exemple du traitement ordonné par le tribunal pour une famille présentant un syndrome d’aliénation parentale. Dans leur cas, j’ai tout d’abord reçu un appel téléphonique de l’avocat de Ned qui me demandait si je serais d’accord pour être assigné en tant que thérapeute nommé par la cour dans un cas où les parents avaient des difficultés à se plier à un droit de visite ordonné par le tribunal. Il m’expliqua que les avocats des deux parents devaient fournir trois noms et que le juge choisirait un thérapeute parmi les six noms ainsi fournis. Le juge espérait qu’il y aurait un ou plusieurs noms identiques qui apparaîtraient sur les deux listes afin qu’il puisse décider que la thérapie soit menée par quelqu’un que les deux parties auraient mutuellement choisi. Je lui expliquai que j’étais ouvert à l’idée d’être nommé comme examinateur impartial par la cour mais qu’il était crucial que, avant de voir les parties, j’ai un ordre de la cour me désignant en tant que thérapeute pour servir en cette capacité. Je lui dis aussi qu’il était important de nommer spécifiquement tous les individus qui seraient impliqués dans la thérapie ; pas seulement les deux parents et les enfants mais aussi éventuellement des beaux-parents ou d’autres membres importants concernés, qui devraient alors recevoir l’ordre de participer.

Nous avons ensuite parlé de mes honoraires et il m’a dit que son client consentirait volontiers et serait prêt à payer l’intégralité du traitement.

Bien qu’au cours de cette conversation téléphonique il n’y eu pas d’échange d’informations importantes, hormis le problème avec le droit de visite ordonné par la cour, quelques renseignements en ressortirent quand même. Tout d’abord, c’était l’avocat de Ned qui m’avait appelé, et pas celui de Gloria, ce qui signifiait déjà que Ned était plus motivé que Gloria pour m’engager en tant que thérapeute. En outre, c’était Ned qui voulait prendre en charge le coût total du traitement, et c’était également une autre preuve de sa motivation.

Environ trois semaines plus tard, je reçus un autre appel téléphonique de l’avocat de Ned pour m’expliquer que l’avocat de Gloria s’était fortement opposé à ma nomination, son argument principal étant que « sa cliente ne voulait pas que je sois l’examinateur nommé par la cour ».

Ni lui, ni son client ne fournissaient d’explications précises pour la non recevabilité de ma nomination et c’est l’une des raisons pour lesquelles le juge décida de me choisir dans la liste de Ned. Il informa les deux avocats que j’avais déjà comparu à son tribunal auparavant et qu’il pensait que je serais compétent pour le cas présent. Le fait que Gloria soit opposée à ce que sois désigné était également une source d’information. En général, on s’oppose à ma désignation parce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être un examinateur impartial même si le juge considère que je défende plutôt une partie. Chacun sait dans la communauté juridique qu’il m’est arrivé de venir devant le juge pour témoigner en faveur de la partie qui était initialement contre ma participation. Les parents qui conditionnent un syndrome d’aliénation parentale s’opposent habituellement à la nomination par la cour d’un examinateur impartial (au moment de la procédure sur les droits de garde) et de même, refusent la désignation d’un thérapeute par un tribunal (une fois la procédure terminée). Dans les deux situations, ils veulent avoir quelqu’un qu’ils peuvent manipuler. Et je crois que j’ai la réputation de n’être pas facilement manipulable. J’avais dans l’idée que c’est la raison pour laquelle la mère s’est opposée à ma nomination, mais je ne pouvais pas me douter que c’était à ce point là.

Environ une semaine plus tard, je reçus l’ordre de la cour dans lequel, selon ma demande, j’étais désigné nominativement comme la personne devant mener le traitement. Je remarquai que cet ordre avait été transmis par l’avocat de Ned et non celui de Gloria, ce qui permettait également de progresser dans la collecte d’information. Un ordre de la cour n’est généralement pas émis par la cour mais plutôt par un des avocats, avec l’approbation de l’autre, et ensuite signé par le juge. En règle générale, l’avocat qui est le plus engagé dans le contenu de l’ordre est celui qui l’émet. De la même manière, c’était aussi un progrès pour en savoir plus.

Le même jour que je recevais cet ordre, j’eus un appel téléphonique de Ned qui me demandait si je l’avais reçu et qui souhaitait que l’on fixe le premier rendez-vous. Je lui expliquai que ma façon habituelle de procéder était d’abord de convoquer les deux parents et de les voir seuls, puis de progresser à partir de là. Je lui dis que je le contacterais à nouveau dès que j’aurais reçu un appel de Gloria. Il est important que le lecteur se rende compte qu’en général, je suis extrêmement réticent à être à provoquer le contact entre des personnes que je n’ai pas rencontrées auparavant dans mon bureau, que ce soit pour une évaluation ou pour un traitement. Je considère qu’il est contraire à l’éthique d’engager un premier contact avec un patient, surtout si je risque par la suite de l’accuser. Une plainte auprès du comité d’éthique serait considérée avec indulgence, même s’il y a eu un ordre de la cour pour que j’assure le traitement. La seule exception que j’ai à cette règle est lorsqu’il s’agit d’une question de vie ou de mort dans laquelle l’assistance d’une partie précédemment non impliquée peut être cruciale. Dans des disputes de divorce et droit de garde, l’adhésion à ce principe peut avoir un avantage supplémentaire, à savoir, celui de fournir au thérapeute des renseignements sur la motivation et la réceptivité.

Environ une semaine plus tard, Ned a appelé à nouveau, pour demander si j’avais déjà reçu des nouvelles de sa femme. Je lui répondais dans la négative et lui conseillais que son avocat appelle celui de son épouse afin de l’encourager à téléphoner. A peu près une semaine après, je reçu un message de ma secrétaire qui m’informait que Gloria avait appelé. Je la rappelai à mon tour et voici la conversation qui s’ensuivit :

Gardner : Bonjour, c’est le Dr. Richard Gardner à l’appareil

Gloria X : Oui, que puis-je faire pour vous ?

Gardner : Et vous, que voudriez-vous que je fasse pour vous ?

Gloria X : Que vous fassiez que mon mari cesse de me harceler. Le lecteur devrait désormais plutôt bien connaître ce mot qui est fréquemment entendu de la part des deux parents et des enfants lorsqu’un syndrome d’aliénation est présent. C’est un des signes du diagnostic. La conversation se poursuivit.

Gardner : Je veux que vous sachiez que si effectivement votre mari vous harcèle, alors ce sera une de mes tâches de faire tout en mon pouvoir pour réduire cette pratique, laquelle, j’en suis convaincu peut être très bouleversante. Je vous conseille de soulever ce point lors de notre premier entretien de façon à ce que je puisse y apporter toute mon attention et que je découvre davantage d’éléments sur ce qui se passe.

Gloria X : Qu’est-ce qui vous fait supposer que je vais être dans la même pièce que cet homme ?

Gardner : Pourquoi ne voulez-vous pas être dans la même pièce que lui ?

Gloria X : Tout simplement je ne peux pas le blairer. C’est un menteur ignoble. Il n’en a rien à branler de ses enfants. Ils lui disent qu’ils ne veulent pas le voir, mais il ne veut rien savoir. Il ne respecte pas leurs souhaits ou leurs droits. Je le trouve abject et les enfants sont dégoûtés de lui. Nous voyons ici une confirmation supplémentaire de la présence d’un syndrome d’aliénation parentale. Le diagnostic est fait ici sans que je n’aie vu personne.

Gardner : Je suis désolé que vous ayez autant de problèmes dans vos relations avec votre exmari, et je veux que vous sachiez que je ferai tout ce qui est possible pour réduire cette acrimonie. Je ne crois pas que je puisse éventuellement réussir à accomplir cet objectif si l’on n’organise pas une rencontre commune. Les entretiens collectifs sont une condition formelle de mon engagement. Si vous n’y trouvez pas votre compte alors il ne me reste plus que le choix de me retirer et ne plus offrir mes services.

Gloria X : Très bien (la patiente raccroche).

Le lecteur peut avoir une certaine idée de la rage que l’on rencontre si l’on doit diagnostiquer et traiter des familles chez qui un symptôme d’aliénation parentale est présent. Suite à cette conversation téléphonique, j’ai écrit au juge pour l’informer que je serais heureux de continuer à fournir mes services pour ce cas mais que des entretiens collectifs étaient cruciaux si l’on voulait espérer une chance de succès. Comme je le fais habituellement, des copies de cette lettre furent envoyées aux avocats et parents.

Environ une semaine plus tard, je reçu un appel téléphonique de l’avocat de Gloria. Il reconnaissait que sa cliente pouvait être une « femme difficile » et demanda si je voulais reconsidérer ma position. Je lui répondais que la seule chose que je serais prêt à faire serait de rencontrer Gloria seule pour un entretien dans le but d’essayer de la mettre mieux à l’aise avec le traitement et de voir avec elle les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas être dans la pièce avec Ned. Cependant, il devrait savoir par avance que les chances de pouvoir mener le traitement en voyant les deux parties séparément étaient infimes mais je donnerais à Gloria le privilège pour elle d’en discuter avec moi seul. Il me remercia pour ma « souplesse » (compliment que je ne reçois pas souvent) et me dit que sa cliente prendrait contact avec moi.

Approximativement deux semaines après (le temps qui passe n’est pas complètement anodin), Gloria appela pour un rendez-vous. Elle arriva 45 minutes en retard à un rendez-vous de 90 minutes en m’expliquant que sa montre était cassée et qu’elle avait été prise dans un embouteillage. Absolument rien de ce qu’elle me dit au cours des 45 minutes que je passais avec elle ne permit de suggérer qu’elle avait une quelconque raison justifiée pour ne pas être dans la même pièce que son mari. Elle nia qu’il n’ait jamais été physiquement violent avec elle, bien qu’elle prétende vivre dans la peur d’un tel acte et que c’était maintenant sa raison principale pour refuser de participer à un entretien commun avec lui. A la fin de cette rencontre, je lui dis que je n’étais pas convaincu que des entretiens séparés étaient justifiés et suggérais qu’elle accepte une première session commune. Ce qu’elle refusa catégoriquement en quittant la pièce en colère.

Par conséquent, j’envoyai une autre lettre au juge (toujours avec les copies aux avocats et clients) pour l’informer de mes conclusions au sujet des entretiens communs. Cette fois-ci le juge s’en prit « fortement » à Gloria. Il envoya une lettre à son avocat (avec des copies pour l’avocat de Ned et moi-même) dans laquelle il déclarait que si Gloria ne commençait pas à coopérer au traitement, à assister aux entretiens communs et par ailleurs à arrêter de gêner la thérapie, il envisagerait sérieusement un transfert des droits de garde à Ned. Grâce à des expériences précédentes où j’étais intervenu, le juge était avisé de cette recommandation dans des cas difficiles et avait bien l’intention de l’appliquer. Apparemment Gloria comprit que le juge « ne plaisantait pas » et elle me rappela pour donner son accord pour un entretien commun. Cependant, elle me dit qu’elle ne faisait pas confiance à son mari et serait accompagnée par quelqu’un qui la « protégerait ». Je lui dis qu’elle était libre d’amener qui elle voulait dans ma salle d’attente mais que la décision de savoir si cette personne pourrait être dans la pièce revenait à Ned. Je considérais personnellement qu’il n’y avait aucun danger et ne ressentait pas le besoin de la présence d’une telle personne. Je l’informais cependant que si Ned n’avait aucune objection, cette personne pourrait rester dans la pièce à ce momentlà.

Elle m’informa qu’elle voulait amener son frère, qui était chargé de la sécurité dans une banque.

Le jour de notre premier rendez-vous, je suis rentré dans la salle d’attente. D’un côté il y avait Gloria et son frère, Bob, et de l’autre, Ned. Ils lisaient tous les trois des magazines comme si les autres n’existaient pas. J’invitai Gloria et Ned pour être entendus, c’est alors que Gloria invita son frère à la rejoindre. A ce moment-là, (pendant que nous étions tous debout dans la salle d’attente) Ned dit qu’il ne voulait pas que Bob participe. Par conséquent, j’informais Gloria que son frère ne pouvait pas venir dans la salle de consultation mais que je serais prêt à discuter ce point en priorité sur notre programme. Gloria entra donc dans le bureau avec Ned. Ned prétendit que Bob la défendait en conditionnant les enfants contre lui et que sa présence rendrait le travail doublement difficile. Il avait l’impression de se retrouver à deux contre un. En considérant la crainte de Gloria d’être physiquement agressée par Ned, il n’y avait absolument rien qui laissait supposer que cette éventualité puisse se produire. En conséquence, je dis à Gloria qu’elle était libre d’amener son frère dans ma salle d’attente n’importe quand, mais que le recours à une participation plus active de sa part n’était pas envisagé pour l’instant. Cependant, je l’informais d’occasions dans le passé où d’autres proches avaient participé au traitement et que la participation de Bob pourrait être décidée par la suite. (Inutile de dire que Bob disparut pour une raison quelconque après trois sessions et que l’on entendit plus parler de lui.) En outre, son rôle dans le processus de conditionnement n’était en aucun cas aussi grand que Ned le supposait et donc je ne considérais pas la participation de Bob au traitement comme un gage de garantie.

Pendant le déroulement du premier entretien, j’obtins des renseignements sur le milieu familial au sujet du mariage, des problèmes de vie commune, les raisons de la séparation, et le processus d’ajustements après la séparation. Ils me parlèrent de leurs 3 enfants, Mary (11ans), Robert (7 ans) et James (5 ans). Il était évident que j’étais face ici à un syndrome d’aliénation parentale de type moyen. Il était clair également que Gloria avait conditionné les enfants contre leur père, à la fois de façon consciente et inconsciente, active et passive. Il était intéressant de constater que bien que les symptômes du syndrome d’aliénation parental aient commencé peu après que les enfants apprirent la procédure au sujet du droit de garde, les manoeuvres d’exclusion de la mère remontaient aux toutes premières années d’existence des enfants. Elle avait toujours considéré Ned comme quelqu’un d’incompétent lorsqu’il s’agissait d’être seul avec les enfants et s’attendait toujours à des négligences, accidents ou autres manifestations de son ineptie. Elle se donnait beaucoup de mal pour superviser ce qu’il faisait et le remplaçait fréquemment. Ned disait « au cours des années, je n’ai pas cessé de vaciller entre le sentiment de n’avoir été que le donneur de sperme et le sentiment qu’elle m’a utilise comme l’idiot du village. »

Comme de coutume dans les familles souffrant d’un syndrome d’aliénation parentale, les moments de transition furent les plus difficiles. Les choses avaient empiré progressivement et étaient arrivées au point où les enfants avaient des crises de colère chaque fois que leur père venait les prendre en appliquant son droit de visite. Ils le battaient physiquement, lui crachaient dessus et l’injuriaient. Gloria restait debout en silence et criait à Ned : « Ne vois-tu pas qu’ils te détestent ?…. Pourquoi est-ce que tu ne respectes pas leurs sentiments ?….Quand vas-tu comprendre qu’ils ne veulent tout simplement pas être avec toi ? etc., etc. » Par conséquent, pendant l’année précédente, Ned n’avait pas réussi 80 pour cent du temps à convaincre les enfants de partir avec lui. Pendant les 20 pour cent où il y était parvenu, les enfants lui menaient la vie dure dans la voiture, mais une fois chez lui, ils avaient tendance à se calmer, à devenir plus affectueux, et même à prendre part à des activités agréables. Cependant, même pendant ces moments ils se « ressaisissaient » et reprenaient leur campagne de dénigrement. On pouvait surtout faire confiance à Mary pour rappeler à ses frères, au cas où ils l’avaient oublié, combien leur père était ignoble.

J’informai les parents que je fixerais une série d’entretiens pour arriver à mieux connaître la famille. Je leur dis que je verrais Ned seul entre une et trois fois, de même pour Gloria, et chacun des trois enfants individuellement pendant une ou plusieurs sessions. Ned était impatient de commencer aussi rapidement que possible et se plaignait en rappelant son découragement à cause du temps perdu pour mettre en place la thérapie. Comme on pouvait s’y attendre, Gloria n’avait pas de tels griefs. Cela faisait maintenant trois mois la dernière fois que Ned avait pu rendre visite aux enfants et il était complètement angoissé. Gloria, bien que prétendant être enthousiaste pour le programme, trouvait toute une panoplie de petites excuses pour prolonger cette période d’évaluation. Je lui dis que je considérais que beaucoup de ses arguments étaient de piètres excuses de procrastination et que je prenais attentivement des notes pour le tribunal concernant ce point. Le thérapeute doit apprécier que nous traitons ici des contestataires plutôt que des patients amis. Nous ne faisons pas à proprement parler une thérapie approfondie étant donné que nous travaillons avec des personnes qui ont besoin d’être menacées et contraintes si l’on veut que quoi que se soit de thérapeutique puisse aboutir. Le thérapeute doit fournir des expériences concrètes à ses patients s’il veut les aider.

Le genre d’exemple concret que Gloria devait avoir était que si elle continuait à être récalcitrante, il y aurait une autre lettre envoyée au juge qui ne pourrait qu’affaiblir sa position dans le conflit relatif au droit de garde. Les enfants aussi avaient besoin d’expériences concrètes avec leur père qui atténueraient leur peur et leur animosité envers lui.

Dans mes sessions individuelles avec les membres de la famille, j’ai beaucoup appris au sujet de la psycho dynamique du syndrome d’aliénation parentale et de la manière précise avec laquelle les symptômes se sont développés dans cette famille. (Comme je l’ai déjà expliqué, mon but dans cet exemple n’est pas d’aller dans la dynamique psychologique [qui a été discuté en détail ailleurs] mais de me concentrer sur des problèmes liés à la forme à donner au processus de traitement.) J’ai alors fixé un entretien familial. Cette fois, lorsque je suis renter dans la salle d’attente, Gloria et les trois enfants étaient assis à un bout de la pièce et le père de l’autre. Personne ne lisait de magazines à ce moment-là. Les trois enfants, cependant, étaient assis près de Gloria, blottis à côté d’elle, comme si Ned allait à tout moment bondir de sa chaise, se ruer de l’autre côté de la pièce et les agresser physiquement. Lorsqu’ils rentrèrent dans la salle de consultation, Gloria s’assit immédiatement au milieu du divan. Comme on pouvait s’y attendre, les trois enfants se bousculèrent pour avoir une place à côté d’elle sur un canapé qui ne pouvait guère accueillir tous les quatre confortablement. Il ne restait à Ned que le choix de s’asseoir sur une des chaises face à eux. Je suis sûr que s’il s’était dirigé vers le divan, les enfants se seraient rués sur des chaises ailleurs.

Au cours de notre discussion, sur chaque point de discorde qui était soulevé, les enfants défendait la position de Gloria – même pour des questions qu’ils n’avaient pas directement observées. Lorsque je leur faisais remarquer qu’ils n’avaient pas assez d’informations pour arriver eux-mêmes à une conclusion, leur réponse réflexe était, « Nous croyons notre mère.

Notre père est un menteur. » Lorsque je leur demandais s’ils pouvaient précisément décrire les mensonges de leur père, les seuls exemples qu’ils donnaient étaient liés à leur interpretation qui différait de celle de leur mère.

Avant de clore l’entretien, je les informais que l’arrangement suivant allait être appliqué concernant les entretiens ordonnés par la cour et prévus le vendredi d’après : Gloria devait venir à mon bureau à 16 heures avec les trois enfants. Je passerais une demi-heure avec les quatre et puis Gloria partirait. Il était convenu qu’elle partirait en voiture et ne traînerait pas pour aucune raison que ce soit. Elle exprima beaucoup de réticence à le faire, mais ne pouvait identifier précisément la peur qu’elle avait sinon que de dire que quelque chose de terrible arriverait si les enfants restaient seuls avec leur père. Je lui précisais que j’avais mené une série d’entretiens et n’avais aucune raison de penser que quoi que ce soit de dangereux ou de préjudiciable pourrait leur arriver et rien de ce que j’avais lu dans les rapports précédents ne prouvait que ses allégations fussent justifiées. Elle insista pour rester dans la salle d’attente. Je lui dis que j’avais assez peu de moyens et d’autorité sur ses va-et-vient et que je n’allais pas appeler la police, bien que je le puisse étant donné que c’était une salle d’attente privée. Je lui dis que si elle ne voulait pas coopérer, au lieu de cela, je faxerais une lettre au bureau du juge l’après-midi même. Elle me dit alors qu’elle avait prévu d’attendre dans le parking. Je lui dis que je n’allais pas sortir pour vérifier qu’elle y soit. Cependant, si effectivement j’apprenais qu’elle y était, une lettre serait envoyée au juge. Je lui expliquais que c’était sa décision, mais qu’elle devait savoir au préalable quelles en seraient les conséquences. Bien que je trouvais cet échange avilissant, je n’avais pas le choix. Le fait qu’elle reste dans la salle d’attente ou même dans le parking aurait grandement compromis le traitement et lui aurait également prêté à croire que j’allais la laisser diriger le déroulement du traitement et ceci bien évidemment ne pouvait être qu’anti thérapeutique. Les thérapeutes qui acceptent de traiter de telles familles doivent être prêts parfois à s’engager dans de tels échanges.

J’informais la famille qu’après la première demi-heure de rencontre avec la mère et les trois enfants, je verrais les trois enfants seuls de 16 heures 30 à 17 heures. Puis, il était convenu que Ned arriverait à 17 heures, l’heure à laquelle je passerais une demi-heure avec lui et les trois enfants. Puis Ned partirait avec les trois enfants pour passer le week-end avec eux. Inutile de dire que les enfants s’unissaient à leur mère pour montrer leur réticence au programme. Chose intéressante, leurs signes de réticence n’avaient pas la même force que ceux de Gloria. Enfin, je les informais que je les verrais tous le mardi suivant de façon à discuter de ce qui s’était passé pendant le week-end.

A la date fixée, Gloria, comme on pouvait s’y attendre, était en retard de 15 minutes. Je décidai de ne rien changer aux horaires et lui dit qu’elle devrait partir rapidement à 16 heures 30. A nouveau, elle exprima de la réticence, et à nouveau je lui rappelai quelles seraient les actions que je prendrais. A 16 heures 30, je lui demandais de partir. Mais tout en sortant de mon bureau, elle se retourna vers moi et cria : « Espèce d’idiot ! Vous menez mes enfants à leur perte. » Puis elle claqua la porte. Pendant les cinq à dix premières minutes, les enfants étaient quelque peu tendus et ils se plaignirent amèrement de la prochaine visite de leur père. A un moment donné, James se leva pour aller jeter un coup d’oeil par la porte pour voir si sa mère était dans la salle d’attente et il me fit savoir qu’il ne l’avait pas vu. Il fut intéressant de constater que suite à cette découverte les enfants se relaxèrent considérablement. Je n’en étais en rien surpris parce que j’avais de fortes raisons de penser qu’ils étaient fortement liés à leur père et qu’ils avaient peur d’exprimer cette émotion devant leur mère. Ned arriva à 16 heures 55 et me parla par l’interphone. Les enfants se montrèrent un peu tendus à ce moment-là et Robert me demanda si je savais si sa mère était revenue dans la salle d’attente. Je lui dis que je ne le savais pas et que nous le verrons au moment où il serait temps pour son père de nous rejoindre. A 17 heures, alors que j’allais vers la porte pour faire rentrer leur père, les deux enfants vinrent avec moi et jetèrent un oeil pour voir si leur mère y était. Leur père nous rejoignit alors. Alors qu’il entrait dans le bureau, il étendit les bras pour accueillir les enfants mais ils étaient quelque peu distants. Ils lui demandèrent si leur mère était dans le parking et il répondit qu’il ne l’avait pas vue. Par la suite, les enfants se détendirent un peu au cours de la rencontre de trente minutes, mais Mary garda ses distances avec son père.

Le mardi suivant, j’appris que Gloria n’avait passé pas moins de 25 appels téléphoniques pendant la visite chez leur père qui se termina le dimanche matin. Elle demandait sans cesse aux enfants « Est-ce que tout va bien ? Ne vous inquiétez pas. S’il y a quoi que ce soit vous m’appelez et je viens tout de suite vous chercher et vous ramener à la maison….Je ne crois pas que le Dr. Gardner sache ce qu’il fait…Les enfants, j’ai un avocat pour vous protéger. » J’ai aussi appris que Mary rappelait sans arrêt aux enfants de « faire attention » et de « faire gaffe à lui. » Gloria n’a jamais expliqué clairement de quoi les enfants devraient se méfier ou faire attention, mais ses appels les rendaient peureux et compromettaient leur capacité à apprécier le week-end. Par conséquent, j’avertissais Gloria que pendant la prochaine visite (deux semaines plus tard), il y aurait un seul appel de dix minutes le samedi et un autre de la même durée le dimanche et chaque appel ne devait pas durer une minute de plus. Je l’informais également que si elle dépassait ce temps imparti, je pouvais compter sur Ned pour m’en informer et qu’une lettre serait faxée au juge pour décrire son incapacité à coopérer dans le « traitement ». Comme on pouvait s’y attendre, Gloria piqua une crise lorsqu’elle entendit tout cela, mais elle comprit que je ne plaisantais pas et qu’elle ne pourrait pas me convaincre de retirer ma menace. Je n’ai aucune hésitation à utiliser le mot menace ; en fait, c’est un de mes mots préférés. Et dans le traitement de ces familles, s’il n’y a pas de menaces, il n’y a pas de traitement.

Je décidais également de prendre des dispositions différentes par rapport aux trois enfants se retrouvant ensemble avec leur père. Il était clair que Marie servait de substitut maternel, en programmant les garçons et de ce fait « travaillant de l’intérieur » chez Ned. La logistique ici était beaucoup plus difficile. Par rapport aux différents aménagements possibles, j’optais pour leur église comme point de transition au milieu du week-end, au moment du changement de domicile : lorsque Mary irait chez leur père et que les deux garçons rentreraient chez leur mère. Mary avait appris par expérience que programmer les garçons lui permettrait de ne pas être en entretien avec eux, ce qu’elle souhaitait vraiment. La mère devait venir à 16 heures vendredi avec les trois enfants. A 16 heures 30 elle partirait avec Mary et je passerais une autre demi-heure avec Robert et James. Puis, à 17 heures, Ned viendrait et passerait une demi-heure avec moi et les garçons puis les prendrait avec lui. Le dimanche les deux parents iraient à l’église, la mère accompagnée de Mary et le père des deux garçons. Puis les enfants « intervertiraient », Ned quittant ensuite l’église avec Mary et Gloria rentrant chez elle avec les deux garçons. Lors des sessions individuelles, j’expliquais aux trois enfants que lorsque Mary arrêterait de monter les garçons contre leur père et dès l’instant où ils arrêteraient de l’écouter, alors tous les trois pourraient passer plus de temps avec leur père. J’étais fasciné par cette force puissante qui les animait tous les trois pour avoir un bon rapport avec leur père.

Heureusement, l’église se révéla être un bon lieu de transition. Mary n’était pas perturbée au point de faire une scène à l’église et elle savait que j’avais la réputation d’être plutôt strict.

Elle savait également que s’il y avait le moindre problème avec la transition à l’église, le juge en serait informé.

Après deux semaines de « visites séparées aménagées », j’essayais une fois de plus les visites communes chez leur père et elles s’avérèrent réussies. Gloria, également, se contrôla avec les appels téléphoniques. Le traitement de cette famille dura environ six mois. Il n’aurait pas été réussi si je n’avais pas eu l’autorité du tribunal pour me soutenir, sans lequel aucune des manoeuvres n’auraient pu aboutir et les enfants seraient devenus probablement complètement aliénés et séparés de leur père. Je ne peux pas dire que le traitement ait permis à Gloria de comprendre ses difficultés, ni que les enfants n’aient pas un reste d’animosité et de peur envers leur père. Cependant ces deux sentiments ont été considérablement réduits, et ils ont eu la preuve que les peurs de leur mère ne se réaliseraient pas en réalité.

Il y a des lecteurs qui doivent penser à la lecture de ce cas clinique qu’il y a de meilleures façons de gagner sa vie que ce soit en psychiatrie ou dans un autre domaine. Et je suis tout à fait d’accord. Moi-même, je trouve qu’une telle approche est de mauvais goût (et parfois avilissante) et j’arrêterais certainement de travailler dans ce domaine si c’était ainsi que je devais passer mes journées entières, tout au long de ma carrière. Cependant, il s’agit ici du seul moyen de traitement que je connaisse pour de tels cas. Tout professionnel a sa part de sale boulot, et en voici un exemple dans le travail de psychiatre. Mon espoir est que le lecteur qui souhaite utiliser une telle approche aura la volonté de tolérer ces inconvénients car cela peut permettre de sauver des jeunes vies et de prévenir l’aliénation complète d’un parent, ce qu’un enfant possède de plus précieux. »

oktober 22, 2008 at 12:47 am 1 reactie

Esma Kaplan – Ouderverstoting in Nederland (Masterthesis, Universiteit van Utrecht, 2008)

Ouderverstoting in Nederland – Parental Alienation Syndrome (PAS) en loyaliteitsproblemen bij recente scheidingsgezinnen.

Universiteit van Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Masterthesis Pedagogische Wetenschappen, Kaplan, E., 31 juli 2008

English: Esma Kaplan – Research study – Parental Alienation in the Netherlands

Francais: Esma Kaplan – Recherche – Alienation Parentale aux Pays-Bas

Deutsch: Esma Kaplan – Research – Elterliche Entfremdung in die Niederlanden

Espagnol: Esma Kaplan – Research – Alienación des padres en los Países Bajos

Enkele hoofdconclusies:
• 72% van de Nederlandse gescheiden vaders beschouwt het oudervervreemdingssyndroom (PAS of Parental Alienation Syndrome) als een probleem.
• 64% van de Nederlandse gescheiden moeders beschouwt het oudervervreemdingssyndroom (PAS of Parental Alienation Syndrome) als een probleem.
• Volgens vaders vormt het oudervervreemdingssyndroom (PAS) een ernstig probleem in 21% van de gevallen
• Maar volgens moeders vormt het oudervervreemdingssyndroom (PAS) slechts een ernstig probleem in 10% van de gevallen
• Al met al beschouwen vaders ernstige vormen van PAS als een twee keer zo groot probleem dan moeders.
• Het in dit onderzoek gevonden hoge percentage van de ernstige vorm van ouderverstoting is tegenstrijdig met de eerdere bevindingen van het onderzoek van Ed Spruijt en zijn collega’s (2005), waaruit naar voren kwam dat PAS wel voorkomt in Nederland, maar dat de ernstige vorm niet of nauwelijks zou voorkomen.

Samenvatting:

In deze studie wordt gepretendeerd meer inzicht te krijgen over ouderverstoting. Er is onderzocht in hoeverre ouderverstoting voorkomt in Nederland, wat de kenmerken van ouderverstoting zijn en de gevolgen voor het functioneren van de jongere. Voor deze studie is een survey-onderzoek uitgevoerd, waarbij de data van eerdere onderzoeken is gebruikt.

De scheidingsgezinnen in deze onderzoeken zijn geworven in het kader van het onderzoek “Gezinnen en scheiding” uitgevoerd door Dr. I. van der Valk en in het kader van het onderzoek “Jongeren en gezinnen” onder leiding van Dr. A.P. Spruijt. Het onderzoek is gedaan bij n = 400 jongeren en n = 159 ouders.

Uit de resultaten blijkt dat ouderverstoting voorkomt in Nederland. De ernstige vorm van PAS komt volgens vaders twee keer zo vaak voor dan volgens moeders. Zowel conflicten voor en na de scheiding als de mate van betrokkenheid van ouders zijn belangrijke kenmerken van ouderverstoting. Zo leidt conflicten tussen ouders tot loyaliteitsproblemen bij het kind, waarbij meisjes meer last hebben van conflicten voor de scheiding in tegenstelling tot jongens. De mate van betrokkenheid hangt samen met hoezeer ouders zich verstoot voelen door hun kind. Wanneer de mate van betrokkenheid moeder hoog is leidt dit tot minder loyaliteitsproblemen bij de jongere. Over de gevolgen van ouderverstoting voor het functioneren van de jongere blijkt dat loyaliteitsproblemen bij jongens tot een laag algemeen welbevinden en tot angst leidt. Ook bij meisjes leidt loyaliteitproblemen tot een laag algemeen welbevinden en angst. Bovendien hebben meisjes met loyaliteitsproblemen een lage zelfwaardering en is er meer kans op depressie wanneer zij loyaliteitsproblemen ervaren.

Citaat uit de “Resultaten” op blz. 28 van de masterthesis van E Kaplan:

“De resultaten laten zien dat PAS voorkomt in Nederland. Slechts 36% van de moeders en 28% van de vaders vinden dat er geen sprake is van PAS. De milde vorm van PAS komt het vaakst voor bij zowel vaders (45%) als bij moeders (49%). De matige vorm komt volgens vaders in 6 % van de gevallen voor en volgens moeders in 5 % van de gevallen. In 21 % van de gevallen komt volgens vaders de ernstige vorm van PAS voor en volgens moeders in 10% van de gevallen.”

Citaat uit de “Conclusies” op blz. 31 van de masterthesis van E Kaplan:

“Uit de resultaten blijkt namelijk dat de mate van ouderverstoting volgens vaders in 45 % van de gevallen mild, 6 % matig en in 21% van de gevallen ernstig te noemen is. Daarentegen geven 28 % van de vaders aan dat er geen sprake is van ouderverstoting. Volgens moeders betreft het in 49% van de gevallen een milde vorm, 5 % matig en 10% een ernstige vorm. 36 % van de moeders vindt dat er geen sprake is van PAS.

Deze resultaten lijken tegenstrijdig met de bevindingen van het onderzoek van Ed Spruijt en zijn collega’s (2005). Uit het onderzoek van Ed Spruijt en collega’s (2005) kwam immers naar voren dat PAS wel voorkomt in Nederland, maar dat de ernstige vorm niet of nauwelijks voorkomt. Het hoge percentage van de ernstige vorm van ouderverstoting in dit onderzoek kan mogelijk verklaard worden doordat het in dit onderzoek alleen recente scheidingsgezinnen betreft.”

Sleutelwoorden: loyaliteitsproblemen, ouderverstoting, oudervervreemding, ouderlijke conflicten, (echt)scheiding, Sociale Wetenschappen, Orthopedagogiek

Bijdragers: Valk, I. van der, Spruijt, E.

OUDERVERSTOTING

IN NEDERLAND

Parental Alienation Syndrome (PAS) en loyaliteitsproblemen bij recente scheidingsgezinnen

E. Kaplan

Masterthesis Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen

Esma Kaplan, Universiteit Utrecht, Juli 2008

Download PDF-versie: Masterthesis Kaplan, E-0206725.pdf

Ouderverstoting in Nederland

Parental Alienation Syndrome (PAS) en loyaliteitsproblemen bij recente scheidingsgezinnen.

Masterthesis Pedagogische Wetenschappen

Werkveld: Jeugdzorg

Auteur: E. Kaplan 0206725

Begeleider: Dr. I. van der Valk

Tweede Lezer: Dr. E. Spruijt

Universiteit Utrecht, Juli 2008


Voorwoord

Voor u ligt de Masterthesis die in de eindfase van de studie Orthopedagogiek geschreven wordt. Binnen het thema ‘echtscheidingsgezinnen’ heb ik gekozen om onderzoek te doen naar een veel voorkomend maar weinig bekend onderwerp, namelijk het Parental Alienation Syndrome (PAS) en loyaliteitsproblemen bij jongeren. Dit onderwerp sprak mij aan, omdat omtrent dit probleem nog onwetendheid bestaat op zowel wetenschappelijk als maatschappelijk domein. Zodoende zou mijn onderzoek een zekere bijdrage leveren aan de wetenschap, hetgeen mij gedrevener en nieuwsgierig maakte.

Voor de uitvoering van dit onderzoek ben ik in de eerste plaats veel dank verschuldigd aan Dr. Inge van der Valk voor haar inzet en deskundige adviezen bij de totstandkoming van deze masterthesis. Zij heeft mij zeer goed op weg geholpen in zowel de oriënterende als de uitvoerende fase. Te allen tijde kon ik met vragen en onduidelijkheden bij haar terecht. Ook in moeilijke tijden heeft ze mij met veel geduld en betrokkenheid begeleid. Tevens gaat mijn dank uit naar Ed Spruijt voor het gebruik van zijn data. Verder wil ik iedereen bedanken die op welke wijze dan ook bij de totstandkoming van deze thesis heeft geholpen

Esma Kaplan.

Utrecht, Juli 2008


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

Samenvatting 5

Inleiding 6

1. Literatuurverkenning 7

1.1 Inleiding 7

1.1.1 Echtscheidingscijfers en contact na scheiding 7

1.1.2 Parental Alienation Syndrome (PAS) 8

1.1.3 Symptomen 9

1.1.4 Niveaus 10

1.1.5 Kritiek op PAS 11

1.1.6 Onderzoeksresultaten omtrent de strategieën en de niveaus van PAS 12

1.1.7 Loyaliteit 13

1.1.8 De gevolgen van ouderverstoting voor het functioneren van de jongere 14

1.1.9 De gevolgen van loyaliteitsproblemen voor het functioneren van de jongere 15

1.2 Deze studie 16

1.2.1 Probleemstelling 16

1.2.2 Vraagstelling 16

1.2.3 Hypothesen 17

2. Methoden 19

2.1 Inleiding 19

2.2 Procedure 19

2.3 Steekproef 19

2.4 Meetinstrumenten 20

3. Resultaten 22

3.1 Deelnemers 22

3.2 Ouderverstoting in Nederland 24

3.3 Kenmerken van ouderverstoting 27

3.4 Gevolgen van ouderverstoting 29

4. Conclusie en discussie 31

Literatuur 35


Samenvatting

In deze studie wordt getracht meer inzicht te krijgen in PAS en loyaliteitsproblemen. Er is onderzocht in hoeverre ouderverstoting voorkomt in Nederland, wat de kenmerken van ouderverstoting zijn en de gevolgen ervan voor het functioneren van de jongere. Voor deze studie is een survey-onderzoek uitgevoerd, waarbij de data van eerdere onderzoeken is gebruikt. De scheidingsgezinnen in deze onderzoeken zijn geworven in het kader van het onderzoek “Gezinnen en scheiding” uitgevoerd door Dr. I. van der Valk en in het kader van het onderzoek “Jongeren en gezinnen” onder leiding van Dr. A.P. Spruijt. Het huidig onderzoek is gedaan bij n = 400 jongeren en n = 156 ouders.

Uit de resultaten blijkt dat ouderverstoting inderdaad voorkomt in Nederland. De ernstige vorm van ouderverstoting komt volgens vaders twee keer zo vaak voor dan volgens moeders. Zowel conflicten voor en na de scheiding als de mate van betrokkenheid van ouders zijn belangrijke kenmerken van ouderverstoting. Zo leidt conflicten tussen ouders tot loyaliteitsproblemen bij het kind, waarbij meisjes meer last hebben van conflicten voor de scheiding in tegenstelling tot jongens. De mate van betrokkenheid hangt samen met hoezeer ouders zich verstoten voelen door hun kind. Wanneer de mate van betrokkenheid moeder hoog is leidt dit tot minder loyaliteitsproblemen bij de jongere. Over de gevolgen van ouderverstoting voor het functioneren van de jongere blijkt dat loyaliteitsproblemen bij jongens tot een laag algemeen welbevinden en tot angst leiden. Ook bij meisjes leiden loyaliteitproblemen tot een laag algemeen welbevinden en angst. Bovendien hebben meisjes met loyaliteitsproblemen een lage zelfwaardering en is er meer kans op depressie wanneer zij loyaliteitsproblemen ervaren.


Inleiding

In dit rapport gaat het over een ernstig probleem waarmee scheidingsgezinnen te maken kunnen krijgen, namelijk het Parental Alienation Syndrome (PAS). Over het PAS is in Nederland nog erg weinig bekend. De onderzoeken die er zijn hebben zich overigens alleen gericht op ouders. Dit onderzoek zal naast PAS dat alleen gemeten is bij ouders ook loyaliteitsproblemen bij jongeren meten welke een mogelijke indicator van PAS is.

Dit onderzoek is daarom in eerste instantie gericht om beter zicht te krijgen over het PAS en loyaliteitsproblemen bij jongeren. De centrale vraagstelling hierbij is ‘In hoeverre komt ouderverstoting voor in Nederland en wat zijn daarvan de kenmerken en de gevolgen ervan voor het functioneren van de jongere?’

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het feit, dat de resultaten van het onderzoek van belang kunnen zijn bij het ontwikkelen van fundamentele theorieën omtrent dit probleem. Meer kennis over het verschijnsel kan de omstandigheden voor kinderen in de toekomst verbeteren. Er wordt namelijk meer kennis verworven over de beleving van ouderverstoting door zowel ouders als jongeren.

Uiteraard is dit onderzoek ook gefundeerd op reeds bestaande literatuur. In hoofdstuk 1 wordt verslag gedaan over de onderzoeksvragen en begrippen aan de hand van relevante en recente publicaties. In dit hoofdstuk volgt ook de formulering van de vraagstelling, de onderzoeksvragen en de hypotheses. De opzet en uitvoering van het onderzoek worden beschreven in hoofdstuk 2. De wijze van dataverzameling, steekproeftrekking en de beschrijving van de meetinstrumenten komen hier onder andere aan bod. In hoofdstuk 3 zullen de gevonden resultaten worden toegelicht. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk de vergekregen resultaten vergeleken, verklaard en geëvalueerd met de literatuur die in hoofdstuk 1 is beschreven.


1. Literatuurverkenning

1.1 Inleiding

Ieder jaar krijgt een groot aantal minderjarige kinderen te maken met scheiding van de ouders.

Ongeveer 20% van deze kinderen heeft na de ouderlijke echtscheiding geen contact meer met de uitwonende ouder (Spruijt et al. 2005). Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat het kind, zonder een aanwijsbare reden, het contact met de ouder die elders woont, verbreekt. Dat kinderen zonder een aanwijsbare reden het contact met een ouder verbreken wordt ook wel het ouderverstotingssyndroom genoemd. Hoewel het probleem zich regelmatig voordoet is er weinig bekend over dit fenomeen. Dit hoofdstuk kan gezien worden als aanvullende informatie omtrent het fenomeen ouderverstoting. In paragraaf 2 van dit hoofdstuk komt de informatie aan de orde waar het in het onderzoek om gaat.

1.1.1 Echtscheidingscijfers en contact na scheiding

In Nederland vinden er circa 35.000 scheidingen per jaar plaats. Na een stijging van het aantal scheidingen in de jaren zeventig en tachtig, is het echtscheidingscijfer in Nederland de laatste decennia hoog en redelijk stabiel. Bij ongeveer de helft van deze scheidingen zijn minderjarige kinderen en adolescenten betrokken (Spruijt, 2007).

Scheiding kan voor alle leden van het gezin voor ernstige gevolgen zorgen. De belangrijkste negatieve uitkomsten voor kinderen nadat de scheiding heeft plaatsgevonden zijn onder andere de externaliserende problemen, internaliserende problemen, lagere schoolprestaties, problemen in vriendschapsrelaties en zwakkere band met ouders (Spruijt, 2007). De lange termijn gevolgen zijn volgens Amato (2006): een lager opleidingsniveau, minder inkomen, groter risico op depressie, zwakkere relatie met ouders en een groter eigen scheidingsrisico (Spruijt, 2007). De periode voor, tijdens en direct na de scheiding is voor alle kinderen moeilijk. Terwijl er voor de scheiding de vrijheid was om met elkaar in contact te komen wanneer zij dat wensten, dienen zij zich na de scheiding aan regels te houden die door anderen zijn vastgesteld. Derhalve is de belangrijkste verandering, dat het kind vaak bij een ouder verblijft en dat de uitwonende ouder een ‘bezoeker’ wordt die het kind alleen op bepaalde tijden kan zien (Vassiliou en Cartwright, 2001).

Sinds de wetswijziging in 1998 bestaat echter de mogelijk op gezamenlijk ouderschap. Gelukkig zien steeds meer ouders de noodzaak om goede afspraken te maken en wordt coouderschap steeds populairder in Nederland (Spruijt, 2007). Wellicht is de wet op gezamenlijk ouderlijk gezag een belangrijke factor voor de toename van de contact tussen kind en ouders.

Wanneer immers uitkomsten van recente studies vergeleken worden met die van enkele jaren geleden, is het percentage ‘helemaal geen contact’ met de uitwonende ouder tussen 2001 en 2005 langzaam afgenomen van ongeveer 25% naar ongeveer 17% (Spruijt, 2007). Ondanks deze goede ontwikkelingen in de praktijk en in de wetgeving zullen er toch conflictueuze scheidingen blijven bestaan. Ouders raken na een scheiding dan vaak in een machtstrijd verwikkeld hetgeen kan leiden tot loyaliteitsproblemen bij het kind en verstoting van een van de ouders door het kind. De Amerikaanse psychiater Gardner heeft dit verschijnsel benoemd als de Parental Alienation Syndrome (PAS). In Nederland heet dit het ouderverstotingssyndroom of kortweg PAS.

1.1.2 Parental Alienation Syndrome (PAS)

Het verschijnsel van een pathologische binding tussen ouder en kind met uitsluiting van de andere ouder was al eerder geconstateerd. Het was Gardner die een meer uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van dit fenomeen ontwikkelde. PAS is volgens de definitie van Gardner (1998) een stoornis die primair optreedt in het kader van een juridische strijd om het ouderlijk gezag. Voornaamste uiting ervan is een ongerechtvaardigd denigrerende houding van het kind tegenover de uitwonende ouder. Deze komt voort uit een combinatie van indoctrinatie door de thuiswonende ouder – welke in het vervolg de programmerende ouder genoemd zal worden – en een eigen bijdrage van het kind aan de lasterpraat over de andere ouder – welke in het vervolg de uitwonende of het slachtoffer ouder genoemd zal worden. Overigens wordt er niet van PAS gesproken wanneer er sprake is van mishandeling of verwaarlozing door een ouder aangezien de vijandigheid van het kind gerechtvaardigd wordt (Spruijt, 2007; Gardner 1998).

1.1.3 Symptomen

Het ouderverstotingssyndroom bestaat volgens Gardner uit acht symptomen (Gardner, 1998).

1. De lastercampagne tegen de uitwonende ouder.

Het kind laat voortdurend zijn/haar haat zien ten opzichte van de uitwonende ouder. De programmerende ouder vertelt het kind negatieve verhalen over de uitwonende ouder en geeft negatieve benamingen. Wanneer de programmerende ouder dit doet zonder medewerking van het kind is er geen sprake van PAS. Er is immers sprake van PAS wanneer het kind ook een bijdrage heeft aan de lastercampagne (O’Leary & Moerk, 1999; Gardner 2002; Baker, 2006).

2. Absurde, irreële rechtvaardigingen van de lastercampagne.

Hoewel het vaak gaat om ouders met goede ouderschapskwaliteiten en waarbij voor de scheiding sprake was van een liefdevolle relatie met het kind, probeert het kind zijn/haar gedrag te rechtvaardigen door bijvoorbeeld te zeggen: “hij maakt geluiden tijdens het eten” (Rand, 1997; O’Leary & Moerk, 1999; Gardner 2002; Baker, 2006).

3. Gebrek aan ambivalentie.

De slachtofferouder heeft volgens het kind alleen maar negatieve kenmerken terwijl aan de programmerende ouder alleen maar positieve kenmerken wordt toegeschreven. Het kind kan zelfs beweren dat het alle plezierige momenten met de slachtofferouder is vergeten (Rand, 1997; O’Leary & Moerk, 1999, Baker, 2006).

4. De schijnbare onafhankelijkheid.

Het kind beweert dat de ideeën van hem of haarzelf zijn (Rand, 1997; O’Leary & Moerk, 1999; Gardner, 2002). Vaak gebruiken deze kinderen woorden en zinnen van de programmerende ouder (Cartwright, 1993).

5. Reflexmatige steun aan de thuiswonende ouder.

Dit kan zo ver gaan dat een kind overtuigende bewijzen van een ander afwijst (Rand, 1997; Gardner, 2002; Baker, 2006). Het kind gelooft dat de verzorgende ouder een ideaal persoon is die geen kwaad kan doen of denkt dat de programmerende ouder de zwakste van de twee ouders is die verdediging nodig heeft (Cartwright, 1993).

6. Het kind heeft gebrek aan schuld, sympathie en empathie voor de slachtofferouder.

Het kind verdedigt zijn/haar gedrag door te stellen dat het een slechte ouder is en niet verdient hem/haar te zien. De slachtoffer ouder heeft de keuze om een dergelijke behandeling te tolereren of juist te vermijden met als gevolg het contact met het kind verliezen. Vaak kiezen ouders voor de laatste optie (O’Leary & Moerk, 1999; Gardner, 2002).

7. Letterlijk citeren van onbegrepen woorden.

Het kind gebruikt zinnen en ideeën die zij aanleren van de programerende ouder. Dit kan afgeleid worden uit de woorden of zinnen die niet bij de leeftijd passen of gebeurtenissen die ze niet kunnen herinneren.

8. Uitbreiding van de vijandschap tot de familie van de uitwonende ouder.

Het kind verbreekt het contact met voorheen dierbare familieleden.

1.1.4 Niveaus

Naast de acht symptomen onderscheidt Gardner drie niveaus van PAS; namelijk mild, gematigd en ernstig (Gardner, 2002). Bij kinderen met PAS komen de meeste van de hierboven genoemde symptomen voor. Wanneer alle of bijna alle symptomen voorkomen is er sprake van gematigd of ernstige vorm van PAS. Vooral de ernstige type van PAS heeft volgens Gardner een negatieve invloed op de psychologische ontwikkeling van het kind. Hierbij is de programmerende ouder volkomen fanatiek en soms zelfs paranoïde. Het kind is zodanig vijandelijk jegens de uitwonende ouder dat zelfs in de meeste gevallen een bezoek van de uitwonende ouder onmogelijk wordt. Het kind kan zelfs fysiek geweld laten zien jegens gehate ouder (Rand, 1997; O’Leary & Moerk, 1999). In sommige gevallen kan de vijandigheid van het kind oplopen tot paranoïde vormen. Het kind denkt dat hij/zij achtervolgd wordt en is bang om vermoord te worden door de uitwonende ouder (Gardner, 2002).

De matige vorm wordt gekenmerkt door razernij. De ouder is boos door de verlating van zijn/haar partner. Hierbij is de binding met het kind gezond en voor de scheiding was de ouder een goede opvoeder, wat niet het geval is bij de ernstige vorm. Het kind is vaak disruptief en onrespectvol jegens de slachtofferouder (Rand, 1997; O’Leary & Moer, 1999).

In de lichte gevallen wil de geprogrammeerde ouder alleen zijn/haar positie veilig stellen. Herstel is hierbij makkelijker te verwezenlijken. De verstoting is relatief oppervlakkig, de kinderen zijn over het algemeen coöperatief tijdens bezoeken, maar zijn vaak kritisch en onvriendelijk jegens de slachtofferouder ( O’Leary & Moerk, 1999; Gardner, 2002).

1.1.5 Kritiek op PAS

Ondanks dat PAS veel gebruikt wordt in de literatuur is niet iedereen het eens met het werk van Gardner. Dat het kind een van de ouders afwijst zonder een aanwijsbare reden, wordt door iedereen als een probleem gezien, alleen bestaat er onenigheid over de beschrijving en benoeming ervan (Warshak, 2001). Zo voldoet volgens O’Leary en Moerk (1999) PAS niet aan de algemeen geaccepteerde definitie van een syndroom. De symptomen zijn namelijk niet specifiek genoeg en onderscheiden zich bijvoorbeeld onvoldoende van een normale verstoting die zich voordoet tijdens de meeste echtscheidingsgevallen. De meeste kinderen hebben namelijk preferenties en het is moeilijk te achterhalen of er sprake is van enige verstoting van een van de ouders (O’Leary & Moerk, 1999). Een ander kritiekpunt is dat PAS niet een stoornis is van het kind, maar het resultaat van een probleem of een stoornis van de programmerende ouder (O’Leary & Moerk, 1999). Bovendien noemt Gardner geen criterium van het aantal symptomen dat er moet voorkomen om de diagnose PAS te stellen, in tegenstelling tot de DSM-IV, waarin heel specifiek wordt aangegeven hoeveel van de symptomen het individu moet hebben om een bepaalde diagnose te krijgen (O’Leary & Moerk, 1999).

Volgens Kelly en Johnston is het model van Gardner te simplistisch omdat het andere factoren die van belang kunnen zijn worden genegeerd (Spruijt, 2007; Warshak, 2001). Verder is de aandacht te exclusief gericht op de programmerende ouder als de aanstichter van het kwaad (Spruijt, 2007; Warshak, 2001). Bovendien vinden zij dat de formulering van Gardner tot verwarring leidt en misbruikt wordt in de rechtbanken (Warshak, 2001). Om deze redenen hebben ze getracht PAS te herformuleren en spreken ze liever over oudervervreemding dan over ouderverstoting. Zij geven de volgende definitie: “Een vervreemd kind geeft vrijelijk en voortdurend uitdrukking aan onredelijke negatieve gevoelens en opvattingen (zoals boosheid, haat, verwerping en/of angst) over een ouder die disproportioneel zijn ten aanzien van de feitelijke ervaringen van het kind met die ouder ” (Spruijt, 2007).

In de definitie van Johnston en Kelly wordt de invloed van de programmerende ouder niet opgenomen. Het oudervervreemding model stelt dat alleen manipulaties van een ouder onvoldoende zijn om de vervreemding te verklaren, omdat sommige kinderen wel weerstand kunnen bieden tegen pogingen die hun liefde voor een ouder trachten te ondermijnen (Warshak, 2001). Zodoende spelen ook andere factoren een rol bij het ontstaan van oudervervreemding. Het oudervervreemding model maakt onderscheid in achtergrond factoren en interveniërende factoren. Achtergrond factoren kunnen het kind direct of indirect beïnvloeden zoals het meemaken van ouderlijke conflicten, de omstandigheden gedurende de scheiding en de cognitieve capaciteit en temperament van het kind. Interveniërende variabelen beïnvloeden de respons van het kind op de achtergrond factoren. Voorbeelden van interveniërende variabelen zijn de gedragingen van beide ouders, sibling relaties en de kwetsbaarheid van het kind (Warshak, 2001).

In de literatuur wordt dus bevestigd dat het fenomeen bestaat. Door sommige wetenschappers wordt het PAS genoemd en door anderen oudervervreemding of simpelweg het programmeerde kind (Baker en Darnall, 2007). Volgens Warshak (2001) vertonen de twee formuleringen meer overeenkomsten dan verschillen. Bovendien zijn beide modellen gebaseerd op klinische ervaringen. Beiden vinden in de literatuur steun voor enkele aspecten van hun formuleringen, terwijl beiden geen empirisch onderzoeken hebben die de validiteit van hun concept aantonen (Warshak, 2001). Een voordeel van het oudervervreemdings model is dat het zich ook richt op processen, factoren en gedragingen in het hele gezinssysteem. Voordeel van PAS is dat het concept algemeen bekend is geworden en veel heeft bijgedragen aan de literatuur omtrent dit fenomeen (Warshak, 2001). Het veelvuldig voorkomen van het concept PAS in de literatuur en de vele overeenkomsten van andere beschrijvingen met PAS, ondersteunt in feite de validiteit van PAS (Baker en Darnall, 2007; Warshak, 2001).

1.1.6 Onderzoeksresultaten omtrent de strategieën en het niveau van PAS

Ondanks de algemene consensus over het bestaan van het probleem, is er nog geen betrouwbare en valide meetinstrument van PAS (Baker en Darnall, 2007). Baker en Darnall (2007) trachten een gedetailleerde beschrijving te geven van de strategieën die de programmerende ouder gebruikt om het kind te vervreemden van de andere ouder. Uit dit onderzoek blijkt dat tussen de 80 en 98% van de ouders, waarbij sprake is van ouderverstoting, vinden dat de acht symptomen van PAS altijd of vaak aanwezig zijn bij hun kind. Er was echter sprake van diversiteit in de frequentie van deze symptomen wat ook zelfs bij de meest ernstige vorm van PAS gebleken is (Baker en Darnall, 2007).

Uit een eerder onderzoek van Baker en Darnall (2006), waarin 97 participanten deelnamen, komt naar voren dat niet alle kinderen in dezelfde mate beïnvloed worden door de programmerende ouder. Er is een samenhang gevonden tussen het niveau van PAS en de sekse en leeftijd van kinderen. Zo wordt de mate van PAS bij meisjes en oudere kinderen vaker beoordeeld als ernstig vergeleken met jongens en jongere kinderen (Baker en Darnall, 2006).

Uit een ander onderzoek van Braver, Coatsworth en Peralta (2006) komt naar voren dat er een duidelijke overeenstemming bestaat tussen kinderen en ouders over de vraag of er sprake is geweest van oudervervreemding (Spruijt, 2007). Ook blijkt dat de kinderen rapporteerden dat vaders en moeders zich ongeveer evenveel schuldig maakten aan vervreemdend gedrag (Spruijt, 2007).

In Nederland is een bevolkingsonderzoek gedaan naar de mate van voorkomen van PAS volgens echtscheidingsbemiddelaars en volgens gescheiden uitwonende ouders (Spruijt, 2007).

Volgens de resultaten van dit onderzoek komt PAS in Nederland in 33% van de gevallen in milde vorm voor en 9% van de gevallen in matige vorm. De ernstige vorm van PAS komt volgens dit onderzoek niet of nauwelijks voor. Het is namelijk bij een bevolkingsonderzoek zeer lastig om scheidingsgezinnen of kinderen te vinden die in de categorie ernstig vallen omdat er geen sprake is van een gerichte steekproef.

1.1.7 Loyaliteit

Volgens Gardner raken ouders na een scheiding vaak in een machtstrijd verwikkeld hetgeen kan leiden tot loyaliteitsproblemen bij het kind (Rand, 1997; Gardner, 2002a). Het kind zit in eerste instantie klem tussen beide ouders. Zodoende kan Loyaliteitsproblemen beschouwd worden als een indicator van PAS bij kinderen.

De begrippen loyaliteit en loyaliteitsconflict zijn afkomstig van de psychiater Ivan Boszormeny Nagy. Volgens zijn theorie bestaat er een band tussen kind en ouders. Doordat het kind zijn bestaan te danken heeft aan beide ouders kan het kind niet anders dan loyaal zijn aan hen beiden. Loyaliteit is een bindend fenomeen, waarbij dus de primaire loyaliteit bij de geboorte al ontstaat (Eerenbeemt en Oele, 1987). Dit wordt de verticale loyaliteit genoemd en kan niet worden verbroken. Wel kan ze worden ontkend. Daarnaast maakt Nagy onderscheidt in horizontale loyaliteit. Dit ontstaat als ouders het kind verzorgen en opvoeden. De primaire loyaliteit wordt dus in de loop van de jaren uitgebouwd en verdiept, waardoor in feite een verworven loyaliteit ontstaat. Horizontale loyaliteit kan in tegenstelling tot de verticale loyaliteit wel verbroken worden (Eerenbeemt en Oele, 1987).

Indien een kind het gevoel heeft te moeten kiezen tussen ouders, ontstaat er een innerlijk conflict bij het kind. Er ontstaat namelijk een kruising tussen verticale loyaliteit en horizontale loyaliteit. Terwijl het kind zijn loyaliteit uit naar een van de ouder, doet hij/zij tegelijkertijd de andere ouder tekort en andersom. Dit kan leiden tot ernstige problemen bij het kind met als gevolg dat het kind zich onttrekt aan loyaliteitsconflicten, door de kant te kiezen van de verzorgende ouder (Gardner, 2002a).

1.1.8 De gevolgen van PAS voor het functioneren van de jongere

Er is nog verbazend weinig bekend over de kinderen die een van hun ouders verstoten (Baker, 2005). In de studie van Johnston, Walters en Olesen (2005) die een onderzoek hebben gedaan naar de psychologische functioneren van vervreemde kinderen komen interessante bevindingen naar voren. Zo hebben kinderen die hun moeder of vader afwijzen, volgens ouders significant meer gedragsproblemen (Johnston et al. 2005). Ze zijn meer geneigd tot depressieve gevoelens, teruggetrokken gedrag, somatische klachten en zijn meer agressief volgens ouders. Een opvallende bevinding was dat ouders die verstoten zijn minder problemen constateren vergeleken met de niet verstootte ouder (Johnston et al. 2005).

Verder blijkt uit het onderzoek dat kinderen die vervreemd zijn van hun vader vaker onnauwkeurig zijn en onlogisch redeneren. Overigens hebben deze kinderen gebrekkige oplossingsvaardigheden vergeleken met niet vervreemde kinderen, waardoor ze bij het oplossen van problemen hulp gaan zoeken bij anderen (Johnston et al. 2005). Omdat een van de ouders emotioneel niet beschikbaar is, leidt dit bij deze kinderen wellicht tot meer stress. Er zijn ook aanwijzingen dat kinderen die vervreemd zijn van hun vader hun emoties vaak onderdrukken of ondervinden vaak intense gevoelens (Johnston et al. 2005). Op het gebied van zelfbeeld hebben kinderen die vervreemd zijn van hun moeder een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en zijn meer geneigd tot narcisme in tegenstelling tot kinderen die vervreemd zijn van hun vader (Johsnton et al. 2005).

Uit een onderzoek van Baker (2005) waarin 38 volwassenen werden geïnterviewd die als kind een ouder hebben verstoten, komen zeven hoofddomeinen van functioneren naar voren welke beïnvloed zijn door het beleven van ouderverstoting. De meeste participanten lijden aan lage zelfwaardering, gebrek aan (zelf)vertrouwen, depressie, drugs en/of alcohol misbruik, verstoting door eigen kinderen en echtscheiding. Volgens dit onderzoek is een lage zelfwaardering mogelijk het gevolg van de internalisatie van de haat jegens de slachtoffer ouder. Het kind voelt dat de ‘slechte’ ouder een deel van hem/haar is waardoor het denkt dat zij/hij ook ‘slecht’ moet zijn. De afwijzing van de slachtoffer ouder door de programmerende ouder wordt door het kind ervaren als afwijzing van het deel van het kind dat op het slachtoffer ouder lijkt, zoals fysiek en karakter. Dit fenomeen is vooral terug te zien bij kinderen die de ouder verstoten van dezelfde sexe. Bovendien vertelt de programmerende ouder het kind vaak dat de andere ouder het kind niet wil en niet van ze houdt, waardoor het kind zelf-haat ontwikkelt (Baker, 2005). Ondanks de verstoting kan het kind verlies ervaren, waardoor gevoelens van depressie kunnen optreden. Om van hun gevoelens van pijn en verlies te ontsnappen, is de kans groot dat deze kinderen later in hun leven ernstige problemen met drugs en/of alcohol krijgen (Baker, 2005).

Zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen is tevens een belangrijk thema dat naar voren komt in het onderzoek van Baker (2005). Zo hebben vrouwen problemen met het vertrouwen van een man, omdat zij al een slechte ervaring hebben gehad met de eerste man (vader) in hun leven.

Verder is de kans groot dat kinderen die hun ouders hebben verstoten later door hun eigen kinderen verstoot worden. Er wordt beweerd dat de programmerende ouders zelf een conflictueuze en/of een slechte relatie hadden met hun eigen ouders (Baker, 2005). Uit dit onderzoek blijkt verder dat bij degenen die in hun jeugd een ouder hebben verstoot, de echtscheidingscijfers boven het gemiddelde liggen. Andere effecten van ouderverstoting die door een aantal participanten werden genoemd zijn; problemen met identiteit, geen kinderen willen uit angst voor afwijzing, weinig succeservaringen, boosheid over de verloren tijd met de verstoten ouder (Baker, 2005).

1.1.9 De gevolgen van loyaliteitsproblemen voor het functioneren van de jongere

Onderzoek naar loyaliteitsproblemen bij kinderen heeft aangetoond dat de gevolgen van echtscheiding vooral ernstig zijn wanneer er sprake is van loyaliteitsproblemen (Buchanan, Maccoby en Dornbusch, 1991). Aan het onderzoek van Bucanan et al. (1991) hebben 552 kinderen tussen de leeftijd 10 en 18 jaar deelgenomen. Zij zijn 4 ½ jaar na de echtscheiding van hun ouders telefonisch geïnterviewd. Uit de resultaten blijkt dat wanneer er sprake is van een goede band tussen ouders en kind er minder sprake is van loyaliteitsproblemen. Als verklaring hiervoor wordt genoemd dat bij een goede band tussen ouder en kind dikwijls sprake is van betrokken ouders. Wanneer ouders betrokken zijn is er vaak minder sprake van loyaliteitsproblemen (Burchanan et al, 1991).

Er is een sterke samenhang gevonden tussen de mate van loyaliteitsproblemen bij het kind en de mate van ruzie tussen ouders (Buchanan et al, 1991; Spruijt, 2007). Tevens rapporteerden oudere kinderen vaker loyaliteitsproblemen dan jongere kinderen. Mogelijk omdat oudere kinderen beter beseffen wat er gaande is en vaak worden gebruikt door ouders. Het kind moet bijvoorbeeld boodschappen van de ene ouder naar de andere ouder overbrengen en andersom.

Dit leidt ertoe dat het kind het gevoel krijgt klem te zitten tussen beide ouders (Buchanan et al., 1991). Verder blijkt uit het onderzoek dat meisjes meer loyaliteitsproblemen ervaren dan jongens. Ook is gebleken dat hoe meer er sprake is van loyaliteitsconflicten, des te meer kinderen last hebben van geïnternaliseerde problemen. Zo zijn jongeren die loyaliteitsproblemen ervaren vaker depressief en angstig (Buchanan et al, 1991).

Zoals uit voorgaande blijkt, zijn er in Nederland nog erg weinig onderzoeken verricht over ouderverstoting. Het is interessant om te kijken of de resultaten die uit onderzoeken in de VS naar voren komen ook voor de Nederlandse situatie gelden. In de volgende paragraaf zal aan de orde komen waar het in dit onderzoek om gaat.


1.2 Deze studie

1.2.1 Probleemstelling

Met dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre ouderverstoting voorkomt in Nederland en wat de kenmerken en de eventuele gevolgen van ouderverstoting is. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan loyaliteitsproblemen bij jongeren. De aanwezigheid van loyaliteitsproblemen is namelijk een indicator van PAS bij jongeren. In tegenstelling tot voorgaande onderzoeken wordt dus in dit onderzoek het probleem ouderverstoting vanuit zowel ouders als jongeren bekeken.

Het onderzoek zal een kennisbijdrage leveren aan het oplossen van praktische problemen en een aanleiding zijn voor nader onderzoek omtrent dit fenomeen. Er is in Nederland namelijk nog erg weinig bekend over dit fenomeen, terwijl het aantal kinderen dat na de ouderlijke scheiding geen contact meer heeft met een van de ouders vrij hoog is. Ouderverstoting heeft negatieve gevolgen voor zowel het kind als de ouders. De gevolgen mogen niet onderschat worden en er dient meer onderzoek naar gedaan te worden. Wanneer meer bekend is over dit verschijnsel, kan de problematiek op een goede manier aangepakt worden. De verkregen kennis kan oplossingen bieden, die van belang zijn bij het voorkomen van eventuele probleemsituaties met betrekking tot kinderen en jongeren.

1.2.2 Vraagstelling

Op basis van de probleemstelling wordt de volgende vraagstelling opgesteld: “In hoeverre komt ouderverstoting voor in Nederland en wat zijn daarvan de kenmerken en gevolgen voor het functioneren van de jongere?

Er zijn drie onderzoeksvragen opgesteld, welke weer onderverdeeld zijn in deelvragen:

1. Hoe vaak komt ouderverstoting voor in Nederlandse scheidingsgezinnen?

2. Wat zijn de kenmerken van ouderverstoting?

2.1. Wat is de samenhang tussen de mate van ouderlijke conflicten voor en na de scheiding en ouderverstoting?

2.2. Wat is de samenhang tussen de mate van betrokkenheid van ouders en ouderverstoting?

2.3. Wat is de samenhang tussen de mate van ouderlijke conflicten voor en na de scheiding en loyaliteitsproblemen bij het kind?

2.4. Wat is de samenhang tussen de mate van betrokkenheid van ouders en loyaliteitsproblemen bij het kind?

3. Wat zijn de gevolgen van ouderverstoting voor het functioneren van de jongere?

3.1. Wat is de samenhang tussen ouderverstoting/loyaliteitsproblemen en algemeen welbevinden?

3.2. Wat is de samenhang tussen ouderverstoting/loyaliteitsproblemen en zelfwaardering?

3.3. Wat is de samenhang tussen ouderverstoting/loyaliteitsproblemen en depressie?

3.4. Wat is de samenhang tussen ouderverstoting/loyaliteitsproblemen en angst?

3.5. Wat is de samenhang tussen ouderverstoting/loyaliteitsproblemen en agressie?

In de onderzoeksvragen wordt uitgegaan van een causaal verband, welke in figuur 1 wordt weergegeven.

1.2.3 Hypothesen

Ed Spruijt (2005) bevestigt met zijn onderzoek dat ouderverstoting wel voorkomt in Nederland. De milde vorm blijkt het meest te voorkomen gevolgd door matige vorm van ouderverstoting. De ernstige vorm van ouderverstoting komt niet of nauwelijks voor volgens de bevindingen van zijn onderzoek. Uit de literatuur is verder bekend dat ouderverstoting een gevolg is van de machtstrijd tussen ouders na een echtscheiding (Gardner, 1998). De conflicten tussen ouders leiden tot loyaliteitsproblemen bij het kind die partij moet kiezen voor een van de ouders.

Hierbij is de rol van de uitwonende ouder ook van belang. Een passieve uitwonende ouder heeft een grotere kans op verstoting (Gardner, 2002). De vraag bestaat nog wel steeds hoe het komt dat niet alle kinderen hun ouders verstoten ondanks hun programmerende ouder.

Mogelijk spelen ook andere factoren een rol, zoals de mate van ouderlijke conflicten voor en na de scheiding en de betrokkenheid van ouders. De verwachting is dat hoe minder conflicten tussen ouders hoe kleiner of minder ernstiger de ouderverstoting en loyaliteitsproblemen bij het kind zullen zijn. Tevens zal de kans op ouderverstoting en loyaliteitsproblemen kleiner zijn wanneer er sprake is van betrokken ouders.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ouderverstoting ernstige gevolgen heeft. In dit onderzoek zal enkel gekeken worden naar de aspecten, algemeen welbevinden, zelfwaardering, depressie, angst en agressie. De verwachting is dat jongeren op deze aspecten meer problemen zullen ervaren in tegenstelling tot jongeren waarbij geen sprake is van ouderverstoting.

Naar aanleiding van de onderzoeksvragen en de literatuurstudie zijn de volgende hypothesen opgesteld:

1. Ouderverstoting komt voor in Nederlandse echtscheidingsgezinnen.

2. Er is een positieve samenhang tussen de mate van ouderlijke conflicten met zowel ouderverstoting als loyaliteitsproblemen bij het kind.

3. Er is een negatieve samenhang tussen de mate van betrokkenheid ouders met zowel ouderverstoting als loyaliteitsproblemen bij het kind.

4. Er is een positieve samenhang tussen de aspecten depressie, angst, agressie, delinquentie met zowel ouderverstoting als loyaliteitsproblemen .

5. Er is een negatieve samenhang tussen de aspecten algemeen welbevinden, zelfwaardering met zowel ouderverstoting als loyaliteitsproblemen.


2. Methoden

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de methodische karakterisering van het onderzoek. Voor deze studie is een survey-onderzoek uitgevoerd, waarbij de data van eerdere onderzoeken gebruikt zijn. Deze scheidingsgezinnen zijn geworven in het kader van het onderzoek “Gezinnen en scheiding” uitgevoerd door Dr. I. van der Valk en in het kader van het onderzoek “Jongeren en gezinnen” onder leiding van Dr. A.P. Spruijt. De eenheden van dit onderzoek zijn adolescenten, vaders en moeders uit recente scheidingsgezinnen. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt is exploratief, omdat er in Nederland nog erg weinig bekend is over PAS.

2.2 Procedure

Bij het onderzoek “Gescheiden Gezinnen” betreft het een selecte steekproef: de eenheden worden niet op toevalsbasis uit de populatie getrokken, maar gericht gezocht/benaderd via bepaalde trajecten. Het steekproefkader wordt gevormd door de volgende trajecten:

– Drie regio’s van de Raad voor de Kinderbescherming: Utrecht, Den Bosch en Arnhem.

Hiervan zijn alle scheidingsgezinnen benaderd waarbij de afgelopen twee jaar een omgangsonderzoek door de Raad plaatsvond en sprake is van een kind tussen 12 en 18 jaar.

Advocaten en mediators die zijn aangesloten bij de VFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars). Zij hebben folders over het onderzoek uitgedeeld aan scheidingsgezinnen.

– KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties). Een interventieprogramma voor kinderen na scheiding. De leiders van dit programma hebben adressen verstrekt van scheidingsgezinnen en deze hebben folders thuisgestuurd gekregen.

– De volgende sites op internet zijn benaderd: www.ouderalleen.nl / www.1ouder.nl / www.kinderenvangescheidenouders.nl.

Het onderzoek “jongeren en gezinnen” betreft een aselecte steekproef. Op een twintigtal scholen zijn klassikaal door jongeren vragenlijsten ingevuld. Van dit onderzoek worden enkel de gescheiden gezinnen gebruikt.

2.3 Steekproef

De steekproef van het onderzoek “Gezinnen en scheiding“ bestaat uit ongeveer 110 gezinnen die bestaan uit jongeren tussen 12-18 jaar, vader en moeder, waar de afgelopen jaren een echtscheiding heeft plaatsgevonden of nog gaande is. Hierbij zijn er ongeveer evenveel conflictueuze als niet-conflictueuze scheidingsgezinnen aanwezig. Het totaal aantal jongeren in dit onderzoek is N=110 en het totaal aantal ouders is N = 165.

De steekproef van het onderzoek “Jongeren en gezinnen” dat plaats vond in het kader van de bachelorthesis bestaat uit 1632 jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar vanuit verschillende schooltypes, waarvan 1342 jongeren uit intacte gezinnen en 290 jongeren uit gescheiden gezinnen komen. Van dit dataset zijn alleen de jongeren uit gescheiden gezinnen gebruikt. De totaal aantal jongeren in dit onderzoek is N = 290.

De totale steekproef van het huidig onderzoek bestaat in totaal uit N= 165 ouders en N= 400 jongeren.

2.4 Meetinstrumenten

PAS

Ouderverstoting wordt gemeten aan de hand van de PAS vragenlijst dat door Ed Spruijt verkort, vertaald en bewerkt is (Spruijt, 2004). De vragenlijst is afgeleid van de theorie van Gardner over het PAS en bestaat uit 11 items, waarop ouders met ‘niet’, ‘een enkele keer’, ‘meerdere keren’ en ‘vaak’ beantwoorden. Voorbeeld items uit deze vragenlijst zijn: ‘Bent u het wel eens tegengekomen dat uw ex-partner zegt dat uw kind voortdurend hatelijke opmerkingen maakt over u?’ of ‘ Bent u het wel eens tegengekomen dat uw kind, wat u ook doet, het altijd als fout bestempelt?’. Betrouwbaarheidsanalyse geeft voor de totale schaal PASmoeder (α = .84) een hoge betrouwbaarheid weer. Aangezien de vragenlijst uit twee onderdelen bestaat, namelijk wat vader/moeder vindt over het kind en wat vader/moeder vindt over ex-partner, is een factoranalyse uitgevoerd. Hieruit komt inderdaad naar voren dat de vragenlijst verdeeld kan worden in twee schalen, namelijk PASmoeder over kind (α = .82), PASmoeder over ex (α = .85) waarvan de betrouwbaarheden redelijk hoog zijn. Ook voor de totale schaal PASvader (α = .91) geeft de betrouwbaarheidsanalyse een zeer hoge betrouwbaarheid weer. Voor de schalen PASvader over kind (α = .90) en PASvader over ex (α = .86) geldt eveneens een hoge betrouwbaarheid.

Loyaliteitsproblemen

Ouderverstoting bij het kind wordt gemeten aan de hand van drie items die een indicatie zijn van loyaliteitsproblemen bij het kind. De drie items zijn; ‘ik voel mij vaak tussen mijn ouders in staan’, ‘ik heb het gevoel dat ik partij moet kiezen’ en ‘ik heb het gevoel dat mijn ouders aan mij trekken’. De antwoordmogelijkheden bij de betreffende items zijn, ‘onwaar’, ‘min of meer onwaar’, ‘niet waar/niet onwaar’, ‘min of meer waar’ en ’waar’. Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de betrouwbaarheid van deze schaal matig is (α = .62). Echter de items correleren wel hoog met elkaar. De correlaties variëren namelijk van .25 tot .50.

Ouderlijke conflicten

De mate van ouderlijke conflicten wordt gemeten aan de hand van een aangepaste versie van Conflict Awareness (Grych en Fincham, 1993). De vragenlijst bestaat uit 10 items, waarvan 5 items over de situatie voor de scheiding gaan en 5 items over de situatie na de scheiding. Een voorbeeld van een vraag die erin voorkomt is: ‘Hoe vaak maakten je ouders – voorzover je weet – ruzie over de opvoeding?’. De antwoordmogelijkheden op de items zijn: ‘nooit’, ‘zelden’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘voortdurend’. De betrouwbaarheidcoëfficiënt voor de schaal conflicten voor de scheiding is α = .86 en voor de schaal conflicten na de scheiding is α = .85, wat inhoudt dat de betrouwbaarheden hoog zijn.

Betrokkenheid ouders

De betrokkenheid van de ouder bij de opvoeding wordt gemeten aan de hand van de Nonresidential Parent-Child Involvement scale (NPCI) die vertaald is door Inge van de Valk (Ahronds, 1982,1983). De ouder geeft aan in hoeverre hij betrokken is in bijvoorbeeld de opvoeding, het vieren van feestdagen en school. De antwoordmogelijkheden op items zijn: ‘helemaal niet’, ‘niet’, ‘een beetje’, ‘veel’ en ‘heel veel’. Zowel de schaal betrokkenheid moeder als vader geven een betrouwbaarheidscoëfficiënt van α = .99.

Algemeen welbevinden

Het algemeen welbevinden wordt gemeten aan de hand van de Cantrill ladder (Cantrill, 1965). Het kind geeft door middel van een cijfer te omcirkelen aan hoe hij zich voelt. Een “10” betekent dat het erg goed gaat met het kind, een “1” betekent dat het erg slecht gaat met het kind.

Zelfwaardering

Zelfwaardering van de jongere wordt gemeten aan de hand van de Rosenberg self-esteem scale (RSE; Rosenberg, 1965). De schaal bestaat uit 10 items, waarop met ‘helemaal mee eens’, ‘mee eens’, ‘oneens’ en ‘helemaal mee oneens’, beantwoord kan worden. Een voorbeeld item van de RSE is: “ Over het algemeen ben ik tevreden over mezelf”. Betrouwbaarheidsanalyse geeft een betrouwbaarheid van α = .85.

Depressie

Depressie wordt gemeten met de Childrens Depression Inventory (CDI) die uit 27 items bestaat, m aar voor dit onderzoek slechts 10 items zijn geselecteerd. Voorbeeld items uit deze vragenlijst zijn: ‘ik ben de hele tijd verdrietig’, ‘het zal nooit goed met mij aflopen’. Er zijn drie antwoordcategorieën, namelijk ‘niet waar’, ‘een beetje waar’ en ‘erg waar’. Betrouwbaarheidsanalyse geeft een α = .90 voor de CDI.

Angst

De variabele angst wordt gemeten aan de hand van The Screen for Child Anxiety Related Disorders-Revised (SCARED-R; Muris en Steerneman, 2001). De vragenlijst bestaat uit vier subschalen; paniekaanval, sociale fobie en separatie-angststoornis en een totale schaal. Er zijn in totaal 9 items geselecteerd uit het totale instrument, waarbij vragen als, ‘ik ben zenuwachtig’, ‘ik vind het moeilijk om met mensen te praten die ik niet ken’, ‘ik maak me zorgen over de toekomst’, in voor komen en waarbij de antwoorden ‘bijna nooit’, ‘soms’ of ‘vaak’ gegeven kunnen worden. Ook voor dit instrument geldt een hoge betrouwbaarheid (α =.82).

Agressie

De mate van agressief gedrag wordt gemeten aan de hand van The Direct and Indirect Agression Scales. De vragenlijst bestaat uit 12 items. Voorbeeld items uit deze vragenlijst zijn: ‘Als jij boos of kwaad bent op iemand in je klas, wat doe je dan?. ik probeer de ander belachelijk te maken / ik vertel roddels over de ander / ik scheld de ander uit’. De antwoordmogelijkheden zijn: ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ en ‘heel vaak’. Er is een betrouwbaarheid van α = .91 gevonden voor deze vragenlijst.


3. Resultaten

3.1 Deelnemers

Aan het onderzoek hebben in totaal N = 400 jongeren deelgenomen, bestaande uit 191 jongens (48%) en 209 meisjes (52%). De leeftijd van de jongeren varieert tussen 11 en 18 jaar (M = 13.7; SD = 1.16). In 13 % (N = 52) van de gevallen had het kind een niet Nederlandse achtergrond.

Naast de jongere hebben in totaal N = 156 ouders deelgenomen aan het onderzoek bestaan uit N = 95 moeders (61%) en N= 61 vaders (39%).

24 % ( N = 101) van de jongeren heeft helemaal geen contact met hun vader terwijl slechts 3 % ( N = 13) van de jongeren geen contact met moeder heeft. Gemiddeld verblijft 7 % ( N = 29) van de jongeren alleen bij vader en 33% (N=141) bij moeder.

In Tabel 1 worden de algemene gegevens van de respondenten nader weergegeven.

3.2 Ouderverstoting in Nederland

In deze paragraaf zal getracht worden antwoord te geven op de vraag hoe vaak ouderverstoting in Nederlandse echtscheidingsgezinnen voorkomt. Zoals eerder vermeld, wordt ouderverstoting gemeten aan de hand van de verkorte PAS vragenlijst dat door Ed Spruijt (2004) is vertaald en bewerkt. Deze vragenlijst is echter alleen door ouders ingevuld. Om ook een beeld te krijgen over hoe jongeren denken wat betreft ouderverstoting zijn de loyaliteitsproblemen bij jongeren gemeten.

PAS

De PAS vragenlijst bestaat uit een aantal vragen die over het kind gaan en een aantal vragen die over ex-partner gaan. Door middel van de factoranalyse blijkt dat de PAS schaal opgesplitst kan worden in twee schalen, namelijk wat vader/moeder vindt over het kind en wat vader/moeder vindt over ex-partner.

Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld genomen vaders vaker denken dat er sprake is van ouderverstoting ( M = 1.83; sd = .82) dan moeders (M = 1.54; sd = .55). Dit verschil is echter niet significant ( t = -.53; df = 18; p = .59). Bovendien denken vaders vaker dat ex-partner aan partnerverstoting doet ( M = 1.91; sd = .90) dan moeders ( M= 1.47; sd = .70). Ook dit verschil is echter niet significant ( t =.25 ; df = 18; p = .81).

De gemiddelden en de standaarddeviaties voor de schalen berekend zijn weergegeven in Tabel 2.

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe vaak ouderverstoting voorkomt in Nederlandse echtscheidingsgezinnen wordt als eerst gekeken naar de gemiddelden per item. Aan de hand van dit gegeven wordt een beeld gevormd over welke items vaak of minder vaak voorkomen.

Dit gegeven wordt gepresenteerd in Tabel 3 en Tabel 4.

Het blijkt dat vaders bij de schaal PAS kind gemiddeld hoog scoren op de items ‘alleen positief praat over de andere ouder’ en ‘totaal geen schuldgevoelens lijkt te hebben’. Moeders scoren het hoogst op de item ‘zich na de scheiding begon terug te trekken van u’. Het valt op dat het gemiddelde score op alle items bij vaders hoger ligt dan bij moeders.

Wat betreft de schaal PAS ex-partner blijkt uit Tabel 4 dat vaders gemiddeld hoog scoren op de items ‘uw tekortkomingen overdrijft’ en ‘alle herinneringen aan u uit huis haalt’. Tevens is uit Tabel 4 af te leiden dat moeders evenals vaders het hoogste gemiddelde score heeft op de item ‘uw tekortkomingen overdrijft’.

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate van PAS in Nederland zij er op itembasis vier categorieën gemaakt, namelijk niet, mild, matig en ernstig. De gegevens worden weergegeven in de onderstaande Tabel.

De resultaten laten zien dat PAS voorkomt in Nederland. Slechts 36% van de moeders en 28% van de vaders vinden dat er geen sprake is van PAS. De milde vorm van PAS komt het vaakst voor bij zowel vaders (45%) als bij moeders (49%). De matige vorm komt volgens vaders in 6 % van de gevallen voor en volgens moeders in 5 % van de gevallen. In 21 % van de gevallen komt volgens vaders de ernstige vorm van PAS voor en volgens moeders in 10% van de gevallen.

Loyaliteit

In Tabel 2 is tevens af te lezen dat de schaal loyaliteit – zoals gemeten bij de jongere – een gemiddelde score heeft van 2.11 en een standaardafwijking van 1.18. Gemiddeld genomen scoren de meisjes hoger ( M = 2.57; sd = .086) dan jongens (M = 2.29; sd = .084). Dit verschil is tevens statistisch significant ( t = -2.28; df = 38; p < .05). Er kan geconcludeerd worden dat meisjes meer loyaliteitsproblemen ervaren dan jongens.

Correlatie PAS en Loyaliteit

Wanneer naar de correlatie tussen de schalen PAS en loyaliteit wordt gekeken, die in Tabel 6 wordt weergegeven, blijkt dat er sprake is van een significante positieve correlatie tussen loyaliteit en PAS moeder ( r = .25; p < .05). Hierbij valt op dat loyaliteit enkel significant correleert met de schaal PAS moeder over kind. Hoe hoger moeder scoort op PAS kind, hoe meer loyaliteitsproblemen het kind zal ervaren. Wanneer uitgesplitst wordt naar geslacht kan er voor zowel jongens als meisjes geen significante verband aangetoond worden.

3.3 Kenmerken van ouderverstoting en loyaliteitsproblemen

In deze paragraaf zal er geanalyseerd worden of ouderlijke conflicten en de mate van betrokkenheid van ouders samenhangen met PAS en loyaliteitsproblemen. Er wordt in feite gekeken of deze variabelen beschouwd kunnen worden als kenmerken van ouderverstoting.

Als eerst zijn de gemiddelden en de standaarddeviaties voor de schalen berekend, hetgeen in Tabel 7 wordt weergegeven. Voor de schaal ouderlijke conflicten voor de scheiding is een gemiddelde score gevonden van 2.13 met een standaarddeviatie van .94. De schaal ouderlijke conflicten na de scheiding heeft een gemiddelde score van 2.79 en een standaarddeviatie .99. De gemiddelde score voor betrokkenheid moeder (M= .4.43; sd = .97) is hoger dan de gemiddelde score voor betrokkenheid vader ( M = .3.23; sd = 1.57). Dit verschil is niet significant ( t = 1.77; df = 20; p = .092).

Ouderlijke conflicten en PAS

Uit Tabel 8 is af te leiden dat ouderlijke conflicten voor de scheiding samenhangt met hoe moeder over ex-partner oordeelt ( r = .24; p < .01). Hoe meer ouderlijke conflicten voor de scheiding hoe hoger de score van moeder over PAS ex-partner. Ook bij vader is er sprake van een positieve samenhang tussen ouderlijke conflicten voor de scheiding en PAS ex-partner, maar is er geen significante resultaat gevonden. Wat betreft ouderlijke conflicten na de scheiding zijn er geen verbanden gevonden met de PAS schalen.

Ouderlijke conflicten en loyaliteit

Ouderlijke conflicten voor (r = .33; p < .01) en na de scheiding (r = .42; p < .01) correleren relatief sterk met loyaliteitsproblemen bij het kind. Dit betekent dat hoe meer conflicten tussen ouders, hoe meer loyaliteitsproblemen het kind voor en na de scheiding ervaart.

Wanneer gekeken wordt naar de correlatie tussen de schalen voor het functioneren van meisjes en jongens apart valt op dat er bij jongens een minder sterke samenhang bestaat ( r = .19; p < .05) tussen loyaliteitsproblemen en ouderlijke conflicten voor de scheiding in tegenstelling tot de meisjes waarbij een relatief sterke samenhang is gevonden ( r = .44; p < .01). Hieruit kan afgeleid worden dat meisjes meer last hebben van conflicten voor de scheiding dan jongens. Na de scheiding is er voor zowel jongens ( r = .38; p < .01) als meisjes ( r = .44; p < .01) een relatief sterke samenhang gevonden met loyaliteitsproblemen.

Betrokkenheid ouders en PAS

Ook is er gekeken naar de samenhang tussen de mate van betrokkenheid en ouderverstoting. Uit Tabel 8 kan afgeleid worden dat er veel correlaties boven .20 zijn, maar door de kleine steekproef er slecht een aantal resultaten significant zijn. Uit de resultaten blijkt dat er een negatieve samenhang bestaat tussen betrokkenheid moeder en PAS moeder over kind (r = -.42; p < .01). Moeders die minder betrokken zijn, zullen wellicht een hogere score hebben bij ouderverstoting door het kind. Dit laatste geldt ook voor vaders aangezien er een negatieve samenhang bestaat tussen betrokkenheid vader en PAS vader over kind ( r = -.46; p < .05). Ook de samenhang tussen betrokkenheid moeder en PAS moeder over ex-partner is negatief (r = -.23; p < .05) hetgeen ook voor betrokkenheid vader en PAS vader over ex-partner geldt (r = .-47; p < .01). Dus hoe hoger de mate van betrokkenheid ouders hoe minder negatief ouders over ex-partner oordelen.

Betrokkenheid ouders en loyaliteit

Verder blijkt uit de resultaten dat er een negatieve samenhang bestaat tussen betrokkenheid moeder en loyaliteitsproblemen bij het kind ( r = -.24; p < .05). Met andere woorden, hoe minder betrokken de moeder is hoe meer loyaliteitsproblemen het kind rapporteert. In tegenstelling tot de betrokkenheid moeder hangt de mate van betrokkenheid vader niet samen met loyaliteitsproblemen bij het kind.

3.4 Gevolgen van ouderverstoting en loyaliteitsproblemen

Uit literatuur is naar voren gekomen dat ouderverstoting en loyaliteitsproblemen ernstige gevolgen kan hebben voor het kind. In deze paragraaf zal een aantal aspecten van het functioneren van de jongere worden onderzocht, zoals algemeen welbevinden, zelfwaardering, depressie, angst en agressie. De resultaten worden weergegeven in Tabel 9.

PAS

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat alleen PAS moeder significant samenhangt met depressie bij jongens ( r = .36; p < .05). Hoe meer moeder van mening is dat zij verstoten wordt door haar zoon hoe meer kans hij heeft op een depressie. Bij meisjes is dit verband tevens sterk, maar niet significant ( r = .27).

Verder correleert agressie bij meisjes redelijk hoog ( r = .26; p > .05) met PAS volgens vader, maar ook dit verband is niet significant.

Loyaliteit

Het blijkt dat er een negatieve samenhang bestaat tussen algemeen welbevinden en loyaliteit bij het kind, welke significant is ( r = -.24; p < .01). Dit betekent dat hoe meer loyaliteitsproblemen de jongere ervaart hoe lager het algemeen welbevinden is. Dit geldt voor zowel jongens ( r = -.22; p < .01) als meisjes ( r = .-24; p < .01).

Uit Tabel 9 is verder af te leiden dat loyaliteitsproblemen bij het kind negatief samenhangt met zelfwaardering (r = -.19; p < .01). Wanneer echter gesplitst wordt naar geslacht, zien we bij meisjes een relatief sterke negatieve samenhang ( r = -.23; p < .05) tussen loyaliteitsproblemen en zelfwaardering. Bij jongens zien we in tegenstelling tot meisjes een zeer zwakke samenhang, hetgeen niet significant is. Zodoende heeft loyaliteitsproblemen enkel bij meisjes gevolgen voor de zelfwaardering. Hoe meer loyaliteitsproblemen meisjes ervaren hoe lager de zelfwaardering van meisjes mogelijk zal zijn. Verder blijkt dat meisjes meer kans oplopen tot depressie wanneer er sprake is van loyaliteitsproblemen. Er is een significante samenhang gevonden tussen depressie en loyaliteitsproblemen bij meisjes ( r = .25; p < .01).

Wat betreft angst kan uit Tabel 9 afgeleid worden dat het relatief sterk samenhangt met loyaliteitsproblemen bij zowel jongens ( r = .22; p < .01) als meisjes ( r = .27; p < .01). Er kan geconcludeerd worden dat loyaliteitsproblemen bij het kind wellicht leidt tot angstige kinderen.

Als laatst blijkt uit deze studie dat agressie niet significant samenhangt met loyaliteitsproblemen of tot verstoten van ouders. Wel correleert agressie bij meisjes redelijk hoog ( r = .26) met ouderverstoting volgens vader, maar is echter niet significant.


4. Conclusie en discussie

In dit onderzoek is gekeken in hoeverre ouderverstoting voorkomt in Nederland en wat daarvan de kenmerken zijn en de gevolgen voor het functioneren van de jongere. Hierbij is in tegenstelling tot eerdere onderzoeken in Nederland tevens aandacht besteed aan loyaliteitsproblemen bij jongeren. Aanwezigheid van loyaliteitsproblemen is namelijk een indicator van PAS bij jongeren. In dit onderzoek zijn dus zowel ouders als jongeren betrokken.

Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling van dit rapport, zullen allereerst de resultaten van onderzoeksvragen worden besproken.

Op de eerste onderzoeksvraag namelijk, hoe vaak ouderverstoting voorkomt in Nederlandse echtscheidingsgezinnen, is uit het onderzoek naar voren gekomen, dat gemiddeld genomen vaders vaker denken dat er sprake is van ouderverstoting ten opzichte van moeders. Helaas is dit verschil, mogelijk door de kleine steekproef ( N = 19) en de lage power, niet significant bevonden. Ook in de literatuur komt naar voren dat vaders vaak de slachtofferouders zijn (Gardner, 2002ab). Een verklaring voor waarom vaders vaker vinden dat er sprake is van ouderverstoting heeft wellicht te maken met hoeveel contact ze hebben met hun kind. Uit Tabel 1 komt namelijk naar voren dat vaders veel minder contact hebben met hun kinderen in tegenstelling tot moeders. Ook wanneer per item wordt gekeken naar de gemiddelde scores van vaders en moeders op de schaal PAS, scoren vaders op alle items gemiddeld hoger dan moeders. Over de mate waarin PAS voorkomt in Nederland verschillen de ouders ook van elkaar. Uit de resultaten blijkt namelijk dat de mate van ouderverstoting volgens vaders in 45 % van de gevallen mild, 6 % matig en in 21% van de gevallen ernstig te noemen is. Daarentegen geven 28 % van de vaders aan dat er geen sprake is van ouderverstoting. Volgens moeders betreft het in 49% van de gevallen een milde vorm, 5 % matig en 10% een ernstige vorm. 36 % van de moeders vindt dat er geen sprake is van PAS.

Deze resultaten lijken tegenstrijdig met de bevindingen van het onderzoek van Ed Spruijt en zijn collega’s (2005). Uit het onderzoek van Ed Spruijt en collega’s (2005) kwam immers naar voren dat PAS wel voorkomt in Nederland, maar dat de ernstige vorm niet of nauwelijks voorkomt. Het hoge percentage van de ernstige vorm van ouderverstoting in dit onderzoek kan mogelijk verklaard worden doordat het in dit onderzoek alleen recente scheidingsgezinnen betreft.

Als indicator voor ouderverstoting volgens jongeren, zijn de loyaliteitsproblemen gemeten. Hieruit komt naar voren dat hoe meer moeder denkt dat het kind de moeder verstoot des te meer loyaliteitsproblemen het kind zal ervaren. Vermoedelijk is het kind kwetsbaarder voor loyaliteitsproblemen wanneer het gaat om moeder die zich verstoten voelt, daar het kind vaker bij moeder verblijft. Verder komt naar voren dat meisjes meer loyaliteitsproblemen ervaren dan jongens. Dit gegeven komt ook terug in de literatuur (Buchanan et al., 1991).

Op de tweede onderzoeksvraag wat zijn de kenmerken van ouderverstoting is uit het onderzoek naar voren gekomen dat zowel ouderlijke conflicten voor en na de scheiding als de mate van betrokkenheid van ouders belangrijke kenmerken zijn van ouderverstoting.

Ouderlijke conflicten voor de scheiding hangen samen met hoe moeder over ex-partner oordeelt. Dit betekent dat hoe meer sprake is van ouderlijke conflicten voor de scheiding, hoe meer de moeder van mening is dat er partnerverstoting plaatsvindt door ex-partner. Ouderlijke conflicten voor de scheiding correleert tevens hoog met hoe vader oordeelt over ex-partner, echter is deze samenhang niet significant gevonden. Verder is er geen samenhang gevonden tussen ouderlijke conflicten na de scheiding en PAS.

Wat de samenhang tussen ouderlijke conflicten en loyaliteitsproblemen betreft, ervaren jongeren meer loyaliteitsproblemen, wanneer ouders zowel voor als na de scheiding veel conflicten hebben. Dit is tevens in overeenstemming met eerdere onderzoeken (Buchanan et al., 1991; Spruijt, 2007), waarin een sterke samenhang is aangetoond tussen de mate van loyaliteitsproblemen bij het kind en de mate van ruzie tussen ouders. Verder blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat met name meisjes meer last hebben van conflicten voor de scheiding ten opzichte van jongens.

Over de mate van betrokkenheid kan gezegd worden dat hoe minder betrokken de ouders zijn hoe meer ouders van mening zijn dat er sprake is van ouderverstoting door het kind. Uit resultaten blijkt overigens dat betrokken ouders minder negatief zijn over hun ex-partner.

Verder laten resultaten zien dat alleen de betrokkenheid van moeder samenhangt met loyaliteitsproblemen bij het kind. Hoe betrokken de moeder is hoe minder loyaliteitsproblemen het kind zal ervaren. In tegenstelling tot de betrokkenheid van moeder hangt de mate van betrokkenheid vader niet samen met loyaliteitsproblemen bij het kind. In het onderzoek van Buchanan en collega’s (1991) kwam naar voren dat hoe betrokken de ouders waren hoe minder sprake van loyaleitsproblemen bij kinderen was.

De derde onderzoeksvraag is ‘wat zijn de gevolgen van ouderverstoting voor het functioneren van de jongere?’ Er zijn analyses uitgevoerd naar het algemeen welbevinden, zelfwaardering, depressie, angst en agressie bij jongeren. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat hoe meer loyaliteitsproblemen het kind ervaart des te meer last het van internaliserende problemen zal hebben (Spruijt, 2007). Ook de bevindingen van dit onderzoek bevestigt dit gegeven. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt namelijk dat hoe meer loyaliteitsproblemen de jongere ervaart hoe lager het algemeen welbevinden van de jongere is. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. Zelfwaardering heeft alleen bij meisjes een significant negatief verband met loyaliteitsproblemen. Hoe meer loyaliteitsproblemen meisjes ervaren hoe lager de zelfwaardering van meisjes mogelijk zal zijn. Uit het onderzoek van Baker (2005) kwam naar voren dat het verstoten van een ouder leidt tot lage zelfwaardering. Ook hebben meisjes meer kans op een depressie wanneer zij loyaliteitsproblemen ervaren. Er is immers een relatief sterk verband aangetoond tussen depressie bij meisjes en loyaliteitsproblemen. Bij jongens is er een relatief sterke samenhang gevonden tussen depressie en het verstoten van moeder. Voorts blijkt dat loyaliteitsproblemen tot meer angst bij zowel jongens als meisjes leidt. In de literatuur komt tevens naar voren dat jongeren met loyaliteitsproblemen meer kans hebben op depressie en angst (Buchanan et al., 1991). Agressie blijkt uit deze studie niet significant samen te hangen met PAS of loyaliteitsproblemen. Het is wel opvallend dat agressie bij meisjes redelijk hoog correleert met ouderverstoting volgens vader. Dit gegeven is niet significant. Een grotere steekproef zou wellicht meer significante resultaten leveren wat betreft de gevolgen van PAS.

Ook het gegeven dat het twee verschillende steekproeven betreft moet hierbij in acht genomen worden. Een klein aantal respondenten komen namelijk uit hetzelfde gezin.

Samenvattend bevestigt dit onderzoek dat ouderverstoting voorkomt in Nederland. Ofschoon de verschillen tussen de gemiddelden van ouderverstoting volgens vader en volgens moeder niet significant zijn bevonden, is er wel een verschil gevonden in de mate van PAS volgens ouders. De ernstige vorm van ouderverstoting komt immers twee keer zo vaak voor volgens vaders in tegenstelling tot moeders. Ook loyaliteitsproblemen bij kinderen komt voor. Het kind is met name kwetsbaarder voor loyaliteitsproblemen wanneer het gaat om moeder die zich verstoot voelt. Conflicten voor en na de scheiding als de mate van betrokkenheid van ouders zijn kenmerken van ouderverstoting. Conflicten tussen ouders leidt namelijk tot loyaliteitsproblemen bij het kind, waarbij meisjes meer last hebben van conflicten voor de scheiding in tegenstelling tot jongens. De mate van betrokkenheid hangt samen met hoe ouders denken over ouderverstoting door het kind. Namelijk, hoe minder betrokken de ouders zijn hoe meer ouders van mening zijn dat er sprake is van ouderverstoting door het kind. Verder zullen kinderen minder loyaliteitsproblemen ervaren, wanneer de mate van betrokkenheid moeder hoog is. Tot slot over het functioneren van de jongeren blijkt dat algemeen welbevinden bij zowel jongens als meisjes lager is wanneer zij loyaliteitsproblemen ervaren. Bij meisjes geldt ook een lage zelfwaardering bij loyaliteitsproblemen. Bovendien hebben meisjes in tegenstelling tot jongens meer kans op depressie wanneer zij loyaliteitsproblemen ervaren.

Loyaliteitsproblemen leiden verder tot meer angst bij zowel jongens als meisjes. Uit dit onderzoek blijkt verder dat loyaliteitsproblemen geen gevolgen heeft op de agressie van jongeren.

Om een specifieker uitspraak te kunnen doen over hoe vaak PAS voorkomt en in welke mate het in Nederland voorkomt is meer onderzoek nodig. Zo is de verdeling mild, matig en ernstig niet volgens een bepaald criterium gemaakt, aangezien in de Nederlandse literatuur nagenoeg niets te vinden is over deze verdeling. Zodoende is het niet duidelijk of deze typen inhoudelijk hetzelfde representeren als de typen die door Gardner onderscheiden worden. Daarom is het belangrijk om een goed diagnostisch meetinstrument te gebruiken waarin de verdeling in typen goed te onderscheiden is om meer duidelijkheid te verkrijgen over de ernst van het voorkomen van het PAS.

In tegenstelling tot eerdere studies zijn in dit onderzoek de loyaliteitsproblemen bij kinderen niet buiten beschouwing gelaten. Tot nu toe werd PAS alleen bij ouders of hulpverleners gemeten. In dit onderzoek zijn zowel de ouders als de jongeren betrokken. Dit heeft uiteraard enkele relevante gegevens opgeleverd. De gegevens die verkregen zijn, waren helaas niet altijd afkomstig uit één scheidingsgezin. Het aantal respondenten waarbij zowel de vader, de moeder als de jongere de vragenlijst heeft ingevuld is tamelijk klein. Veel resultaten waren daarom niet significant. Desondanks zijn er veel verbanden aangetoond. Een aanbeveling is gebruik te maken van een andere manier van dataverzameling om zowel vader, moeder als kind erin te betrekken. Zodoende zullen er meer relevante gegevens naar voren komen. Verder zijn de respondenten afkomstig uit verschillende instanties en betreffen recente scheidingsgezinnen.

Dit betekent dat de problemen bij deze gezinnen wellicht groter zijn dan gezinnen die langer gescheiden zijn. Dit kan mogelijk een verklaring zijn voor het hoge percentage ernstige vorm van ouderverstoting in dit onderzoek. Verder is het PAS in dit onderzoek vertaald met het begrip ouderverstoting, in plaats van het ouderverstotingssyndroom, aangezien er nog geen algemene erkenning is om ouderverstoting als syndroom te zien. Dit onderzoek toont tevens de gevolgen van ouderverstoting voor het functioneren van de jongere. Ook hierover is verder onderzoek aanbevolen. De resultaten laten immers zien dat het probleem niet onderschat mag worden.


Literatuur

Baker, A.J.L. (2005). The Long-term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study. The American Journal of Family Therapy, 33, 289-302.

Baker, A.J.L., Darnall, D. (2006). Behaviors and Strategies Employed in Parental Alienation: A Survey of Parental Experiences. Journal of Divorce & Remariagge, 45, 97-124.

Baker, A.J.L., Darnall, D.C. (2007). A Construct Study of the Eight Symptoms of Severe Parental Alienation Syndrome: A Survey of Parental Experiences. Journal of Divorce & Remarriage, 47, 55-75.

Baker, A.J.L. (2007). Knowledge and Attitudes About the Parental Alienation Syndrome: A Survey of Custody Evaluators. The American Journal of Family Therapy, 35, 1-19

Baker, A.J.L. (2006). Patterns of Parental Alienation Syndrome: A Qualitative Study of Adults Who were Alienated from a Parent as a Child. The American Journal of Family Therapy, 34, 63-78

Buchanan, C.M., Maccoby, E.E., Dornbusch, S.M. (1991). Caught between parents: Adolescents’ Experience in Divorces Homes. Child Development, 62, 1008-1029.

Cartwright, G.F. (1993). Expanding the parameters of parental alienation syndrome. The American Journal of Family Therapy, 21,113-124.

CBS (2008). Echtscheidingen: leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur. Voorburg/Heerlen: CBS

Eerenbeemt, E. van den, Oele, B. (1987). De contextuele therapie: verdiende vrijheid. Kern: Centrum voor psychotherapie en relatievorming.

Gardner, R.A. (2002 a). The Empowerment of children in the development of parental alienation syndrome. American journal of forensic psychology, 20, 5-28.

Gardner, R.A. (2002 b). Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child-Custody Disputes? The American Journal of Family Therapy, 30, 93-115.

Gardner, R.A. (2002 c). Denial of the Parental Alienation Syndrome Also Harms Woman. The American Journal of Family Therapy, 30, 191-202

E.Kaplan Universiteit Utrecht Juli 2008 36

Johnston, J.R., Walters, M.G., Olesen, N.W. (2005). The psychological functioning of alienated children in custody disputing families: an exploratory study. American Journal of Forensic Psychology, 23, 39-62.

O’Leary, K.D., Moerk, K.C. (1999). Divorce, children and the courts: evaluating the use of parent alienation syndrome in custody disputes. Expert Evidence, 7, 127-146.

Rand, D.C. (1997). The spectrum of parental alienation syndrome (part I). American Journal of Forensic Psychology, 15, 23-51

Spruijt, E. (2007). Scheidingskinderen: overzicht van recent sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van ouderlijke scheiding voor kinderen en jongeren. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Spruijt, A.P., Eikelenboom, B., Harmeling, J., Stokkers, R., Kormos, H. (2005). Het ouderverstotingssyndroom (PAS) in Nederland. EB, Tijdschrift voor Echtscheidingsrecht, 11, 103-110.

VanderValk, I., Spruijt, E. (2004). De gevolgen voor echtscheiding voor kinderen. Jaarboek voor Ontwikkelings Psychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie,6, 324-342.

Vassiliou, D., Cartwright, G.F. (2001). The Lost Parents’ Perspective on Parental Alienation Syndrome. The American Journal of Family Therapy, 29, 181-191.

Warshak, R.A. (2001). Current controversies regarding parental alienation syndrome. American Journal of Forensic Psychology, 19, 29-56.

juli 31, 2008 at 3:06 am 35 reacties

BA7155 – Rechtbank Maastricht – Rechter stelt in uitspraak ouderverstoting vast

Samenvatting

De Rechtbank Maastricht stelt in haar uitspraak “oudervervreemding / ouderverstoting” vast en spreekt een Onder Toezicht Stelling (een zgn. Omgangs-OTS) over het kind uit om zo de conflicten tussen de ouders op te lossen en de omgang op gang te brengen

Opmerking vooraf:

Zie voor de erkenning van het Ouderverstotingssyndroom of Parental Alienation Syndrome (PAS) in de Nederlandse rechtspraak naast deze uitspraak van de Rechtbank Maastricht eveneens de meer recente jurisprudentie van het Gerechtshof Den Bosch op:

LJN: BA7155, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht , 118048 / OT RK 07-349

Datum uitspraak: 12-06-2007
Datum publicatie: 13-06-2007
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie:
Verzoek van vader tot ondertoezichtstelling kind (7 jaar) in verband met niet nakomen van omgangsregeling. Ondertoezichtstelling uitgesproken omdat geestelijke belangen en gezondheid kind ernstig worden bedreigd, aangezien sprake is van oudervervreemding / ouderverstoting en aangezien de strijd tussen de ouders voortduurt en zal blijven voortduren en moeder het kind informeert op een manier die kind schade toebrengt.

Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT

Sector Civiel

Datum uitspraak: 12 juni 2007

Zaaknummer: 118048 / OT RK 07-349

De kinderrechter heeft de navolgende beschikking gegeven in de zaak met betrekking tot de minderjarige:

[naam kind], geboren te [O.] op [geboortedatum]

kind van:

[naam vader],

wonende te [O.],

verzoeker, verder te noemen de vader,

procureur mr. D. Dronkers,

en

[naam moeder], wonende te [adres],

verder te noemen de moeder,

procureur mr. F.G.F.M. Tripels.

1. Verloop van de procedure

Op 9 maart 2007 heeft de vader een verzoekschrift met bijlagen ingediend, daartoe strekkende dat de ondertoezichtstelling van zijn dochter [naam kind] wordt uitgesproken.

De zaak is behandeld ter zitting van 29 mei 2007, tijdens welke behandeling de raadsvrouw van de moeder een pleitnotitie heeft overgelegd, tevens houdende verzoeken tot wijziging van een omgangsregeling en van een informatieplicht.

2. Beoordeling

Ten aanzien van de verzoeken tot wijziging van een omgangsregeling en informatieplicht.

De kinderrechter zal de moeder niet ontvankelijk verklaren in beide verzoeken.

Daargelaten de vaststelling dat de bij pleitnota gedane verzoeken niet voldoen aan de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en aan de regels van het Procesreglement Familierecht Rechtbanken en daargelaten de vaststelling dat de belanghebbenden volledig overvallen zijn met deze ter zitting gedane verzoeken, oordeelt de kinderrechter dat geen sprake is van gewijzigde omstandigheden noch kan worden geconstateerd dat bij het nemen van de betreffende beslissingen is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Namens de moeder wordt weliswaar met betrekking tot de omgangsregeling gesteld dat de wijziging daarin is gelegen dat de omgang niet (langer) in het belang van [naam kind] is, maar deze stelling is volstrekt niet onderbouwd.

Ten aanzien van het verzoek tot wijziging van de informatieplicht worden zelfs niet eens gronden aangevoerd, zodat de kinderrechter de moeder ook in dit verzoek niet ontvankelijk zal verklaren.

Ten aanzien van het verzoek tot ondertoezichtstelling van de minderjarige:

De vader heeft verzocht [naam kind] onder toezicht te stellen. Als grond voor de ondertoezichtstelling voert de vader aan dat diverse procedures tot het verkrijgen van omgang niet ertoe hebben geleid dat [naam kind] en hij omgang met elkaar hebben. De vader stelt dat het apert in strijd is met het belang van [naam kind] dat geen omgang plaatsvindt, waardoor [naam kind] in haar zedelijke of geestelijke belangen en/of gezondheid ernstig wordt bedreigd; andere middelen ter voorkoming hiervan hebben gefaald en, naar te voorzien valt, zullen ook falen. De omstandigheid dat de moeder vader stelselmatig weghoudt van [naam kind] kan niet anders dan tot psychische schade bij het kind leiden. Volgens de vader is de ondertoezichtstelling noodzakelijk, opdat de te benoemen gezinsvoogd de moeder aanwijzingen tot het invullen van de omgang kan geven; daarnaast zou de gezinsvoogd erop moeten toezien dat de moeder aan [naam kind] helder en adequaat uiteen zet wat de positie van de vader ten opzichte van het kind is. Stelselmatig het kind afhouden van haar natuurlijke vader kan niet anders dan fnuikend zijn voor haar geestelijke en emotionele ontwikkeling.

De moeder stelt dat tijdens de kortdurende relatie met de vader haar eigen veiligheid en de veiligheid van [naam kind] voortdurend in gevaar zijn gekomen. Geestelijke manipulatie en bezittingsdrang hebben steeds een rol gespeeld. Ook was sprake van fysiek geweld.

De relatie werd beëindigd toen [naam kind] enkele maanden oud was; van family life was dan ook nauwelijks sprake. Inmiddels heeft de moeder [naam kind] zelf verteld wat haar status is. [naam kind] weet nu dat de man die zij beschouwt als haar vader niet haar biologische vader is. [naam kind] weet dat zij, wanneer zij maar wil, kennis kan maken met haar biologische vader, maar [naam kind] wil dit absoluut niet. Gedwongen omgang is vaak schadelijk voor een minderjarige. De moeder meent daarom dat het verzoek tot ondertoezichtstelling dient te worden afgewezen, ook al omdat het faciliteren van een omgangsregeling niet tot de taak van een gezinsvoogd behoort.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft ter zitting verklaard dat het heel erg is voor [naam kind] dat zij niet in staat is om contact met haar vader te hebben. De Raad wil meedenken om ervoor te zorgen dat [naam kind] toch een vaderbeeld krijgt, maar de Raad kan nu geen oplossing bieden omdat alles wat gedaan kan worden al gedaan is zonder succes.

De kinderrechter overweegt dat uit de overgelegde stukken en uit het verhandelde ter zitting valt af te leiden dat [naam kind] en haar vader sinds circa oktober 2001 geen omgang met elkaar hebben. Ondanks een in rechte vastgestelde regeling staat de moeder niet toe dat [naam kind] contact met haar vader heeft en weigert de moeder enige informatie over [naam kind] aan de vader te geven.

De kinderrechter stelt vast dat de houding van de moeder leidt tot oudervervreemding c.q. ouderverstoting: zo heeft de moeder toegelaten c.q. gestimuleerd dat [naam kind] de nieuwe partner van moeder “papa” noemt; zo stelt de moeder dat een zeer hechte band tussen haar echtgenoot en [naam kind] bestaat en dat zij samen met nog drie broertjes/zusjes een hecht gezin vormen, waarin [naam kind] veilig en gelukkig is en waarbij de moeder dit geluk niet bruut wilde verstoren omdat zij zelf destijds een verkeerde keuze heeft gemaakt door met de vader van [naam kind] een relatie te hebben; zo heeft de moeder [naam kind] jaren lang in de waan gelaten dat haar huidige echtgenoot de vader van [naam kind] is; zo heeft de moeder [naam kind] pas zeer recent ingelicht over haar status, maar heeft zij dit kennelijk gedaan op een zodanige wijze dat [naam kind] geschrokken en bang is; zo stelt de moeder dat [naam kind] geen enkele band met de vader heeft en dat de vader een vreemde voor haar is.

De kinderrechter overweegt dat de door de moeder veroorzaakte oudervervreemding/ ouderverstoting een psychische vorm van kindermishandeling is en dat [naam kind] in het gezin van de moeder zodanig opgroeit dat haar geestelijke belangen ernstig worden bedreigd.

De kinderrechter oordeelt dat [naam kind] hiertegen beschermd dient te worden.

Verder overweegt de kinderrechter dat de ouders van [naam kind] al jaren een strijd over de omgang en informatieplicht voeren. Deze strijd blijft voortduren. Gebleken is dat de moeder [naam kind] informeert over de rechtzaken en haar kennelijk vertelt dat zij mogelijk gedwongen wordt tot contact met haar biologische vader. Ten onrechte vertelt de moeder aan [naam kind] dat zij zelf mag bepalen of en wanneer zij contact wil. De kinderrechter moet constateren dat [naam kind] ten gevolge van de manier van inlichten door haar moeder kennelijk buikpijn krijgt en bang is weggehaald te worden bij haar moeder en stiefvader.

Gebleken is ook dat de vader zich niet erbij neerlegt dat de moeder de omgang tegenhoudt. De vader heeft duidelijk gemaakt dat hij omgang wil.

De kinderrechter stelt vast dat deze strijd zeer schadelijk is voor [naam kind], dat [naam kind] door deze strijd zodanig opgroeit dat haar geestelijke belangen en haar gezondheid ernstig worden bedreigd en dat [naam kind] beschermd dient te worden.

Aangezien andere middelen ter afwending van de bedreiging hebben gefaald (de vrouw heeft geweigerd mee te werken aan onderzoek door De Viersprong) en aangezien de Raad heeft gesteld dat zonder succes al het mogelijke is ondernomen, zal de kinderrechter [naam kind] onder toezicht stellen.

De kinderrechter ziet het als een taak van de te benoemen gezinsvoogd het kind buiten de strijd van de ouders te brengen en de ouders, wellicht middels mediation, ertoe te zetten hun conflict op te lossen; ook ziet de kinderrechter het als taak van de gezinsvoogd om [naam kind] op een verantwoorde manier voor te lichten over haar status en haar kennis te laten maken met haar vader.

3. Beslissing:

Verklaart de moeder niet ontvankelijk in haar verzoeken tot wijziging van een omgangsregeling en van een informatieplicht.

Stelt voornoemde minderjarige met ingang van 12 juni 2007 onder toezicht van de Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg voor de termijn van een jaar.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.E. Salemans-Wijnen, kinderrechter, en in het openbaar op 12 juni 2007 uitgesproken in tegenwoordigheid van L.M.H. Beckers, griffier.

Tegen deze beschikking kan – uitsluitend door tussenkomst van een procureur (advocaat) – hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch:

a. door de verzoekende partij en degenen aan wie een afschrift van de beschikking (vanwege de griffier) is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat de beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.

juni 13, 2007 at 11:09 am 2 reacties

Syndrome d’aliénation parentale – Diagnostic et prise en charge médico-juridique (Jean-Marc Delfieu, 2005)

Syndrome d’aliénation parentale

Diagnostic et prise en charge médico-juridique

EXPERTS – CHRONIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE – N° 67 – pp. 24-30 – juin 2005

Jean-Marc Delfieu, Psychiatre, Expert près la cour dáppel de Nimes

Jean-Marc Delfieu, Psychiatre, Expert près la cour dáppel de Nimes

Jean-Marc DELFIEU

Psychiatre

Expert près la cour d’appel de Nîmes

Nederlands: Jean-Marc DELFIEU – Het oudervervreemdingssyndroom – Diagnose en medisch-juridische behandeling

English: Jean-Marc DELFIEU – Parental Alienation Syndrome – Diagnosis and medical-legal management

Deutsch: Jean-Marc DELFIEU – Eltern-Kind-Entfremdung – Diagnostik und medizinisch-rechtlichen Betreuung

Espagnol: Jean-Marc DELFIEU – Síndrome de Alienación Parental – Diagnóstico y manejo médico-legal

RÉSUMÉ

Syndrome d’aliénation parentale. Diagnostic et prise en charge par J.-M. DELFIEU (EXPERTS, n° 67, 2005, juin – p. 24 à 30 – ST, J, 05, 02)

La multiplication récente de cas de manipulation mentale exercée sur un enfant par le parent avec lequel il vit après un divorce nous conduit à décrire les différents symptômes possibles au travers de la littérature médicale internationale. Les particularités de l’expertise familiale et ses conséquences juridiques sont abordées dans l’espoir d’une meilleure prise en charge médico-juridique de ces familles en grande souffrance.

MOTS CLÉS : ALIÉNATION PARENTALE / EXPERTISE FAMILIALE / MANIPULATION MENTALE

INTRODUCTION

La pratique des expertises familiales révèle la multiplication récente de cas de parents, mères et pères, mais majoritairement des pères ayant perdu tout contact avec leur (s) enfant (s) à la suite de leur séparation ou à leur divorce. Nous rencontrons de plus en plus d’enfants qui rejettent un de leurs parents sans raison apparente, ou au moins sans pouvoir expliciter leur rejet, tout en exprimant des sentiments de haine à son égard.

Or, l’interruption des contacts et des relations entre les enfants et l’un des parents après une séparation ou un divorce exerce un impact traumatisant aussi bien sur les enfants concernés que sur leurs parents. Le devenir ultérieur des enfants est particulièrement préoccupant. Il s’agit d’une véritable manipulation mentale exercée par le parent avec lequel vit l’enfant : certains auteurs comparent ce phénomène au syndrome de Stockholm (attitudes de victimes prenant fait et cause pour leurs kidnappeurs).

Est-ce une nouvelle pathologie ou ne l’avaiton pas reconnue comme une entité autonome jusqu’ici en France ? Aux États-Unis, elle est identifiée sous le terme de Parental Alienation Syndrome (PAS) dont l’ouvrage de référence dans le domaine est le livre de Richard A. Gartner, professeur en pédopsychiatrie et psychanalyste de la Columbia University de New-York, livre qui parut une première fois en 1992, et fut réédité en 1998 : The parental Alienation Syndrome, a Guide for mental health and legal professionals.

En France, quelques articles récents sont consacrés au « syndrome d’aliénation parentale ». Cette dénomination nous paraît incorrecte, résultant d’une traduction littérale de l’américain. Le terme de « désaffection parentale » nous semble plus explicite.

1. PSYCHOPATHOLOGIE DU DIVORCE

1.1. Impact sur les enfants de la séparation et du divorce

De plus en plus de personnes se séparent et/ou divorcent. Il s’agit là apparemment d’une tendance inéluctable dans les pays occidentaux. En France et en Allemagne, un mariage récent sur trois se termine par un divorce. Dans les grandes villes, c’est un mariage sur deux. Chaque année, le nombre de divorce augmente environ de 6 %. Les causes de cet accroissement sont très variées : sociales, économiques, culturelles, religieuses. L’évolution assez rapide des rôles respectifs de l’homme et de la femme dans les sociétés occidentales en est aussi responsable. Le nombre d’enfants concernés devient rapidement très important (17 % des enfants d’une même promotion scolaire vivraient dans une famille monoparentale). Si cette augmentation a pour avantage de ne plus placer l’enfant de parents divorcés dans une situation exceptionnelle, et par la même « anormale » (au sens de la norme sociale), elle représente toujours pour celui-ci une source de difficultés supplémentaires. Il leur faut environ deux ans après le divorce de leurs parents pour s’adapter passablement à leur nouvelle situation et poursuivre un développement psychique normal. Toutefois, un tiers de ces enfants présentent des altérations considérables de leur développement à moyen et à long terme. Les résultats d’études réalisés dans les pays anglosaxons indiquent que la séparation et le divorce des parents exercent à long terme un impact négatif sur le développement des enfants.

Dans une population de consultants psychiatriques, on note une sur-représentation d’enfants de parents divorcés. Toutefois, il convient de distinguer le divorce, procédé juridique, de la mésentente, système d’interaction familiale (le « divorce affectif » pour Despert). La mésentente familiale, surtout lorsqu’elle inclut les enfants, constitue un facteur de morbidité nettement supérieur au divorce. Pour Rutter : « Le principal facteur de troubles à long terme n’est pas la séparation elle-même, mais bien plutôt la discorde familiale si souvent associée à la séparation. »

Ainsi, les effets les plus néfastes s’observent quand le conflit parental précédant le divorce est intense, surtout lorsqu’il inclut les enfants : ils peuvent être pris comme témoins ou otages rendus responsables de la mésentente, ou complices et confidents de l’un des parents. On peut leur demander de se substituer à l’un des parents, ou de soigner celui qui est déprimé (« enfant-médicament »). Au total, ils sont pris dans un conflit de loyauté inextricable qui est directement responsable des évolutions pathologiques éventuelles.

Ces impacts négatifs sont :

– un risque accru de maladies psychiques (plaintes hypocondriaques, accès d’angoisse, épisodes anorexiques ou insomniaques, états dépressifs ou psychosomatiques) ;

– un échec ou un désintérêt scolaire ;

– un risque accru de suicide ;

– des problèmes relationnels et conjugaux ultérieurs. Certaines études soulignent spécialement les conséquences négatives de l’absence précoce du père aussi bien chez les garçons que chez les filles. Il s’agit surtout de problèmes liés aux concepts du rôle, de l’identité, du contact affectif et du comportement relationnel.

Toutes les conduites pathologiques peuvent s’observer. Aucune n’apparaît spécifique. Cela signifie que la mésentente parentale et le divorce représentent, en termes d’épidémiologies, des facteurs de morbidité et de vulnérabilité générales et non des facteurs étiologiques précis.

Pour être compris, chaque symptôme doit être resitué dans l’histoire de l’enfant et de sa famille, tout en l’analysant en fonction du niveau de développement atteint au moment du conflit et/ou de la séparation.

En revanche, les enfants dont les parents réussissent à jouer (ensemble ou de manière coordonnée) après le divorce leur rôle de parents rencontrent le moins de difficultés pour s’adapter à une situation familiale modifiée.

Dans un premier temps, il semblerait que garçons et filles ne réagissent pas de la même manière au changement de situation familiale. Alors que ce sont les garçons qui réagissent plus fort et plus longtemps que les filles, ce sont notamment les jeunes femmes qui présentent plus de dix ans après des troubles psychiques sous forme de problème d’identité, de problèmes relationnels et des troubles psychosomatiques.

1.2. Impact sur les enfants de la privation précoce du père

Le taux des maladies psychosomatiques telles que les troubles anxieux, les dépressions, les troubles de la conscience de soi et les troubles relationnels est significativement plus élevé chez les personnes adultes examinées dont le père a été absent pendant une période prolongée au cours des six premières années de leur vie. Environ 50 à 70 % des hommes et femmes subissent encore à l’âge adulte des problèmes considérables pour avoir grandi sans leur père.

Ces constatations et les résultats similaires obtenus par la recherche récente en matière de divorce peuvent être aujourd’hui considérés comme assurés.

Le maintien du contact affectif et relationnel est considéré aujourd’hui comme étant un critère important du « bien-être psychique et moral de l’enfant ».

Le respect des relations et des contacts affectifs naturels de l’enfant avec ses deux parents et du maintien de la fréquentation des deux parents est un critère important quand il s’agit pour les tribunaux d’évaluer la capacité d’éducation et d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale.

1.3.Importance pour l’enfant d’être en contact avec ses deux parents

Le père et la mère, animant chacun le rôle propre à leur sexe, chacun ayant ses propres gènes, sa propre personnalité avec ses dons et ses faiblesses sont représentés tous deux dans leur enfant commun dès la fusion de l’oeuf et du sperme. L’enfant porte en lui des éléments des deux parents. Le soi (la personnalité de l’enfant) doit sa structure et sa substance (on peut même dire son « essence ») à ses deux parents.

Autrefois, on prenait la relation à deux (dyade) entre la mère et son enfant comme prioritaire; aujourd’hui, les résultats de la recherche prénatale et néonatologique nous apprennent que l’enfant est, depuis sa conception, un dans une relation à trois (triade).

C’est déjà au cours de la grossesse, donc dans sa phase intra-utérine, que l’enfant perçoit son père (par exemple, à travers les sentiments de la mère ou par le truchement de la voix du père). Durant la première année de la vie, la symbiose mère-enfant est d’une intensité toute particulière. Au tout début de sa vie, l’enfant est particulièrement tributaire d’une relation amoureuse, nourrissante, sécurisante et rassurante avec sa mère. Sa perte représenterait un très grand danger pour l’enfant. Plus la mère se sent en terrain sûr et connu dans sa relation avec le père et mieux elle peut remplir cette fonction.

C’est à partir de la deuxième et notamment à partir de la troisième et quatrième année que l’enfant suit le rythme naturel et commence à se développer en s’éloignant de sa mère, en se détachant d’elle et, pour ce faire, il a besoin de son père pour réussir son individuation, sa séparation et son autonomie.

Lorsque celui-ci manque, pour quelques raisons que ce soit, l’enfant reste souvent littéralement lié à sa mère avec tous les impacts sur le développement de sa personnalité. Les complexes de symbiose non résolus (relations fusionnelles à la mère) jouent un rôle important pour de nombreuses maladies de l’âge adulte telles que les névroses d’angoisse, les dépendances, les troubles de conduites du comportement alimentaire et les maladies psychosomatiques. Dans le cas de relation exclusive entre l’enfant et sa mère ou entre l’enfant et son père, l’enfant ne peut pas apprendre à manier suffisamment bien le «triangle» existant entre lui-même, son père et sa mère. Plus tard, devenue adulte en situation matrimoniale, lorsqu’elle attendra elle-même un enfant, cette personne tendra souvent à se retirer de son rôle de parent ou de partenaire, délaissant l’enfant au profit de l’autre partenaire, ou bien elle tombera elle-même dans un rôle d’enfant, risquant de créer de graves conflits de couple. Être trop peu expérimenté dans le « triangle » (mère-père-enfant) induit des problèmes relationnels au sein du groupe. C’est aussi pour assurer leur identité (confiance en soi) que garçons et filles ont besoin d’expériences avec leur mère et avec leur père. Si l’absence d’un des parents fait que l’enfant est insécurisé au niveau du développement du rôle, il peut rencontrer ultérieurement des problèmes de communication avec des personnes de l’autre ou du même sexe.

1.4. Que se passe-t-il lors d’un syndrome d’aliénation parentale ?

La perte d’un des parents bouleverse profondément le soi de l’enfant, sa structure et sa substance. L’enfant se sent brisé. Il a l’impression que la perte d’un des parents se dirige contre lui : « C’est de ma faute », ou « Je n’ai pas mérité que maman (ou papa) reste. » Lorsqu’un des parents agit activement manipulant ainsi la perte relationnelle – ce qui est le cas du syndrome d’aliénation parentale – l’enfant inflige une charge négative à une partie de soi-même ; un côté de sa personnalité subit une véritable amputation psychique. La perte d’une relation s’accompagne d’une douleur qui peut se manifester de manière complètement variée (par exemple, sous forme de dépression, d’angoisse, de symptômes psychosomatiques, etc.). Souvent, l’entourage de l’enfant n’aperçoit pas ses signaux, ou ne les comprend pas correctement, ce qui fait que l’aide ne vient pas. Pour supporter sa situation d’une manière quelconque, l’enfant refoule sa douleur, il la dissocie. Vu de l’extérieur, on ne peut plus s’apercevoir de rien. C’est ce clivage entre une partie souffrante et refoulée de la personnalité et l’image « normative » donnée à voir aux autres (on parle de façade) qui est responsable des problèmes psychiatriques ultérieurs.

Ce point-là constitue naturellement un défi énorme pour les couples qui se séparent. Ils sont appelés à réussir « à séparer leur vie de couple de leur vie de parents » et ce dans une situation où des sentiments les plus variés (colère, angoisse, ennui, humiliation, sentiment de rancune) sont virulents.

Le syndrome d’aliénation parentale est généré par un parent moyennant des actions de manipulation. Il s’agit d’un état de fusion sans compromis de l’enfant pour l’un de ses parents, pour celui qui est « le bon et bien-aimé » et avec lequel il vit, et simultanément de délaissement hostile et également sans compromis de l’autre parent, du prétendu « mauvais et détesté » avec lequel l’enfant ne vit plus, état qui apparaît dans la situation de conflits entre les parents et qui se polarise autour du droit de visite et du droit d’exercice de l’autorité parentale. Il y a clivage entre «bon» et «mauvais» parent.

Les instruments utilisés sont la rupture du contact et la dévalorisation du parent qui vit en dehors du foyer. Le processus psychologique sur lequel repose la désaffection ressemble à celui qui devient manifeste au sein de système des sectes ou même en cas de prise d’otage (syndrome de Stockholm) : l’angoisse et la dépendance font que la victime s’identifie à l’agresseur d’une manière si radicale qu’elle refuse parfois toute aide extérieure. En cas de syndrome d’aliénation parentale, celui des parents qui met en oeuvre la désaffection, soumet l’enfant – sciemment ou inconsciemment – à un endoctrinement. Il abuse pour ce faire du pouvoir presque sans limites qu’il a d’influencer et de disposer de son enfant. Cet endoctrinement crée une fausse image négative à réalité déformée et une perte de considération. Une telle influence revêt clairement les caractéristiques d’un abus et provoque des conséquences psychiques graves pour l’enfant et pour le parent aliéné.

Comme sa capacité de différenciation n’est pas encore pleinement développée, l’enfant n’a que des extrêmes pour s’orienter. Ainsi, l’attitude accompagnant l’image négative qu’il a de l’autre parent (adversaire) déclenche un processus psychodynamique qui, par la suite, n’ayant plus besoin d’impulsion, se déroule tout seul. Tout compte fait, l’enfant contribue lui-même à ce processus en développant une telle répulsion contre le parent adversaire qu’il refuse tout contact avec lui, même sans aucune intervention extérieure. Il rejette celui de ses parents qui vit séparé en raison de ce qu’il a entendu sur la base de racontars, sans prendre en compte ses propres expériences. Dans ces familles, on se réfère facilement à la volonté de l’enfant en mettant en avant ce qu’il veut, et non ce qu’il lui faut. Souvent un enfant de trois ou quatre ans est invité à décider s’il veut rendre visite à son père ou sa mère, ou s’il ne veut pas. Ce choix est impossible, mettant en jeu un grave conflit de loyauté, sauf à utiliser massivement le mécanisme de défense qu’est le clivage avec de lourdes conséquences ultérieures.

La manipulation en partie consciente, en partie inconsciente de l’enfant par celui de ses parents avec lequel il vit, a pour but de détruire l’amour de l’enfant pour l’autre parent et de le mettre à l’écart de la vie de l’enfant. Cette description négative entraîne une déformation souvent substantielle de la réalité et dévalorise celui des parents qui ne vit pas avec l’enfant.

Celui-ci reprend alors les représentations et les sentiments négatifs du parent avec lequel il vit. Il se les approprie pour en faire parfois même sa propre histoire et des scénarios allant bien plus loin que les descriptions de l’auteur de la manipulation. Ainsi, l’enfant prétend souvent des choses qui n’ont jamais eu lieu.

Les conditions de vie extérieure, les possibilités financières, les déménagements dans une autre ville ou à l’étranger, l’aliénation systématique en faisant échouer la fréquentation de l’autre parent, l’amplification de la programmation par des proches (rôle de la grandmère) finissent par fixer la désaffection parent-enfant. Ainsi se forme une coalition stable entre l’enfant et celui de ses parents qui vit avec lui.

Au début, la fréquentation de l’autre parent après la séparation se passe relativement bien. Brusquement, desins intenses se produisent. Ainsi, l’enfant est souvent malade les dimanches de visites, ou pour une raison quelconque, l’enfant ne peut pas respecter les rendez-vous qui de plus en plus souvent n’ont pas lieu et qui ne sont jamais rattrapés. Les arguments avancés sont : « Il faut laisser l’enfant tranquille », « L’enfant peut y aller quand il veut, mais il ne veut pas – et on peut quand même pas l’y obliger. »

Parfois, on n’hésite même pas à reprocher – de manière injustifiée – à l’autre parent l’abus sexuel de l’enfant pour être certain de pouvoir terminer le contact. Près de 90 % de soupçons d’abus sexuels exprimés dans le cadre de contentieux relatifs au droit d’exercice de l’autorité parentale et du droit de fréquentation ne se confirment pas. Ainsi, on ne tient pas compte des dégâts considérables qu’un tel reproche peut engendrer auprès de l’enfant – sans parler de la personne calomnieusement mise en cause.

En tout cas, la désaffection entre l’enfant et celui de ses parents qui ne vit pas avec lui progresse, mettant en danger la relation qui finit par s’interrompre.

Des études statistiques montrent qu’environ 50 % des pères n’ont plus aucun contact avec leur enfant dès une année après leur divorce. Ce résultat est aussi dramatique pour les parents que pour les enfants, car il induit des destins douloureux et souvent des catastrophes mentales.

2. MANIFESTATIONS CLINIQUES

2.1. Symptômes généraux

Le professeur Gardner décrit huit manifestations principales révélatrices du syndrome d’aliénation parentale.

2.1.1. Campagne de rejet, de diffamation

Les belles expériences vécues avec le parent rejeté sont presque totalement refoulées. Il est dévalorisé sans aucune gêne et sans sentiment de culpabilité. Il est décrit comme quelqu’un de méchant, voire de dangereux : il est souvent traité de « brute ». La description déclenche dans l’enfant de grandes tensions intérieures. Quand on lui demande des exemples, l’enfant est souvent incapable de concrétiser sa présentation et répond : « C’est comme ça, je le sais. »

2.1.2. Rationalisation absurde

Pour légitimer son attitude hostile, l’enfant produit des justificatifs irrationnels et absurdes qui n’ont aucun rapport réel avec les véritables expériences. Les événements quotidiens servent d’explications : « Souvent, il parlait si fort » ou « Il ne m’a pas habillé assez chaudement », ou « Il veut toujours que nous disions ce que nous avons envie de faire »… etc.

2.1.3. Absence d’ambivalence normale

Toutes les relations entre les êtres humains sont ambivalentes : certains aspects d’une personne me plaisent, d’autres me déplaisent. Dans ces cas-là, l’un des parents est uniquement bon, l’autre est uniquement mauvais. De manière caractéristique des troubles de la personnalité limite (border line), dont on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une évolution ultérieure possible (par l’usage massif et exclusif du clivage comme mécanisme de défense).

2.1.4. Réflexe de prise de position pour le parent manipulateur

Si on voit l’enfant avec ses deux parents, il prend position sans hésiter en faveur de celui de ses parents qui vit avec lui, souvent avant que celui-ci ne se soit exprimé. Dans de telles situations, il est incapable de concrétiser ses reproches lorsqu’il est invité à le faire.

2.1.5. Extension des hostilités à toute la famille et à l’entourage du parent rejeté

Sans motif plausible, les grands-parents, les amis, les proches de son parent rejeté avec lesquels l’enfant entretenait autrefois des relations chaleureuses et cordiales se voient brutalement rejetés avec autant d’hostilité que le parent rejeté lui-même. Les explications invoquées pour justifier ce comportement sont toutes aussi absurdes et déformées.

2.1.6. Le phénomène de sa « propre opinion »

Celui des parents qui vit avec l’enfant souligne tout particulièrement « la propre volonté » et « l’opinion propre » de l’enfant. Dès l’âge de trois ou quatre ans, les enfants savent pertinemment que tout ce qui est dit est leur propre opinion. Tout parent manipulateur est fier de l’indépendance de ses enfants et de leur courage de dire ce qu’ils pensent. Souvent, les enfants sont invités à dire « la vérité ». Il est certain qu’ils donneront la réponse attendue, car aucun enfant ne peut risquer de décevoir le parent qui s’occupe de lui et dont il dépend.

À ce point précis, les conséquences de la manipulation deviennent manifestes. Les enfants désapprennent à faire confiance à leur propre perception et à l’exprimer. Ils sont incapables de déchiffrer et de reconnaître comme tels les messages contradictoires qui leur parviennent : « Pars avec ton père (ta mère) » (message verbal) « mais n’ose pas aller avec lui (elle) » (message non verbal). Ce message de type « double lien » le rend fou.

2.1.7. Absence de culpabilité du fait de la cruauté supposée du parent adversaire

Ces enfants n’ont pas de sentiment de culpabilité, car ils présument que le parent rejeté est froid et insensible, que la perte de son enfant ne le fait pas souffrir et qu’il mérite ce qui lui arrive… En même temps, ils expriment des revendications financières et des exigences sans avoir de scrupule. Convaincus d’exiger à juste titre, ils ne montrent aucune gratitude.

2.1.8. Adoption de « scénarios empruntés »

Souvent, l’enfant dépeint des scénarios et des reproches grotesques que la personne adulte avec laquelle il vit a exprimé et qu’il reprend à son compte sans jamais les avoir observés ou vécus avec l’autre parent. Il suffit alors de demander : « Que veux-tu dire par cela ? » pour constater que l’enfant ne sait pas de quoi il parle.

2.2. Symptomatologie suivant le degré d’intensité

L’intensité et l’expression des symptômes peuvent varier. Notamment dans la forme faible où tous les symptômes énumérés ne sont pas manifestes chez tous les enfants. On distingue trois formes cliniques : faible, moyenne et sévère.

Cette distinction est importante quand il s’agit d’appliquer les types d’interventions juridiques et psychologiques nécessaires.

2.2.1. En cas d’intensité faible

Tous les symptômes ne sont pas forcément manifestes. Quand ils sont présents, leur degré est moindre et les relations parent-enfant sont encore fonctionnelles.

2.2.2. En cas d’intensité moyenne

Tous les symptômes sont retrouvés et il existe déjà des problèmes considérables pour rendre visite à « l’autre parent ». Toutefois, dès que l’enfant est chez celui-ci, il se calme bientôt et se réjouit du temps de visite qu’il passe avec lui.

2.2.3. En cas d’intensité sévère

Le parent manipulateur fait preuve d’une incompréhension totale (ceci concerne environ 5 à 10 % des cas) : la relation s’est définitivement et radicalement rompue ou elle risque de l’être.

3. CONSÉQUENCES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Selon Gardner, le fait de générer un syndrome d’aliénation parentale doit être considéré comme « un abus émotionnel ». Les effets destructifs, pouvant avoir des impacts tout au long de la vie, sur la personnalité de l’enfant doivent être évalués comme tout aussi graves que ceux commis par un abus sexuel.

Le syndrome d’aliénation parentale produit chez l’enfant une confusion systématique de la perception de soi et d’autrui. L’enfant atteint apprend à se méfier de ses propres sentiments et de ses perceptions. Il dépend pour le meilleur et le pire de la bienveillance de celui de ses parents qui le programme et le manipule. Il perd le sentiment de la réalité et de ses propres limites. Son identité est profondément ébranlée. Elle devient indécise et fragile. Les conséquences en sont une estimation négative de soi, un manque de confiance en soi et une profonde insécurité. Au contact d’une telle personne, on a l’impression d’être devant un caméléon qui dit « oui » et pense « non ».

Soumis à un fort conflit de loyauté, l’enfant apprend à s’adapter aux attentes des autres : il est incapable de développer clairement son individualité, son autonomie. De graves troubles souvent quasi insolubles de la personnalité se produisent : le phénomène de « faux-self » se développe. On retrouve ce phénomène dans les troubles du comportement alimentaire, dans la toxicomanie… etc. « Qui suis-je?», « Qu’est-ce que je pense? », « Qu’est-ce que je ressens vraiment ? ». Ce questionnement obsessionnel tourmente souvent ces personnes toute leur vie. Plus tard, ils sont particulièrement réceptifs aux idéologies radicales qui divisent le monde en «noir» et «blanc».

Dans « son comportement affectif », l’enfant atteint acquiert des modèles extrêmes de soumission et de domination (courber l’échine vers le haut et donner des coups de pieds vers le bas). Comme il a fait l’expérience que l’amour et le contact affectif peuvent également être abusés et peuvent servir à contrôler et à manipuler, il aura du mal à admettre plus tard l’intimité et la proximité, de peur de devenir à nouveau la victime de manipulations destructrices d’identité.

Les conséquences en sont des difficultés à situer la proximité et la distance. Ainsi, les problèmes relationnels découlent d’un comportement démesurément captatif et séquestrant d’une part et d’un comportement exagérément distancié et inabordable de l’autre. En fonction de l’intensité du syndrome, la personnalité de l’enfant sera pour le moins lésée et au pis ruinée. Dans les cas les plus graves peuvent apparaître des maladies psychiatriques : toxicomanies, maladies psychosomatiques, états limites, dépressions, troubles anxieux et déviances sexuelles. Dans les cas moins graves, les conséquences apparentes sont peu spectaculaires, mais elles constituent néanmoins un préjudice pour la qualité de vie des personnes concernées.

Le rejet actif occasionné par la manipulation, par la négation et la pré-conception négative du parent initialement bien-aimé apporte des lésions encore bien plus profondes au soi de l’enfant atteint que la perte en tant que telle (par exemple, en cas de décès).

La raison pour laquelle l’abus psychique ou narcissique est souvent difficile à identifier est qu’il ne se produit pas dans l’intention de faire du mal, il revêt l’apparence de l’amour. En raison de ses conséquences fatales et longues, il est toutefois aussi intolérable que les autres formes d’abus dont il faut protéger l’enfant.

4. DYNAMIQUE RELATIONNELLE

4.1. Les parents manipulateurs

Le divorce, comme toute crise de la vie, révèle des sentiments non maîtrisés (colère, angoisse, tristesse, danger) et des thèmes relevant de la biographie de la personne concernée (par exemple : événement traumatisant de l’enfance). La douleur et les expériences de la séparation remuent ces anciens sentiments qui viennent s’ajouter aux émotions adultes. Ceci explique l’intensité, voire parfois l’irrationnel du vécu et du comportement émotionnel de l’une ou des deux parties du couple. Ces anciennes blessures qui n’ont effectivement rien à voir avec le partenaire se projettent sur lui/elle. La littérature médicale met en avant l’incapacité des parents manipulateurs à assimiler de manière constructive l’expérience douloureuse de la séparation et l’angoisse de la perte et de l’abandon. L’ex-partenaire reste le méchant/la méchante, coupable de tous leurs malheurs. Ils ne sont guère capables de voir leur propre responsabilité dans le conflit. La manipulation viendrait d’une angoisse de perdre son enfant après avoir déjà perdu son partenaire. Ce sont des sentiments de vengeance qui le poussent à vouloir tourmenter l’autre parent. Il forme une coalition étroite avec l’enfant, coalition à laquelle personne d’autre ne peut accéder : « Nous contre le reste du monde. » Ceci crée une relation pathogène dans laquelle l’enfant est piégé.

Certains reproches injustifiés d’abus sexuels peuvent être compris comme l’expression de traits paranoïaques. Dans cette situation, le parent manipulateur est convaincu – en se surestimant de manière grossière – qu’il doit protégé l’enfant contre l’autre parent. En fin de compte, l’enfant dépendant se trouve séquestré et instrumentalisé pour soi-disant sa propre protection (« pseudo-altruisme »visant en apparence à protéger l’enfant).

4.2. L’enfant manipulé

Jusqu’à l’âge de 7 ou 8 ans, l’enfant ne sait pas distinguer de manière fiable sa propre perception des histoires qui lui sont racontées. Le processus de développement de l’épreuve de réalité est durablement troublé si l’enfant ne s’aperçoit pas des divergences entre ses perceptions et les histoires qui lui sont racontées. Les allégations mensongères concernant l’autre parent détruisent la confiance de l’enfant en sa propre perception qui lui faisait voir les choses tout autrement. Il est contraint d’accepter la fausse réalité s’il ne veut pas remettre en jeu la relation avec le parent avec lequel il vit.

La rupture du contact avec l’autre parent l’oblige à abandonner l’épreuve de réalité. Il s’approprie les histoires déformantes et manipulantes du parent avec lequel il vit. Des mécanismes de dissociation se produisent alors. Un enfant vivant dans une atmosphère de colère et de rejet finira par adopter cette ambiance. Son besoin de sécurité, sa situation de dépendance et la peur de perdre aussi le parent avec lequel il vit, le poussent à s’identifier avec ce dernier et à se ranger à son parti. Plus l’enfant est jeune, plus vite s’effectue ce processus néfaste. La dissociation fait que l’enfant se trouve, provisoirement et superficiellement, libéré de son conflit de loyauté insupportable entre ses deux parents. Mais le prix à payer est très élevé. Les traumatismes fondés sur des événements réels pourraient se résoudre moyennant une approche thérapeutique qui passe par le souvenir et le vécu. Or, cette thérapie est rarement efficace quand il s’agit de traumatismes « programmés » mélangeant le réel avec l’irréel.

5. TROIS VIGNETTES CLINIQUES

5.1. Premier exemple

K., âgé de 4 ans, est vu en expertise le 20 aôut 2003 à la demande du juge des Affaires familiales. Sa mère âgée de 25 ans l’accompagne. Elle est séparée du père de K. depuis septembre 2002. En décembre, elle a suspendu les rencontres père-enfant à la suite de « révélations » d’attouchements. La plainte a été classée sans suite. Le premier expert ayant rencontré K. insiste sur une aide psychologique indispensable tant de l’enfant que de la mère et de la grand-mère du fait d’une « péjoration systématique de l’image du père ». Un autre expert a rencontré le père sans mettre en évidence de pathologie mentale.

Le père n’a pas vu son enfant depuis novembre 2002 car la mère insiste pour « le protéger » et refuse de le lui laisser. Nous rencontrerons plus tard cet homme qui exprime une souffrance authentique vis-à-vis de son fils. Lors de la première partie de l’entretien, en présence de sa mère, K. se révèle être un enfant adapté, indemne de toute pathologie mentale, manifestant des intérêts légitimes pour son âge. Dans un deuxième temps, à notre demande de parler à K. seul, il éclate en sanglots se réfugiant dans les bras de sa mère. Cette dernière lui dit de rester, mais tout dans son attitude évoque le contraire. Nous devons interrompre l’entretien car K. est inconsolable. Sa mère ne viendra pas au deuxième entretien. Nous apprenons fin 2003 que, refusant de satisfaire au droit de visite du père, elle s’est enfuie avec K. avant l’arrivée de la police. Lorsqu’elle est revenue au domicile de sa propre mère, K. a été confié à son père.

5.2. Deuxième exemple

M., âgée de 41 ans, et J., âgé de 42 ans, sont vus en expertise séparément en octobre 2003 à la demande du juge des Affaires familiales, à la suite du refus de M. de confier leur enfant commun, A., 11 ans, au père. Cette suspension des droits de visite a été concomitante d’une plainte déposée pour violences contre J. En effet, A. était revenu de chez son père avec une ecchymose à l’oeil. M. accusait alors son ex-mari. Ce dernier put fournir de nombreux témoignages de l’accident survenu lors d’un match de football (coup de coude dans l’oeil). La plainte a été classée sans suite malgré les allégations d’A. qui prenait fait et cause pour sa mère.

Lors des entretiens, nous ne retrouvions aucune pathologie mentale chez J. En revanche, pour M., nous constations une « personnalité hystérique avec des tendances mythomaniaques et affabulatrices ».

A. a été confié à son père par la suite.

5.3. Troisième exemple

C.,52 ans, est témoin assisté du chef de viol sur mineur à la suite de la plainte de son excompagne F., 39 ans, concernant leur fils C., âgé de 3 ans. Lors de l’expertise pénale, nous ne retrouverons aucune pathologie mentale chez C. En revanche, lors de l’expertise de la partie civile, nous avions décrit chez F. une « personnalité névrotique histrionique décompensée sur un mode dépressif ». Nous notions des « traits de caractère qui la font interpréter et reconstruire des événements en fonction de ses convictions inébranlables ».

Nous insistions sur « le rôle de la grand-mère maternelle dans la genèse de ce scénario accusatoire ».

5.4. Quelques remarques

De notre expérience, il apparaît que le parent manipulateur présente souvent une personnalité hystérique ou au moins des traits névrotiques, comme la suggestibilité, la dramatisation des affects (enromance le moindre détail), la théâtralisation (se met en exergue), des tendances mythomaniaques et des traits de manipulation perverse révélant une faille narcissique profonde.

On retrouve aussi trois comportements décrits par Meadow pour qualifier le syndrome de Munchausen par procuration : le pseudo-altruisme (prétexte du sacrifice personnel pour sauver son enfant, alors qu’il s’agit d’une simple vengeance personnelle), l’instrumentalisation (pas de différence entre leurs propres besoins et ceux de leur enfant) et la maltraitance (par l’usage du double-lien comme moyen de communication). Si on accepte ces critères, le syndrome d’aliénation parentale serait une forme de Munchausen par procuration ?

Enfin, il convient aussi d’insister sur le rôle de la grand-mère (mère du parent manipulateur) qui apparaît des plus troubles : personnalité névrotique avec des traits pervers, poussant son enfant à la vengeance vis-à-vis de l’ex-conjoint, « coupable de toutes les avanies ».

6. MESURES THÉRAPEUTIQUES ET JURIDIQUES

Compte tenu des conséquences de la dissociation, il importe que l’aliénation parentale soit diagnostiquée le plus tôt possible et que toutes les parties intervenantes des procédures des divorces, (parents, juges aux Affaires matrimoniales, services sociaux, conseillers, experts judiciaires, avocats) responsables du bienêtre psychique de l’enfant y contribuent. Si le premier secours – judiciaire et extrajudiciaire – n’a pas lieu à temps et de manière appropriée, il est plus difficile d’interrompre le processus de désaffection.

Deux aspects sont d’une importance centrale :

– Pour que les conditions optimales de développement de l’enfant soient remplies, l’enfant a besoin de l’affection, de l’assistance, de l’encouragement de ses deux parents

– notamment après la séparation ou le divorce du couple.

– La tâche primordiale des parents, des services psychosociaux et des tribunaux compétents dans les affaires matrimoniales consistent à garantir, voire à rétablir, un maximum de relations afin que l’enfant puisse vivre avec ses deux parents.

L’enfant est entre de bonnes mains s’il vit avec celui de ses parents qui coopère avec l’autre et qui, après la séparation ou le divorce du couple, est prêt et capable d’incorporer l’autre parent de manière active et responsable dans l’évolution et dans l’éducation de l’enfant ou des enfants communs.

6.1. Aspects généraux

6.1.1. Programmes de prévention

Conférences, discussions dans les écoles avec les parents et formation des intervenants en termes de divorce dans l’objectif d’assurer l’information et le transfert des connaissances.

6.1.2. Conseils/Thérapies

À l’intention des parents durant les litiges relatifs au droit d’exercice de l’autorité parentale et du droit de fréquentation.

Mesures de conseil individuel et familial réalisé avec des thérapeutes (infirmiers, éducateurs ou psychologues) : à ce niveau-ci, le travail avec la tristesse, l’angoisse, la colère et les projections issues de la biographie propres à chacune des personnes concernées, jouent un rôle important. Ces mesures, qui présupposent naturellement la compréhension et la volonté de coopérer, visent à surmonter l’hostilité et le mutisme des deux parents, à corriger les perceptions déformées de la réalité, à résoudre ou à réduire les conflits, à élaborer un plan éducatif commun et à sensibiliser les parents sur les besoins des enfants et leurs perspectives d’avenir. Il s’agit donc d’éloigner les intérêts unilatéraux des parties et à s’approcher d’une responsabilité parentale dans l’esprit des besoins et des intérêts des enfants communs.

6.1.3. Intervention thérapeutique à l’intention des familles conflictuelles

Il faut commencer par l’analyse diagnostique de la famille. Le psychothérapeute devra effectuer un travail parental centré sur l’enfant (en insistant sur l’importance pour l’enfant d’avoir des relations avec ses deux parents).

Dans un premier temps, il s’agira d’un traitement ambulatoire réalisé par des thérapeutes possédant une expérience en thérapies systémiques (thérapies familiales).

Le cas échéant, une hospitalisation est nécessaire, mesure préventive à l’intention des enfants présentant des troubles graves. Ceci peut s’avérer nécessaire notamment en cas de problèmes d’abus, d’exercices de violence, d’un alcoolisme parental, de troubles psychosomatiques graves et de la forme sévère du syndrome d’aliénation parentale.

L’objectif de ses mesures devrait consister en cas de contacts rompus, à réparer le contact et les relations entre l’enfant et le parent adversaire, à rétablir la réalité, à corriger chez l’enfant et chez les parents la perception déformée de soi et d’autrui, à reconstruire les relations détruites, à rétablir une communication efficace, à réactiver les relations familiales, à traiter le cas échéant les problèmes individuels issus de la biographie personnelle, et, suivant la gravité des troubles, à prévoir pour les enfants atteints une thérapie individuelle.

6.1.4. Intervention psychologique après une instruction judiciaire

L’expertise juridique ne peut pas être purement diagnostique, mais doit plutôt se réaliser sous la forme d’une démarche dynamique centrée sur l’enfant, l’objectif consistant à rétablir la communication et rechercher une solution amiable, en accordant la priorité au bienêtre de l’enfant avant les intérêts des parties. Il pourrait être astucieux de prévoir une phase de test : l’expert pourrait suivre les familles et servir d’interlocuteur à l’enfant ou à chacun des parents en cas de problème. Après une évaluation prolongée, l’élaboration d’une expertise soutenant des recommandations pour le tribunal serait alors profitable.

6.1.5. Accompagnement ultérieur

L’accompagnement au long cours des familles très conflictuelles pendant des périodes prolongées (dans l’objectif de mettre en oeuvre l’apaisement des conflits familiaux à long terme par une réorganisation du système familial et une protection des enfants) est actuellement un voeu pieux pour de nombreux professionnels.

6.2. Aspects spécifiques

6.2.1. En cas d’intensité faible

Il est recommandé de laisser l’exercice de l’autorité parentale au parent qui vit avec l’enfant, et d’accorder à l’autre parent un droit de visite soumis à des conditions strictes. Gardner considère que cette mesure structurante est suffisante et qu’une thérapie individuelle n’est pas encore nécessaire à ce stade.

6.2.2. En cas d’intensité moyenne

La mesure juridique recommandée consiste à laisser dans un premier temps l’exercice de l’autorité parentale au parent qui vit avec l’enfant, et au plan psychologique de faire intervenir un éducateur ou un thérapeute chargé d’optimiser les visites et de mettre le tribunal au courant si la fréquentation ne fonctionne pas. Le cas échéant, une injonction judiciaire rendant la fréquentation obligatoire peut souvent soulager l’enfant dans sa situation de conflit de loyauté car il est pour ainsi dire « obligé d’y aller » et ne doit en conséquence pas se sentir responsable si le parent avec lequel il vit est vexé. Gardner propose que le tribunal prévoie une intervention contraignante qui mette des bornes (comparables aux approches thérapeutiques contre la toxicomanie) pour contrecarrer avec succès les manoeuvres et les stratégies d’évitement du parent manipulateur. Il compare ces thérapies à la prise en charge de patients issus des sectes, ou des victimes de prises d’otages ou d’anciens prisonniers des guerres de Corée et du Vietnam ayant subi un endoctrinement durable et conséquent.

6.2.3. En cas d’intensité sévère

Gardner explique que le renversement des droits de l’exercice de l’autorité parentale est la méthode la plus efficace.

En fonction de la situation et du comportement du parent adversaire, il peut être nécessaire au début de placer l’enfant provisoirement dans un endroit tiers (famille d’accueil, foyer, clinique). À partir de cet endroit, le contact avec le parent adversaire peut être progressivement rétabli avec une aide thérapeutique ayant pour objectif de faire emménager l’enfant dans le logement de celui-ci. Il faut ensuite essayer dans la mesure du possible de développer lentement un règlement permettant au parent manipulateur de rencontrer son enfant – en fonction de l’état d’avancement de son changement d’attitude.

Gardner explique qu’un enfant peut supporter le transfert d’un parent à l’autre, tandis que le préjudice causé à sa qualité de vie par l’exposition prolongée à un comportement manipulateur de l’un de ses parents est beaucoup plus grave et dure une vie entière.

CONCLUSIONS

Séparations et divorces sont devenus des problèmes importants de notre société. Leurs conséquences sont maintenant bien connues. Les familles divorcées ont besoin d’une assistance compétente qui puisse leur éviter de régler leur conflit sur le dos des enfants. Comme il est normal de devoir prendre un avocat en cas de procédure de divorce, de recourir aux conseils obligatoires en cas d’interruption volontaire de grossesse ou d’être obligé pour les conducteurs en état d’ivresse d’être suivis psychologiquement, pourquoi n’est-il pas obligatoire pour les parents qui divorcent d’être conseillés par un psychothérapeute en ce qui concerne le devenir de l’enfant ?

Plus particulièrement, le contact entre l’enfant et celui des parents qui vit à part ne doit pas être rompu de manière unilatérale. Capituler devant les cas particulièrement difficiles, c’est agir aux dépens de l’enfant. En effet, les traumatismes provoqués par la perte forcée d’une relation parentale sont profonds et perdurent nettement jusqu’à l’âge adulte.

Concernant les cas d’aliénation parentale sévères, le professeur Gardner écrit que : « L’inactivité condamne les deux à l’aliénation mutuelle tout au long de la vie, celui du parent qui devient la victime tout aussi bien que l’enfant. Rien ne permet de croire que devenu adulte, ces enfants comprendront ce qui leur est arrivé et qu’ils se réconcilieront avec le parent aliéné. » Il conclut son étude : « Il semble apparemment plus douloureux et psychologiquement plus annihilant de perdre un enfant par le PAS (Parental alienation syndrom) que par la mort. La mort est définitive et aucun espoir de réconciliation subsiste… L’enfant atteint du PAS toutefois vit encore et peut même habiter quelque part dans les environs immédiats… Pour certains parents aliénés, cette douleur continue se transforme en une sorte de « mort vivante du coeur. »

Dans quelques cas, « la page peut être tournée » et l’enfant se tourne à nouveau, au moment de l’adolescence et après sa 18e année vers celui de ses parents qu’il rejetait avant. Ceci laisse un espoir malgré les nombreux cas où il n’y a plus eu aucun contact jusqu’à tres tard à l’âge adulte. Face à cette souffrance, il est indispensable d’agir le plus tôt possible et avec le plus de détermination possible pour éviter les conséquences les plus graves. I

BIBLIOGRAPHIE

ANTHONY E.J. « Les enfants et le risque du divorce » in L’Enfant à haut risque psychiatrique, ANTHONY E.J., CHILANDC., KOUPERNIKC., P.U.F., Paris, 1980.

BENSUSSAN P. Inceste, le piège du soupçon. Belfond, 1999.

DOLTO S. Quand les parents se séparent. Paris, Seuil 1988.

GARDNER R.A. The Parental Aliénation Syndrome, by Créative Thérapeutics., Cresskill N.J., 1998.

GREEN A. « La Mère morte » in Narcissisme de vie, narcissisme de mort, éd.Gallimard, Paris, 1983, 1 vol.

MARCELLI D. Psychopathologie de l’enfant, éd. Masson, Paris. 1993, p.427-46.

MEADOW R What is and what is not « Munchausen syndrom by proxy » ? Arch. Dis.Child., 1995 ; 72 : 534-8.

RUTTER M. « Stratégie épidémiologique et concepts psychiatriques dans la recherche sur l’enfant vulnérable », in L’Enfant à haut risque psychiatrique, ANTHONYE. J., CHILAND C., KOUPERNIK C., P.U.F., Paris, 1980, p 195-209.

VON BOCH- GALHAU W. « Le PAS » Synapse N°188. Septembre 2002 ; 23-34.

WARSHAK R.A « Remarriage as a trigger of parental alienation syndrom » Am Journal Fam. Ther., 2000 ; 28 : 229-41.

juni 1, 2005 at 11:37 am 2 reacties

Oudere berichten Nieuwere berichtenContact met het Vader Kennis Centrum (VKC):
Jacob Cabeliaustraat 17
3554 VH Utrecht
T. 030 - 238 3636
secretariaat@vaderkenniscentrum.nl

‘Jullie papa is helemaal niet lief’ :: Peter van Straaten

Peter van Straaten - Jullie papa is helemaal niet lief - Over ouderverstoting of oudervervreemding door moeders bijscheiding en omgang

Over oudervervreemding of -verstoting bij scheiding en omgang

Geef hier uw email adres op om email attenderingen van nieuwe artikelen te ontvangen.

Doe mee met 638 andere volgers

Info pagina’s

Alle artikelen

 • 10 mei 2012 - Uitspraak Rechtbank Den Bosch: Uit huis plaatsing vanwege ouderverstotingssyndroom
 • 17 november 2011 - Uitspraak Rechtbank Roermond - Voorbeeld inzet "klemcriterium" en "loyaliteitsconflict" om kinderen tegen hun wil bij zorgvader weg te halen en bij moeder te plaatsen
 • 13 november 2010 - Belgisch wetsvoorstel tegen oudervervreemding en tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechtelijk toezicht in het strafrecht
 • 26 augustus 2010 - Nieuwe Braziliaanse Wet 12 318 definieert en bestraft oudervervreemding na scheiding als kindermishandeling
 • 2 augustus 2010 - Negen jaar cel voor oudervervreemding
 • 5 maart 2010 - Symposium “Van loyaliteitsconflict tot ouderverstoting” - Bezoekruimte Het Huis, Brugge, België
 • 26 februari 2010 - Symposium “Van loyaliteitsconflict tot ouderverstoting” - Bezoekruimte Het Huis, Antwerpen, België
 • 10 october 2009 - 'Thuis heerste het grote zwijgen' (Cornald Maas interviewt in de Volkskrant kinderen van gescheiden ouders)
 • 13 augustus 2009 - Uitspraak Gerechtshof Den Bosch - Raad voor Kinderbescherming stelt in rapport mogelijke diagnose ouderverstotingssyndroom of Parental Alienation Syndrome (PAS)
 • 3 december 2008 - Ouderverstotingssyndroom - Parental Alienation Syndrome (The Gregory Mantell Show - Video - delen 1 en 2)
 • 22 october 2008 - Le Syndrome d’Aliénation Parentale (Thése Médecinal à l’Université Claude Bernard-Lyon, Bénédicte Goudard, 2008)
 • 31 juli 2008 - Esma Kaplan - Ouderverstoting in Nederland (Masterthesis, Universiteit van Utrecht, 2008)
 • 13 juni 2007 - Uitspraak Rechtbank Maastricht - Rechter stelt in uitspraak ouderverstoting vast
 • 1 juni 2005 - Syndrome d’aliénation parentale - Diagnostic et prise en charge médico-juridique (Jean-Marc Delfieu, 2005)
 • 8 october 2002 - Verhaltensmuster und Persönlichkeitsstruktur Entfremdender Eltern (Walter Andritzky, 2002)
 • 15 december 1995 - Wolfgang Klenner - Rituale der Umgangsvereitelung bei getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern - Eine psychologische Studie zur elterlichen Verantwortung (Duitsland, 1995)
 • 26 december 1994 - John Dunne & Marsha Hedrick – The Parental Alienation Syndrome – Analysis of Sixteen Selected Cases (1994)
 • Sigmund – Echtscheiding is voor kinderen psychologisch erger dan het overlijden van één van hun ouders!

  KA-PAW! Als moeder wil je toch het beste voor je kinderen.

  VKC twittert nu ook

  Categorieën

  september 2019
  M D W D V Z Z
  « aug    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  

  Blog Stats

  • 89.923 hits